Плюсы и минусы гп россии: плюсы и минусы географического положения России и Канады…..срочно…заранее спасибо…

Содержание

плюсы и минусы географического положения России и Канады…..срочно…заранее спасибо…

Джакарта СРОЧНО!!! …….​

Охарактеризуйте природні чинники, що викликають часті цунамі в районі Японських островів?​

СРОЧНО!!!!40 БАЛЛОВ!!!!!!​

СРОЧНО!!! 40 БАЛОВ!!!!​

Особливості будови річкової долини у верхній середній та нижній течії наявність порогів водоспадів річки Дніпро

Найбільша густота проживання населення спостерігається у:СРОЧНО!!!​

ГЕОГРАФИЯ, 7-ОЙ КЛАСС

СРОЧНО, 35 БАЛЛОВ!!!!!

безстічне озеро в АзіїЗазначте відповідь у вигляді послідовності букв7. Укажіть материки у такій послідовності: 1 — з найглибшим озером на Земл … і,2 — з найдовшою і найбільш повноводною річкою світу,3 — з найбільшими покривними льодовиками,4-з річкою, яка перетинає найбільшу у світі пустелю:А Південна АмерикаБ АфрикаВ Євразія Г Антарктида Напишіть докладну відповідьДаю 20 балов!!срочно​

Виберіть правильні відповіді: 1. Найбільша кількість води на Землі зосереджена в: а) озерах і річках; б) льодовиках; в)під землею;г) морях і океанах. … 2. Внутрішнім морем є: а)Азовське;б) Баренцове; в) Аравійське;г) Сарґасове. 3. Уся територія, з якої річка збирає свої води, це: а) річкова долина; б) басейн річки; в) тераса; г) заплава. 4. З перелічених об’єктів затокою є:а) Керченська; б) Босфор; в) Гвінейська; г) Магелланова. 5. Світовий океан займає… площі Землі:а) 50; б) 41; в)71; г) 60. 6. Окраїнним морем є: а) Азовське; б) Баренцове; в) Середземне; г) Червоне. 7. Більшість річок світу має живлення: а) дощове; б) снігове; в) мішане; г) підземними водами. 8.З перелічених об’єктів протокою є:а) Бенгальська; б) Біскайська; в) Дрейка; г) Гвінейська. 9.Що не входить до поняття » Гідросфера»? а) Світовий океан; б) води суходолу; в) клімат; г) води атмосфери. 10. Як називається раптове підняття води в річці? а) паводок; б) межень; в) ерозія; г) режим річки. 11.Найглибше озеро світу — це: а) Синевир; б) Каспійське; в) Ялпуг; г) Байкал. 12.Дай правильне визначення поняття » болото»: а)затоплена водою ділянка землі; б) надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу не менш як 30 см.;в) зволожені ділянки землі, які залишаються після повеней. 13.Яка порода не належить до водопроникних порід? а) гравій; б) пісок; в) глина. 14.Величезні брили льоду, які відкладаються від покривних льодовиків та плавають в океані називаються…а) льодовиками; б) крижинами; в) айсбергами; г)вічною мерзлотою. 15.Найбільше за площею озеро в світі — це…а) Ладозьке; б) Каспійське; в) Вікторія;г) Верхнє. 16. Який океан найбільший? а)Індійський; б) Тихий; в) Атлантичний; г) Північний Льодовитий. 17.Припливи і відпливи на Землі відбуваються внаслідок… а)вітрів; б) течій; в) притягання Місяця;г) вітрових хвиль. 18.Скільки грамів солі міститься в середньому в 1 л морської води?а) 25 грн.; б) 35; в) 40; г) 38. 19.До якої температури може охолоджуватися вода? а) до 0 °;б) до +15°; в)до +4°; г) до -1°. 20.До вод суходолу не належить: а) річки; б) затоки; в) болота; г) льодовики. 21.Водойми, які залишилися від давніх морських басейнів — це… а) тектонічні озера; б) залишкові; в)льодовикові. 22.Озера, які утворилися в місцях розломів та опускань земної кори називаються… а)льодовикові; б) тектонічні; в) залишкові; г) загатні. 23.Які болота найбільш поширені у тайзі та тундрі? а) низинні;б)верхові; в)перехідні; г)там немає боліт. 24.Води, які розміщуються суцільним шаром недалеко від поверхні і можуть рухатись по водотривкому шару називаються… а)міжпластові води;б)верховодка; в) артезіанські води; г) грунтові води. 25.Як називається шар мерзлої землі, що постійно має температуру нижчу від 0°С? а)льодовик; б) вічна мерзлота; в) викопний лід; г ) айсберг. 26.Як називається течія вздовж берегів Антарктиди? а)Гольфстрім;б) Течія Західних Вітрів; в) Лабрадорська; г) Північно — Атлантична. 27.Організми, що живуть на дні моря, називаються… а) бентос;б) нектон; в) планктон. 28.Які властивості вод Світового океану? 29.Які існують типи живлення річок? 27запитань пишете тільки номер питання і букву, яка відповідає правильній відповіді(на вашу думку). 28 і 29 питання — даєте на них відповіді.

Выявите плюсы и минусы географического положения России с учетом её северного положения

Плюсы:
1. Россия обладает крупнейшими в мире запасами минерального сырья
2. Россия обладает крупнейшими в мире запасами пресной воды
3. Выход в океан с разных сторон света
4. Граничит с большинством стран
5. Крупные реки способствуют судоходству
6. Россия граничит с многими государствами, некоторые из которых наиболее развиты и с которыми у нас идёт активная торговля
7. В нашей стране большое разнообразие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов
8. Россия имеет открытый выход в море и океан, что способствует развитию рыболовства и других отраслей
9. На реках России построено много ГЭС, что является огромным плюсом в электроэнергетике
10. На юге страны построено множество курортов, которые известны во всём мире
11.В России много лесов, что способствует развитию мебельной промышленности и т. п.
12. В азиатской части России большие запасы топливных ресурсов, которые способны обеспечить саму Россию на множество лет
13. Россия имеет огромнейшее преимущество, так как с Севера граничит с Северным ледовитым океаном. Она закрывает доступ к богатейшим запасам энергоресурсов в шельфовой части материка почти для всех государств

Минусы:
1. Климатические и почвенные условия на большей её территории не благоприятствуют ведению сельского хозяйства. Зона рискованного земледелия охватывает около 95% территории.
2. Управляемость большой территории более сложная, чем маленькой
3. Необходимо строительство большого количества дорог (проблемы транспорта)
4. Вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) занимает 65 % территории России.
«Северность» России накладывает существенные ограничения на освоение территории. Громадные издержки страна несет из-за необходимости обогрева зданий, увеличения объемов конструкционных материалов, производства теплой одежды и обуви, строительства и поддержания дорожно-транспортной сети, укрепления инженерных сооружений и т. д.
5. Большая протяженность, поэтому возникают проблемы с доставкой грузов, что влияет на экономику

Плюсы и минусы экономико-географического положения России: кратко об особенностях и основных недостатках

Российская Федерация – это самое большое государство в мире, которое располагается одновременно в Европе и Азии и на большей части евразийского континента. Стране принадлежит 1/9 часть всей суши Земли, что дает ее множество преимуществ. Плюсы и минусы географического положения России требуют детального рассмотрения….

Природный потенциал и география

Россия занимает треть от всего Евразийского континента, а ее площадь равняется 17 125 191 км². Благодаря своим размерам и расположению страна сочетает в себе огромные запасы всех известных человечеству природных ресурсов:

 • минеральные – уголь, газ, нефть, все химические соединения, все ископаемые,
 • земельные – 130 миллионов гектаров пахотных земель,
 • лесные – около 60% лесов, из которых около 50% пригодны для промышленного использования,
 • водные запасы – около 120 тыс. рек, более 2 млн. озер, свыше 60 тыс. км² ледников.

Природные богатства Российской Федерации в 3,8 раза выше богатств США и в 4,5 раза выше богатств Китая, что приносит стране определенные выгоды.

Кратко о местонахождении РФ

Государство полностью расположено в Северном полушарии и по большей части в Восточном, за исключением части Чукотского округа, который лежит в плоскости Западного полушария. Омывают территорию державы Тихий и Северный Ледовитый океан, а также моря Атлантического, что делает ее обладательницей самой длинной береговой линией 37 653 км.

Природно-географическое положение России уникально – она одновременно располагается в Восточной Европе и Азии. Граница между двумя этими географическими областями проходит через Уральские горы. Территориальный центр приходится на Красноярский край. Если давать характеристику географии кратко, то ее можно выразить списком:

 • занимает крайне обширное пространство,
 • население и хозяйственное освоение крайне неравномерно,
 • богата разнообразными климатическими условиями и минеральными ресурсами,
 • граничит с 18 странами по суше и морю,
 • большая часть – равнинная, а горы есть в основном на юге (Кавказ, Алтай) и востоке (Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь и др.),
 • часть страны располагается в умеренно-континентальном климате, часть в континентальном и суб­арктическом климатических поясах,
 • северные области располагаются в многолетней мерзлоте, что мешает развитию хозяйства и затрудняет освоение территории.

Выгоды положения центральной России позволяет сконцентрировать там все производственные мощности и промышленные центры. Благодаря своим обширным площадям РФ обладает огромным потенциалом. Экономико-географическое, транспортно-географическое и геополитическое положение России

Преимущества благодаря географии

Огромные площади всегда дают широкие возможности, ведь можно не только заниматься сельскохозяйственной и индустриальной деятельностью, но и эффективно работать на экспорт. Российская Федерация обладает следующими основными преимуществами по отношению к другим странам:

 1. Открытые выходы в Черное, Азовское, Баренцево, Балтийское моря и возможность развивать флот и морскую промышленность, добывать нефть и другие богатства с морского дна.
 2. Выход в Тихий и Северо-ледовитый океан, что дает право торговать по всему миру без уплаты пошлин на транзит и непосредственно сообщаться со всеми державами, имеющими выход к морю.
 3. Наличие многочисленных соседей дает преимущество в торговле и большой рынок экспорта.
 4. На границах нет вооруженных конфликтов.
 5. Благодаря равнинным площадям территории хозяйственная деятельность населения достаточно простая и приносит большие урожаи.
 6. Почвы в центральных и восточных районах страны черноземные, что благоприятствуют развитию сельского хозяйства.
 7. Наличие и многочисленность разнообразных полезных ископаемых дает возможность развивать промышленность. Добыча железа, угля, руды и прочих богатств позволяют эффективно развивать металлургию и поставлять металл и детали из него на внутренний и внешний рынки.
 8. Благодаря большим топливным ресурсам (уголь, газ, нефть) РФ стала одной из энергетических держав.
 9. Обширные леса дают основу развитию целлюлозной промышленности, звероловству и лесному хозяйству.
 10. Лесные ресурсы и богатые водные представляют собой большую базу для рекреационных зон.

Природные условия позволяют нам успешно развивать аграрную отрасль и промышленность, не тратя при этом на их развитие огромных денежных средств.

Важно! Благодаря выгодному географическому местонахождению, богатству природных ресурсов, наличию плодородных почв Россия стала одной из самых успешных держав мира.

Недостатки местонахождения

Территориальное расположение, несмотря на приличное количество преимуществ, все же имеет свои минусы. Основные недостатки географического положения России вырастают из двух основных факторов, которые наглядно демонстрирует таблица:

Большая площадьКлимат
Обширные территории делают тяжелыми логистику и сообщение между городами, на что тратится большое количество ресурсов и средств.Огромное количество земель от общей площади малопригодна или совсем не пригодна для обработки из-за мерзлоты.
Из-за проблем в логистике наблюдается существенное разделение между плотностью населения в центральных регионах и отдаленных районах.Вечная мерзлота на севере не позволяет осваивать земли и затрудняет добычу полезных ископаемых.
Субарктический климат вынуждает людей переезжать, либо тратить значительные суммы денег на строительство основательных домов и их постоянное отопление.
Холодные зимы заставляют тратить средства на отопление не только жилых, но и промышленных площадок, что повышает себестоимость выпускаемой продукции

Влияние расположения на экономику

При анализе мощностей государства не обходится без экономико-географического положения страны и его характеристик. Особенности экономико географического положения заключаются в следующем:

 • транспортное положение характеризуется недостаточно развитой сетью, но самой обширной в мире (120 тыс. км ж/д путей, 1 млн. км шоссе, 230 тыс. км трубопроводов и 100 тыс. км речных путей),
 • геополитическое – государство имеет 14 соседей по суше и 4 по морским коридорам. Все соседи мирные и Россия не граничит с областями, где ведутся военные действия,
 • сельскохозяйственное – Россия имеет более 130 гектар пахотных земель, а умеренный климат делает сельское хозяйство успешно развивающейся и прибыльной отраслью экономики,
 • рыночное наличие множества соседей дают преимущество в торговле и экспорте продукции. Выход к нескольким морям и двум океанам позволяют торговать напрямую со всем миром и не оплачивать транзитные пошлины,
 • демографическое – население составляет 142 905 200 человек. Несмотря на такое большое число, заселение российских территорий неравномерное и имеет множество пустынных мест.

Экономико географическое положение – это географическое расположение объектов (природных и антропогенных), которые имеют влияние на экономику государства.

Важно! Следует отметить, что обширная территория – это преимущество и недостаток одновременно.

Площадь дает большие преимущества РФ и снабжает природными ресурсами и возможностью активно развивать сельское хозяйство и промышленность. Но в то же время большие пространства сложно управляемые и контролируемые. Кроме того, существует большая проблема логистики и транспортировки грузов.

Экология

Эколого-географическое положение России имеет свои проблемы, которые делятся на две части:

 • исторические – это проблемы, которые оставил после себя СССР, где не очень заботились о влиянии промышленности на экологию,
 • современные – проблемы, которые возникли уже на современном историческом этапе государства.

Несмотря на огромные площади лесов, морей и озер, Россия имеет серьезные экологические проблемы:

 • загрязнение окружающей среды вследствие активного развития промышленности и несоблюдения экологических норм,
 • истощение запасов природных ресурсов,
 • сокращение животного и растительного мира,
 • использование атомной энергии и загрязнение ее остатками больших площадей, не считая серьезных аварий,
 • загрязнения воздуха и окружающей среды промышленным мусором.

Источниками этих проблем являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые не соблюдают правил и норм экологической политики. Не менее разрушающее влияние оказывает деятельность человека при обеспечении своих бытовых нужд.

Как влияет местонахождение на политику

Поскольку Россия граничит с большим количеством стран, добрососедские отношения крайне важны. Часть границ остаются такими же, какими и были во времена СССР. Они закреплены международными соглашениями и находятся охраняются войсками с действующими таможенными законами.

Экономико-географическое положение существенно ухудшилось после развала СССР и политико-географические условия стали иными:

 • уменьшился выход в моря,
 • страна удалилась на 1250 км от Западной Европы,
 • усложнились отношения с НАТО,
 • границы РФ уменьшились до границ времен Петра Первого,
 • положение усложняется из-за роста НАТО и вступление в него стран-соседей (Прибалтика, Польша, Болгария).

С начала 1995 года и до сегодняшнего дня геополитическое положение государства усложняется. Оно оказалась зажатым между двумя крупными военными блоками НАТО и Китая. А вот с экономической точки сложность в том, что оно занимает промежуточное место между мощными центрами экономики: Европейским союзом, Японией и Китаем.

Месторасположение по отношению к другим государствам

Российская Федерация старается поддерживать со всеми соседями мирные отношения, основанные на взаимовыгодных положениях (торговый приоритет). Поэтому положение России по отношению к другим, соседствующим, странам преимущественно деловое и мирное. Однако обойтись без конфликтов и напряженных ситуаций в целом нельзя:

 • ужесточение позиций Балтийских стран и возникновение территориальных претензий,
 • конфликт с Украиной начался в 2014 году и до сих пор не имеет завершения,
 • существует противоречия Молдавия — Приднестровье.

Экономическая географическая характеристика Российской Федерации

Географическое положение России, Россия на карте часовых поясов

Вывод

Крайне важно укрепить дружественные отношения с Украиной, Казахстаном и Беларусью, поскольку именно эти государства весьма важны для геополитических интересов РФ.

Географическое положение — Правительство Саратовской области

Географическое положение

Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской части России, в северной части Нижнего Поволжья. Граничит с Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями, с Казахстаном.

Площадь области достигает 101,2 тысячи квадратных километров (это суммарная территория трёх европейских государств: Албания, Бельгия и Швейцария).

Население: 2572,9 тыс. чел.

Этнический состав населения: области представлен 111 национальностями. Наиболее крупные этнические группы – русские, украинцы, казахи, татары, мордва, чуваши, белорусы, немцы и армяне.

Основные города: Саратовская область состоит из 38 районов и 18 городов. Крупные города области: Саратов, Балашов, Вольск, Балаково, Энгельс.

Административный центр – г. Саратов

Расстояние от Москвы до Саратова – 858 км

Плотность населения: 25,7 чел./км².

Климат в Саратовской области – умеренно-континентальный. Среднемесячные температуры воздуха летом повышаются с 20°С на севере Правобережья до 24°С на юго-востоке Заволжья. Среднемесячные температуры в январе колеблются от –11°С на юго-западе Правобережья до –14°С на северо-востоке Заволжья.

Годовая сумма осадков составляет от 500-580 мм в луговых степях на северо-западе Правобережья и до 375-425 мм в полупустыне Заволжья. Относительная влажность воздуха зимой повсеместно превышает 80 процентов. Летом она составляет 60-65 процентов на северо-западе области и около 50 процентов – на юго-востоке.

В начале декабря на территории области устанавливается снежный покров, а разрушается он в последней декаде марта. Средняя наибольшая высота снежного покрова в лесостепных районах – 28,5 см, в степях – 26,5 см и 24 см в полупустынной местности.

Саратовская область – единственная в России, соединяющая в себе 3 природно-климатические зоны: лесостепь, степь, полупустыня. Большая часть области (80% территории) расположена в степной зоне. Естественные леса и лесопосадки занимают 5,5 процента территории области.

Главная река – Волга – делит область на две части: восточную – Заволжье (Сыртовая равнина, северная часть Прикаспийской низменности) и западную (правобережную), занятую Приволжской возвышенностью и Окско-Донской равниной.

Помимо реки Волги в области насчитывается около 180 малых рек общей протяженностью до 10000 км.

На территории области расположено 124 памятника природы, зоологические заказники, единственный в Нижнем Поволжье Национальный парк «Хвалынский», Саратовское и Волгоградское водохранилища.

Природные ресурсы области восхищают приезжих своей красотой. Сама река Волга с ее песчаными пляжами, сотнями островов и проток, возможностью рыбной ловли и охоты является огромным богатством нашей земли. В Саратовской области есть место, где великая река — словно безбрежное море. Отправляясь в круизы на теплоходе, вы можете насладиться всеми природными красотами Саратовской области.

Поделиться в соц.сетях:

Турция. Информация о стране, географическое положение, климат, время, язык, валюта, религия, одежда, сувениры, виза, правила поведения.

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЦИИ

Удачное расположение страны на пересечении всех торговых путей Европы и Азии не могло не отразиться на ее яркой истории, а именно она сформировала страну такой, какой мы ее видим сегодня. Своенравная, своеобразная, влекущая, красивая Турция вызывает у людей сильные эмоции, никого не оставляя равнодушным! Столица Турции — Анкара. Население страны исчисляется приблизительно 63 млн. человек. Большую часть населения (80%) составляют турки. На территории страны также проживают курды, арабы, евреи, греки.
Республика Турция образовалась в 1923 г. из основных государств бывшей Османской империи и ныне занимает территорию площадью 780 576 км². Длина береговой линии Турции составляет 8500 км.
С 1923 года Турция провозглашена демократической республикой, во главе которой стоит президент. Парламент, состоящий из двух палат, переизбирается каждые 4 года. Правительство возглавляет премьер-министр.
Первым президентом Турции был Мустафа Кемаль Ататюрк. Доля промышленности в экономике страны составляет около 28%, сельского хозяйства — 15%, строительной отрасли — 6%, сферы услуг — 51%. В общем объёме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность (84%, включая строительство). Развиты текстильная, кожевенная, пищевая, химическая, фармацевтическая отрасли, энергетика, металлургия, судостроение, автомобилестроение и производство электробытовых товаров. Наиболее динамично развивающейся отраслью Турции является туризм.
Турция может предоставить любопытным туристам не только всем привычный отдых у моря! Страна славится руинами древнегреческих городов, знавших времена легендарного Одиссея, шпилями своих фантастических минаретов, старинными живописными улочками Стамбула — бывшего Константинополя, великолепными рынками, где, кажется, можно купить практически все! Турция напоена древними легендами, сказками Шахерезады и обладает особым, пряным восточным колоритом.
Турция – это пещера Сим-сим для любителей шоппинга. Рынки и базары поразят вас яркостью красок и запахов и выразительными типажами торговцев, предлагающими все, что вашей душе угодно. Пожалуй, Турция — самая дешевая страна Средиземноморья. Несомненно, самый знаменитый город покупок — это Стамбул, там собраны самые лучшие товары со всех уголков страны. Крытый Базар (Капалы Чармы) — самый крупный и популярный из турецких базаров, на его территории расположено около 4000 магазинов. Большой популярностью в Стамбуле также пользуется «базар специй», куда прибывают пряности и благоухающие травы со всех концов света.
Куда бы вы ни отправились здесь за покупками, помните главное правило шоппинга в этой стране: обязательно торгуйтесь! Удастся не только сэкономить деньги, но и получить немало удовольствия от наблюдения за снижением цены.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Государство общей площадью 780,6 тыс. км² находится на юго-востоке Европы и в Западной Азии. На северо-западе граничит с Болгарией и Грецией, на северо-востоке – с Грузией и Арменией, на востоке – с Ираном, на юге – с Ираком и Сирией. На севере омывается Черным и Мраморным морями, на юге – Средиземным морем, на западе – Эгейским морем. Протяженность сухопутных границ — 2700 км, береговой линии – 8 500 км. Европейская часть Турции (исторически Восточная Фракия или Румелия) представляет собой холмистое плато высотой около 1000 м над уровнем моря, азиатская часть (Малая Азия или Анатолия) ограничена горными хребтами Понтийских гор на севере и системой Тавра на юге, между которыми расположено Анатолийское нагорье (средняя высота до 1000 м), исчерченное долинами рек и конусами потухших вулканов на востоке. Самая высокая точка страны — гора Большой Арарат (Аары, 5165 м) в Восточной Анатолии. Черноморское побережье имеет ровную береговую линию и практически полностью лишено заливов; берег же Эгейского моря сильно изрезан и отличается обилием многочисленных заливов и близлежащих мелких островов.

ФЛОРА И ФАУНА

Растительный и животный мир Турции исключительно разнообразен. Сочетая в себе особенности, присущие трём древним континентам мира — Европе, Африке и Азии, — пейзажи Турции подобны прекрасному местному ковру с его изобретательным уникальным орнаментом.
Вас поразит красота величественных гор Тавра, подножье которых покрыто густыми кустарниками лемура, лавровыми деревьями и зеленью тимьяна. Фламинго на Эгейском и Средиземном море вьют себе гнёзда в речных долинах, а зиму проводят на побережьях солёных озёр в предгорьях. На южном побережье пугливые морские черепахи ежегодно откладывают яйца, заботясь о потомстве.
Турция с трёх сторон окружена морями, а морские воды ее, конечно же, богаты рыбой. В приморских городах омары, лангусты, креветки, мидии разнообразят стол.
В Турции любят тюльпаны – не меньше, чем в Англии. Ранней весной бескрайние равнины пылают великолепными оттенками желтого, красного, розового… Разнообразие и обилие выращиваемых в Турции овощей и фруктов не поддаётся описанию. Повсюду здесь вы увидите прекрасные сады апельсиновых, мандариновых, лимонных и гранатовых деревьев. Внимание: Турция — родина вкуснейших земных даров: таких, как черешня, абрикос, миндаль и инжир!

КЛИМАТ 

Климат в Турции субтропический средиземноморский – в целом жаркое лето (от +23º С до +33º C) и теплая зима (от +13º С до +15º С). В Анкаре климат более континентальный (зимой до -2º С, летом — до +37º С), в Стамбуле и Анталии — средиземноморский (от +5ºС градусов в январе до +25ºС градусов в июле). Осадков выпадает до 1600 мм в год, в основном, на склонах гор и в осенне-зимний период.

ВРЕМЯ

Разница с московским временем -1 час.

ЯЗЫК 

Турецкий (государственный), арабский. В сфере туризма широко распространены английский, французский и немецкий языки.

ВАЛЮТА 

Турецкая лира (TRL). В обращении банкноты достоинством 10 млн., 5 млн., 1 млн., 500 тыс., 250 тыс. лир и монеты в 5 тыс., 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс., 100 тыс. и 250 тыс. лир. Во многих магазинах (кроме супермаркетов) принимаются доллары США или немецкие марки. Принимаются все виды чеков и кредитных карточек, но не всегда и не везде, часто взимается налог на использование кредиток (иногда об этом нет никаких предупреждений, но 5-7% от обналиченной суммы просто списывается со счета). В Турции большое количество круглосуточно работающих банкоматов.

РЕЛИГИЯ 

Большинство населения Турции – мусульмане-сунниты (до 75%), около 20% — шииты, христиане — 0,2%, совсем небольшую часть населения составляют иудеи и др. Большая часть населения религиозна, ислам влияет на многие сферы общественной жизни.

ОДЕЖДА

Несмотря на религиозность населения, турецкое общество современное и преимущественно светское. Здесь преобладает европейская мода на одежду, а платья и костюмы носят такие же, как во Франции, Германии, Италии или Великобритании. Примерно 30% турецких женщин предпочитают носить хиджаб – одеяние, состоящее из платка и легкой верхней туники. В сельских районах, далеких от популярных туристических маршрутов, турки радушно примут вас в любом наряде. Но, уважая местные обычаи, лучше остановить выбор на скромном платье или юбке длиной до середины колена и закрытой блузке с рукавом минимум до локтя. Женщинам разрешается также носить широкие брюки или их местную разновидность – шаровары. В общественных местах лучше повязать на голову платок.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Медицинское обслуживание платное. Квалифицированные врачи в Турции есть, как правило, только в крупных городах. Если вам необходимо посетить врача, вы должны предъявить свой страховой полис и в случае необходимости оплатить расходы на амбулаторное лечение. После выздоровления вы предъявляете вашей страховой компании счет за услуги с указанием диагноза и всех оказанных медицинских услуг, а также чек или банковскую квитанцию, подтверждающие факт оплаты указанной в счете суммы.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Рекомендуется пить минеральную воду или другие напитки фабричного разлива.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В турецкой электроэнергетике стандартом являются 220 вольт, 50 Гц; используются штекеры с круглыми штырьками, которые вставляются в розетку с углублением. Это соответствует российскому «евростандарту». Однако прежде чем воткнуть в розетку штекер, стоит убедиться, что он соответствует нужному стандарту. Если на электроприборе значится: «input: 100- 240V» или «input: 220 – 240V», то данный прибор будет работать в Турции; если же на нём написано «input: 110 – 120V», то вам понадобится дополнительный трансформатор (конвертер напряжения).

СУВЕНИРЫ

Турция — страна, точно специально созданная для любителей шопинга! В городах работает огромное число магазинов, где можно провести немало времени, наслаждаясь прекрасным выбором из широкого ассортимента товаров. Магазины работают с 9:00 до 21:00, но в курортных районах, где туристы выходят на прогулку только после восьми вечера, когда спадает жара, фиксированных часов работы магазинов и лавочек не существует. Часто лавки работают до часу и до двух ночи. Главные правила: торгуйтесь (хозяин товара наверняка изначально удвоил реальную цену) и проверяйте качество! Традиционно в Турции приобретают керамику, украшения, амулеты в виде синего глаза круглой или овальной формы, сладости, специи, кожаные и золотые изделия. Совет покупателям кожи и золота: предлагаемую цену делите пополам и далее торгуйтесь, «сбивайте» ее ещё на треть! Не забывайте оформить tax free в магазине! (Если вам такой услуги не предлагают, но пытаются узнать дату вашего рейса, это значит, что торговец сам хочет получить стоимость tax free в аэропорту).
Своих золотых месторождений в стране нет, поэтому все-таки здесь есть риск приобрести золотые изделия не самого высокого качества – особенно в тех случаях, если цена подозрительно доступна.

ВИЗА

Для граждан России виза не требуется. Срок действия паспорта гражданина РФ при въезде в Турцию должен составлять минимум три месяца.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Нельзя оскорблять память Ататюрка – первого президента Турции. Не следует неуважительно относиться к реликвиям и вещам, имеющим государственную ценность, например, к деньгам и флагу. При входе в мечеть нужно снять обувь, женщинам необходимо быть в платке и в длинной юбке, иначе туристов могут и не впустить. Не следует фотографировать женщин в чёрных одеждах и любых мужчин без их согласия. Употребление на улице и в общественных местах спиртных напитков (даже пива) в некоторых случаях может вызвать неодобрение местного населения. В Турции каждая пальма на учете, порча ее карается штрафом в размере затраченных на нее средств – включая стоимость покупки, почвы, ежедневного полива.

 ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Консульский отдел посольства Турции в Москве: 7-й Ростовский пер., 12
 
тел. (495) 994 4808.

Географическое положение и климат

Географическое положение

С севера на юг и с запада на восток область протянулась более чем на 400 км. Общая протяжённость границ области — 2221,9 км, в том числе с Саратовской областью 29,9 %, Ростовской 26,8 %, Астраханской 11,4 %, Воронежской 11,3 % областями, Республикой Калмыкия 10,9 % и Казахстаном 9,7 %.

Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Кавказ, Украину и Казахстан. В обратном направлении на центральную Россию и Поволжье. Также в области соединяются через Волго-Донской канал две важнейшие реки Европейской части России, Волга и Дон. С его помощью можно выйти на следующие моря: Каспийское море, Белое море, Балтийское море, Черное море и Азовское море.

Занимает площадь 112,9 тыс. км² (78 % составляют земли сельскохозяйственного назначения).

Климатические условия

Климат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Северо-западная часть находится в зоне лесостепи, восточная — в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. Средняя температура января от -8 до -12, июля от 23 до 25. Среднегодовое количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке — менее 300 мм. Абсолютный максимум тепла +42…+44 °C наблюдается обычно в июле — августе. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет −36… −42 °C и наблюдается в январе — феврале.

Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова в северных районах — 11—17 декабря, в южных — 20—25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней. Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см.

Зима в Волгоградской области, как правило, начинается в декабре и длится 70—90 дней. Весна обычно короткая, наступает в марте — апреле. В мае иногда бывают заморозки, нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим садам. Лето устанавливается в мае, иногда в июне и продолжается около 3-х с половиной месяцев. Осень длится с конца сентября до начала декабря. В октябре иногда бывают заморозки.

Географическое положение Смоленской области | Русское географическое общество

Физико-географическое положение области в пределах Восточно-Европейской равнины определяют основные черты природы: умеренно-континентальный климат при существенном влиянии воздушных масс с Атлантики, что обуславливает значительное количество осадков, наличие множества малых рек, озер и болот, широкое распространение лесов и дерново-подзолистых почв, обладающих невысоким плодородием. Уникальной чертой физико-географического положения является тот факт, что Смоленская область, занимая наиболее возвышенный участок Восточно-Европейской равнины, расположена на водоразделе трех крупнейших рек Восточной Европы: Волги, Днепра и Западной Двины, относящихся к тому же к бассейнам трех морей – Каспийского, Черного и Балтийского.

Смоленская область обладает уникальным политико-географическим положением, связанным, прежде всего, с западной границей государства, на которую приходится 463 км, что составляет около 1/3 всего периметра границы области. Но это – особая государственная граница с входящей в Союзное государство Республикой Беларусь. Расположенные с белорусской стороны области (Витебская и Могилевская) имеют общие исторические корни и тесные современные экономические связи со Смоленщиной. (Показателен исторический факт, что именно в Смоленске 31 декабря 1918 г. была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика, частью которой стала Смоленская губерния. Правда, продолжалось это всего один месяц, и 2 февраля 1919 г. Смоленщина вошла в состав РСФСР.) Смоленская область граничит с пятью областями России: на севере – с Псковской и Тверской, на востоке – с Московской, на юго-востоке – с Калужской, на юге – с Брянской. С экономико-географической точки зрения, положение, безусловно, выгодное, что создает благоприятные условия для развития всех сфер деятельности региона. Оценка политико-географического положения была бы неполной без указания на территориальную близость Европейского Союза и НАТО, фактически являющихся соседями второго порядка для Смоленщины.

Особенности политико-географического положения в разные периоды истории оборачивались многочисленными войнами: Смоленщина не раз была ареной ожесточенных сражений, сдерживающих врага на подступах к Москве. Поэтому издавна Смоленск называют «Город-ключ».

Транспортно-географическое положение региона уникально: Смоленская область является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. С востока на запад область пересекает транспортный коридор, связывающий Центральную Россию с Западной Европой. Его основой являются железнодорожная и автомобильная магистраль Москва – Минск – Варшава – Берлин. Нередко Смоленщину называют «Западными воротами в Москву». С севера на юг область пересекает автотранспортный коридор «Санкт-Петербург – Юг России». Через область проходит кратчайший путь из Центральной России в Западную Европу: расстояние от Смоленска до Берлина составляет 1470 км. Транспортные магистрали соединяют область с крупнейшими портами на Балтике: от Смоленска до Риги – 617 км, до Санкт-Петербурга – 706 км.

Кроме того, по территории Смоленской области проходят: один из крупнейших газопроводов «Ямал – Европа», высоковольтный энергомост «Россия – Беларусь – Западная Европа», мировая волоконно-оптическая телекоммуникационная магистраль. Все транспортные коммуникации обеспечены соответствующей инфраструктурой. Объем внешнеторговых грузовых перевозок через Смоленскую область составляет почти 2/3 всего российского грузооборота. Географическое положение Смоленской области является важнейшим ресурсом регионального развития.

Экономико-географическое положение Смоленской области в целом определяется соседством с Московской областью и Москвой как главным экономическим центром страны, а также близостью Санкт-Петербурга и зарубежных стран – партнеров (страны Балтии, Евросоюза). Решающее значение на современном этапе на социально-экономическое развитие Смоленщины оказывает Москва с ее огромным финансово-экономическим потенциалом. Влияние это весьма многоаспектно и далеко неоднозначно: с одной стороны, это инвестирование предприятий, вложение средств в экономику региона, с другой стороны, в Москву стекается трудоспособное население, особенно образованная и предприимчивая молодёжь. В целом же влияние столичного региона можно оценивать как весьма позитивное. В силу соседского положения с Москвой Смоленщина вправе претендовать на размещение новых производств крупных компаний, в том числе транснациональных, закрепившихся в столице, но осваивающих соседние территории с удобными транспортными коммуникациями и более дешевой рабочей силой.

Особое влияние Москвы проявляется в том, что соседние области превращаются в ее рекреационную зону. В настоящее время огромные масштабы приобретает явление, получившее название «второго дома», используемого чаще всего в рекреационных целях. Московская область уже практически освоена: более 3,5 млн. земельных участков принадлежит москвичам. В Смоленской области в зону первоочередного рекреационного влияния попали восточные районы (Гагаринский, Вяземский), на очереди – другие удобные территории, расположенные в непосредственной близости от автотрассы Москва – Минск, а также уникальные в природном отношении участки вблизи национального парка «Смоленское Поозерье» и зругих заповедных мест и охотохозяйств. К тому же туристские группы из Москвы формируют основной поток, стимулируя развитие культурно-познавательного туризма.

Менее интенсивно развиваются экономические связи с другими соседними регионами: наши соседи, в частности Калужская, Брянская, Тверская области, также в большей степени ориентируются на Москву.

Соседство с Республикой Беларусь создает благоприятные предпосылки для социально-экономического развития региона во многих сферах: промышленность, торговля, туризм и др. Регулярно проводятся совместные мероприятия (выставки, ярмарки, конференции) под эгидой Союзного государства. Благотворно сказывается влияние Беларуси и на развитии туризма: в настоящее время разрабатываются совместные туристские маршруты. Кроме того, санаторно-курортные услуги, предоставляемые в Беларуси по достаточно низким ценам при высоком уровне сервиса, привели к увеличению выездного турпотока из Смоленской области.

Плюсы и минусы признания Советского Союза

Вопрос о признании Советского правительства России Соединенными Штатами является одной из наиболее важных международных проблем, стоящих перед американским народом. Обсуждение этой проблемы должно основываться на здравой оценке задействованных принципов и четком понимании целей и результатов признания одного правительства другим. В публичном обсуждении этого вопроса было много расплывчатых мыслей и слов.

Кажется, широко распространено впечатление, что, когда правительство Соединенных Штатов признает новое правительство в другой стране, оно движется в первую очередь по мотивам доброй воли, и что результат признания заключается в том, чтобы закрепить на новом правительстве печать одобрения правительства. Соединенные Штаты. Нет ничего более далекого от правды. Обычно основным мотивом признания правительством другого государства является личный интерес. Он просто стремится установить отношения, которые позволят ему защитить жизнь, свободу и собственность своих граждан и продвигать их интересы, а также на взаимной основе создать основу для отношений с другой страной и ее гражданами.Признание недавно созданного правительства правительством Соединенных Штатов ни в какой мере не подразумевает того, что цели и практика нового правительства встречают наше одобрение или вызывают наше восхищение.

Наше правительство было первой из великих держав, поддержавших теорию признания de facto в отличие от теории легитимности. Госдепартамент США более века последовательно придерживался теории de facto , за исключением случайных отступлений министра Сьюарда в связи с необходимостью гражданской войны и других государственных секретарей в связи с признанием революционных правительств в стране. Латинская Америка в исполнении отцовских обязанностей, возложенных на наше правительство Доктриной Монро.Теория и практика нашего Государственного департамента были замечательно резюмированы в меморандуме г-на А. А. Ади, помощника государственного секретаря 28 марта 1913 г., следующим образом:

Я думаю, что упростит задачу иметь в виду различие между признанием, необходимым для ведения международного бизнеса между двумя странами, и признанием формы правления, исповедуемой иностранным государством.

В первом случае, начиная с американской революции, возможность дипломатических сношений с иностранными государствами составляла де-факто , что зависело от наличия трех фактических условий: контроль административного аппарата государства; всеобщее согласие его людей; а также способность и готовность их правительства выполнять международные и обычные обязательства.Форма правления не была условным фактором такого признания; Другими словами, элемент de jure легитимности титула был оставлен в стороне, вероятно потому, что он может включать династические или конституционные вопросы, которые вряд ли находятся в пределах нашей компетенции, особенно когда органическая форма правления была изменена, как революция , от монархии к содружеству или наоборот. Общая практика в таких случаях заключалась в том, чтобы удостовериться, что изменение вступило в силу, и вступить в отношения с властями, находящимися во владении de facto . [i]

Наше правительство часто устанавливает теплые дипломатические отношения с правительствами, которые были заведомо автократическими и порочными. Обычно единственный тест, который пытается применить наше правительство, — это то, достаточно ли у нового правительства закреплена власть, чтобы эффективно управлять в пределах своих границ и выполнять свои международные обязательства. После того, как это испытание пройдено, наше правительство, признавая правительства в восточном полушарии, обычно не заботится о морали или мотивах правительства, стремящегося к признанию.

Если мы будем иметь в виду эти принципы, краткий обзор отношения нашего правительства к признанию Советского правительства по сравнению с политикой, проводимой другими правительствами, далеко поможет объяснить нынешнее заблуждение населения в этой стране относительно последствий признание Советской России.

Советская революция произошла в ноябре 1917 года, за год до перемирия, положившего конец Европейской войне. В течение этого года и в течение некоторого времени после этого некоторые из союзных и объединенных держав, действовавшие совместно с белыми армиями, вели боевые действия против Советской России.Эти военные действия не прекратились до начала 1920 года. Сначала союзные державы были склонны бойкотировать Советское правительство. Это было естественным результатом раздражения, вызванного отходом России от дела союзников в критический период войны, отвращения, которое испытывали капиталистические страны к принципам и практике Советского революционного правительства, а также широко распространенного сомнения в отношении его политики. постоянство.

Как только стало очевидно, что Советское правительство было единственной установленной властью в России и, вероятно, останется у власти неопределенно долго, основные европейские правительства, признав практическую необходимость иметь дело с Россией, начали устанавливать дипломатические отношения.Эстония и Финляндия, которые больше всего нуждались в отношениях со своим могущественным соседом, расширили признание de jure до конца 1920 года. За ним последовали Польша в 1921 году и Германия в 1922 году.

Весной 1922 года по инициативе Ллойд Джорджа состоялась Генуэзская конференция, в ходе которой государственные деятели Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Германии встретились с советскими государственными деятелями, пытаясь выработать формулу, по которой Россия могла бы быть принятым в европейскую семью наций.Конференция провалилась, но пока она продолжалась, представители Германии и России заключили Рапалльское соглашение, которое практически стерло с лица земли отношения между двумя странами и подтвердило признание Советского правительства Германией, которое уже было предоставлено Договором. Брест-Литовска.

Великобритания, Франция, Италия, Швеция, Дания, Австрия, Норвегия и Греция признали Советскую Республику в 1924 году, а к 1927 году все правительства Европы, кроме Швейцарии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Болгарии, Испании, Венгрии, Португалии, Голландии. а Бельгия расширила признание de jure на .Франция изгнала советского представителя в 1927 году, но вскоре после этого был назначен его преемник. В том же году Великобритания отозвала своего посла в России, но возобновила дипломатические отношения в 1929 году, после прихода к власти нынешнего лейбористского правительства.

Не может быть никаких сомнений в том, что эти европейские народы, признавая Советское правительство, руководствовались прежде всего соображениями личного интереса. Естественно, что Эстония, Финляндия, Персия и Польша, граничащие с Россией, должны были одними из первых установить дипломатические отношения.Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония установили отношения, как только экономические условия в России стали проявлять признаки того, что они стали достаточно стабильными, чтобы оправдать надежду на коммерческие отношения с остальным миром в значительных масштабах. Ни одному из европейских правительств не приходило в голову, что, признавая Советское правительство, они ставили печать своего одобрения на методы, использованные для установления его власти, или на политику, которую оно проводило при осуществлении этой власти.

Не находясь под влиянием политики европейских правительств, правительство Соединенных Штатов последовательно проводило политику непризнания. Первое официальное заявление об этой политике содержалось в записке, которую госсекретарь Колби направил итальянскому послу 10 октября 1920 года. Г-н Колби, ссылаясь на коммунистические доктрины и практику Советского правительства, которые расходились с ними. других цивилизованных наций, подчеркивал в качестве основного основания его политики непризнания то, что было явно самым надежным основанием.Дело в том, что Советскому правительству, по его собственным заявлениям, нельзя было доверять выполнение своих международных обязательств. Он сказал:

Ответственные лидеры режима часто и открыто хвастались, что они готовы подписывать соглашения и обязательства с иностранными державами, не имея ни малейшего намерения соблюдать такие обязательства или выполнять такие соглашения. Это отношение игнорирования добровольно взятых на себя обязательств, они основаны на теории, что никакой договор или соглашение, заключенное с небольшевистским правительством, не может иметь для них никакой моральной силы.Они не только провозгласили это учением, но и расширили его на практике.

В записке, переданной американскому консулу в Ревеле 25 марта 1921 года, секретарь Хьюз заявил, что отношения с Советской Россией не будут открыты, пока не будут приняты убедительные меры для: 1) безопасности жизни; 2, признание твердых гарантий частной собственности; 3, святость договоров; и 4, права на бесплатный труд. В письме Сэмюэлю Гомперсу от 19 июля 1923 г. секретарь Хьюз более подробно повторил те же требования признания, подчеркнув «настойчивые попытки Советского правительства ниспровергнуть институты демократии, существующие в этой стране.«

В своем послании Конгрессу от 6 декабря 1923 г. президент Кулидж несколько либерализовал отношение правительства к торговле американских граждан с Россией; но добавил:

Наше правительство, однако, не предлагает вступать в отношения с другим режимом, который отказывается признавать неприкосновенность международных обязательств. Я не предлагаю обменять на привилегию торговли какое-либо из заветных прав человечества. Я не предлагаю делать товар по каким-либо американским принципам.Эти права и принципы должны применяться везде, где применяются санкции нашего правительства.

Но пока милость Америки не продается, я готов пойти на очень большие уступки ради спасения народа России. Уже сейчас можно обнаружить обнадеживающие свидетельства возвращения к древнему укладу общества. Но нужно больше. Всякий раз, когда появляется какая-либо склонность компенсировать разграбленным нашим гражданам и признавать этот долг, взятый на себя нашим правительством не царем, а только что образованной Российской Республикой; всякий раз, когда утихает активный дух вражды к нашим учреждениям; всякий раз, когда появляются дела, требующие покаяния, наша страна должна первой пойти на экономическое и моральное спасение России.

Г-н Чичерин, советский комиссар иностранных дел, думал или делал вид, что думает, что он обнаружил в этом заявлении обнадеживающую ноту, и незамедлительно отправил президенту Кулиджу депешу, в которой он выразил готовность Советского правительства обсудить с правительством Соединенных Штатов Все проблемы, упомянутые в послании президента, эти переговоры должны основываться на «принципе взаимного невмешательства во внутренние дела», и добавил, что:

Что касается вопросов претензий, упомянутых в вашем послании, Советское правительство полностью готово сделать все, что в его силах, насколько позволяют достоинство и интересы его страны, чтобы добиться желаемого конца возобновления дружбы с Соединенными Штатами. Штаты Америки.

Президент Кулидж передал записку Чичерина секретарю Хьюзу, который незамедлительно обнародовал следующее заявление:

Казалось бы, в настоящее время нет причин для переговоров. Американское правительство, как сказал президент в своем послании Конгрессу, не предлагает выменять свои принципы. Если советские власти готовы восстановить конфискованное имущество американских граждан или выплатить эффективную компенсацию, они могут это сделать. Если советские власти готовы отменить свои указы, отменяющие обязательства России перед этой страной, и должным образом признать их, они могут это сделать.Для достижения этих результатов не требуется конференции или переговоров, которые могут и должны быть достигнуты в Москве как свидетельство добросовестности. Американское правительство не имело обязательств перед Россией и не отказывалось от обязательств. Самым серьезным из них является продолжающаяся пропаганда свержения институтов этой страны. Это правительство не может вступать в переговоры, пока эти усилия, направляемые из Москвы, не будут прекращены.

В свете последующих событий, возможно, следует сожалеть о том, что советское предложение попытаться договориться об основе признания не было принято, хотя следует помнить, что в то время ни одна из великих держав, кроме Германии, не признала Советский Союз. Правительство и неудача Генуэзской конференции прошлого года были еще свежи в памяти государственных деятелей.

Официальные высказывания президента и госсекретаря были сочувственно восприняты американским общественным мнением, уже вызвавшим недоверие к коммунистическому режиму в России и всем его работам. Нота, данная таким образом публичному обсуждению американского признания Советской России, в значительной степени объясняет распространенное мнение о том, что признание может повлечь за собой отказ от «заветных прав человечности» или от «американских принципов».

Давайте теперь обратим дискуссию к прочной утилитарной основе, которой она и принадлежит.Следует признать, что нельзя ожидать, что правительство Соединенных Штатов вступит в дипломатические отношения с Советским правительством, кроме как на разумных условиях. Из заявлений Государственного департамента очевидно, что «дела, достойные покаяния», которых разумно ожидать от Советского правительства в качестве условия признания, включают удовлетворительные заверения по следующим вопросам: 1, признание неприкосновенности международных обязательств; 2, возвращение или адекватная компенсация собственности американских граждан, конфискованной Советским правительством после революции 1917 года; 3, признание долгов, взятых на себя правительством Керенского с нашим правительством и нашими гражданами; и 4, прекращение подрывной деятельности, направленной из Москвы против наших учреждений.

Никто не будет сомневаться в правильности первого из этих условий, поскольку это аксиома, что ни одно правительство не имеет права на признание со стороны других правительств, если оно не желает и не способно выполнять свои международные обязательства. Вероятно, что Советское правительство примет это условие без обсуждения, поскольку, несмотря на заявления Ленина и других коммунистических лидеров об обратном, Советское правительство неоднократно заявляло о своей решимости выполнять свои собственные обязательства, даже в своих отношениях с нациями капиталистический мир.

Второе и третье условия представляют более серьезные трудности. Отмена частной собственности и передача государству всей собственности, кроме чисто личной, лежит в самой основе всей советской экономической и политической структуры. Советские власти заявляют, что не видят принципиальных причин, по которым следует делать исключение в применении этой доктрины в пользу иностранцев. В то время как условие, установленное нашим Государственным департаментом, ограничивается собственностью, принадлежащей нашему правительству и нашим гражданам, и долгам, любая уступка, сделанная американцам, несомненно, должна быть распространена на другие страны.Действительно, Рапалльское соглашение, которое предусматривает взаимное аннулирование долгов и требований между Россией и Германией, прямо предусматривает, что в случае, если Советское правительство в любое время признает требования, принадлежащие гражданам других стран, такое же признание должно быть предоставлено Граждане Германии. Аналогичное соглашение заключено с Японией.

Еще одно осложнение, связанное с обсуждением иностранных претензий к России, — это настойчивое требование Советского правительства об одновременном рассмотрении претензий России к некоторым Союзным и Объединившимся державам, несомненно, включая Соединенные Штаты, о возмещении ущерба в результате их поддержки различных держав. кампании, которые вели белые армии против Советского правительства в течение трех лет после начала Советской революции.Утверждение российского правительства состоит в том, что поддержка иностранными правительствами контрреволюционной войны привела к претензиям со стороны России к этим правительствам, аналогичным претензиям, которые были поддержаны Женевским решением в пользу Соединенных Штатов против Великобритании за разграбления Американское судоходство вызвано Alabama и другими частными судами, оборудованными в британских портах во время нашей Гражданской войны. Здесь не место для обсуждения обоснованности встречных требований России.Достаточно сказать, что они не настолько легкомысленны, чтобы их можно было уволить без рассмотрения. Профессор Шуман из Чикагского университета в своей книге «Американская политика в отношении России с 1917 года», проанализировав факты и закон, приходит к выводу, что эти встречные требования в значительной степени обоснованы. Как бы то ни было, трудно понять, как Соединенные Штаты могут отказать хотя бы в объяснении причин их непризнания.

Общая сумма требований США к России так и не была установлена.По оценкам, их номинальная стоимость может достигать 750 000 000 долларов. Еще более неопределенным является объем претензий России к США. На Генуэзской конференции советский представитель выдвинул фантастические претензии к союзным правительствам, намного превышающие их совокупные претензии к России. Если они когда-либо будут приняты в принципе, российские претензии к Союзным и Союзным правительствам, которые поддерживали Белые армии, будут включать не только определение их совокупного количества, но также их распределение между Союзными странами и Соединенными Штатами, чья роль в поддержке Белая армия в России отличалась от армии Великобритании и Франции.Соединенные Штаты могут даже полностью избежать ответственности.

Сказанного достаточно, чтобы показать, что невозможно достичь согласия по взаимным претензиям между американским и советским правительствами без подробного расследования. Даже если есть основания надеяться, что в конечном итоге соглашение может быть достигнуто, разумно ли в дипломатии настаивать на окончательном соглашении в качестве условия признания? Разве не было бы разумнее следовать курсу, принятому правительством Соединенных Штатов при решении в некоторой степени аналогичных проблем в его отношениях с нынешним революционным правительством Мексики, которое заняло отношение к американским правам собственности, в принципе не отличное от отношения к американским правам собственности. Советское правительство? Вместо того, чтобы настаивать на окончательном урегулировании американских претензий в качестве условия признания, правительство Соединенных Штатов направило дипломатическую миссию в Мексику, чтобы выяснить путем переговоров с мексиканским правительством, можно ли найти многообещающую основу для окончательного признания и определения эти претензии.Получив удовлетворительный отчет от своей миссии, американское правительство вступило в дипломатические отношения с революционным правительством в Мексике, и после длительных переговоров американский посол добился урегулирования большинства спорных вопросов между двумя странами. Разве аналогичный курс в отношениях с Советским правительством не будет более эффективным, чем наша постоянная настойчивость в безоговорочном признании американских требований в качестве предварительного условия признания?

Четвертое условие, что Советское правительство даст удовлетворительные гарантии прекращения подрывной деятельности против наших учреждений, может оказаться самым трудным из всех.Советское правительство настаивает на том, что ни оно, ни его агенты в этой стране не участвовали в подрывной деятельности в пределах наших границ, направленной против наших институтов. Это может быть буквально правдой. Представляется маловероятным, чтобы российские государственные торговые компании и связанные с ними организации совершили бесплодную глупость, участвуя в подрывной деятельности в наших границах. С другой стороны, не может быть никаких сомнений в том, что Коммунистическая партия России и Третий Интернационал были и, вероятно, будут продолжать активную коммунистическую пропаганду во всем мире.Трудно согласиться с различием, которое советские представители проводят между Советским правительством, с одной стороны, и Коммунистической партией и Третьим Интернационалом, с другой, поскольку в конечном итоге Советское правительство и Третий Интернационал являются порождением центральная организация Коммунистической партии. Сталин, хотя и не занимал поста в Советском правительстве, является доминирующей фигурой в Коммунистической партии. Сегодня он выступает от имени Советского правительства как выразитель доктрин своей партии, а на следующий день он может открыто поддерживать планы Третьего Интернационала, направленные на мировую революцию.Он, несомненно, сказал бы, что Советское правительство не более ответственно за деятельность Третьего Интернационала и Коммунистической партии, чем наше правительство за деятельность Республиканской партии или Методистского совета иностранных миссий. Очевидный ответ на эту попытку параллели состоит в том, что Коммунистическая партия — единственная признанная политическая партия в России, а Советское правительство — ее порождение.

Учитывая, что коммунистические лидеры преданы коммунизму со всем рвением религиозных фанатиков, вероятно, слишком много ожидать, независимо от их профессии, что они откажутся от права Третьего Интернационала продолжать коммунистическую пропаганду.Перед лицом нынешней открытой неприязни нашего правительства и американского народа к Советскому правительству было бы неудивительно, если бы в существующих условиях лидеры Коммунистической партии чувствовали себя оправданными, идя до предела в своей подрывной пропаганде в этой стране. при условии, что официальные российские агенты в наших границах держатся в стороне. С другой стороны, несмотря на плохую репутацию Советского правительства в выполнении его обещаний другим правительствам воздерживаться от пропаганды, вполне возможно, что, когда признание устранило основную причину раздражения в России против Соединенных Штатов, коммунистические лидеры сочтут своим интересом прекратить свою подрывную деятельность в этой стране, которую они, должно быть, сочли по опыту бесполезной в продвижении дела коммунизма в наших границах.

Если исходить из того, что вопрос о нашем признании Советского правительства должен решаться, прежде всего, исходя из наших личных интересов, можно спросить, какие преимущества принесет нам признание. Ответить на обратный вопрос легче. Как Соединенные Штаты извлекают выгоду из государственной политики непризнания? Для многих очевидным ответом будет то, что мы сохраняем чувство собственного достоинства, не признавая правительство, чьи принципы и практика так ненавистны нам и так сильно расходятся с теми, на которых основана наша цивилизация.Но, как уже указывалось, наше самоуважение не имеет отношения к делу, поскольку признание далеко не означает одобрения советских принципов и методов. В первые годы после советской революции 1917 года основные союзные государства Европы и Соединенных Штатов, отказавшись от признания, несомненно, стремились дискредитировать и ослабить Советское правительство в надежде, что оно скоро падет и на смену ему придет какая-то форма правительства, основанная на принципы, более гармонирующие с теми, которыми руководствуются другие правительства цивилизованного мира.Этот вполне законный жест провалился. Это определенно перестало представлять ценность для Соединенных Штатов сейчас, когда большинство других правительств приняли политику признания. Можно сказать, что в интересах нашего правительства поощрять правительство, исповедующее принципы, которые, если они восторжествуют, подорвут наши социальные и политические институты. Вопрос в том, окажет ли позиция нашего правительства в отношении признания заметное влияние на окончательную судьбу Советского правительства.Наше правительство настолько полно привержено политике невмешательства во внутренние дела европейских стран, что на него не повлиял бы фактор, который какое-то время несомненно влиял на европейские правительства, что политикой непризнания они сохранили их свобода поддерживать контрреволюционные движения в попытке свергнуть Советское правительство и произвести замену его правительством, с которым просвещенные правительства могли бы более эффективно сотрудничать.

Очевидные преимущества политики признания — это те, на которых основана вся система дипломатических отношений между цивилизованными нациями. Наше правительство могло бы через своих дипломатических представителей защищать жизнь, свободу и собственность американцев, посещающих или пребывающих в России, которых ежегодно уже насчитывается несколько тысяч и которые теперь зависят от добрых услуг дипломатических представителей. других правительств. Наше правительство могло бы обычными дипломатическими методами поощрять и защищать торговлю Америки с Россией.Во многом убедительно мнение о том, что, когда в 1923 году наше правительство указом президента поощряло американских купцов и производителей к торговле с Россией, оно было обязано нашим гражданам защищать эту торговлю с помощью обычного дипломатического механизма. Только путем установления дипломатических отношений можно надлежащим образом урегулировать остающиеся разногласия между Соединенными Штатами и Россией, например, в отношении демпинга и осужденного труда. Имея посла в Москве и консулов ​​в основных торговых центрах России, наше правительство могло бы собрать надежную информацию для руководства наших купцов, производителей и банкиров, которые теперь зависят от случайных и часто предвзятых отчетов неофициальных наблюдателей.

Наконец, очень жаль, что Соединенные Штаты оказались единственной из великих держав, которая сознательно исключила себя из возможности оказывать какое-либо влияние через обычные дипломатические каналы на развитие институтов самой густонаселенной страны Европы, чей возвращение к экономической, социальной и политической стабильности необходимо для мира и процветания цивилизованного мира.

Попытка Соединенных Штатов договориться об удовлетворительной основе для признания Советского правительства России будет полна трудностей, и дипломатические отношения, в случае их установления, могут оказаться трудными для поддержания, поскольку советские государственные деятели не проявили способности к сотрудничество.Но разве ставки не достаточно, чтобы попытка окупилась?

[i] «Международные отношения Соединенных Штатов», 1913 г., стр. 100.

Загрузка …
Пожалуйста, включите JavaScript для правильной работы этого сайта.

Плюсы и минусы ведения бизнеса в России

Это самая большая страна в мире, и с ее огромной территорией образуется огромная экономика. В российском бизнесе есть взлеты и падения, плюсы и минусы, о многих из которых вы, вероятно, уже слышали, и все из которых вы должны серьезно принять во внимание, прежде чем решить, что это ваш путь — сейчас , а не начать раньше времени.

Итак, что это за взлеты и падения, плюсы и минусы, о которых я говорю? Давайте исследуем:

Плюсы:

С 2000 по 2010 год рост ВВП России в среднем составлял 5,3%, включая падение на 7,8% в 2009 году; Кроме того, это седьмая по величине экономика мира по паритету покупательной способности.

Ожидается, что экономика вырастет с 2 триллионов долларов в 2011 году до более чем 3,2 триллиона долларов в 2017 году; в сочетании с одним из самых низких уровней государственного долга среди любой крупной экономики.

Более 140 миллионов потребителей с растущими доходами и одними из самых высококвалифицированных сотрудников благодаря высокому образованию.

Страна обладает огромным массивом природных ресурсов, включая 35% мировой добычи и экспорта газа и 23% мировых лесных ресурсов.

У них очень привлекательная система налогообложения, направленная на привлечение инвестиций и развитие экономики.

Минусы:

Получить недвижимость может быть сложно; административные процессы могут быть длительными; и расходы высоки, то же самое можно сказать и о налогах на импорт.

Обычная тактика ведения бизнеса не имеет исковой силы, и вместо контрактов часто происходят переговоры.

Деловая политика и процедуры в России часто меняются, поэтому вам нужно быть в курсе последних событий, чтобы не нарушать какие-либо законы.

Тогда есть то, что часто слышно о коррупции. Кажется, что взяточничество неизбежно; завышенная плата за лицензии, регистрации и проверки; выплаты организованной преступности; и сомнительные нарушения безопасности, окружающей среды и таможни, которые могут быть предъявлены претензии.

Несмотря на то, что существуют некоторые очевидные трудности и довольно сомнительные практики, этот прибыльный рынок не является недосягаемым, но совершенно необходимо, чтобы вы провели свое исследование, посмотрели на рынок, на который вы хотите выйти, и нашли другие истории успеха, на которых вы можете смоделировать себя. Было много компаний, добившихся успеха, но было также и несколько компаний, которые пытались утвердиться или терпели неудачу; Большой плюс в том, что если вы сможете поддерживать позитивные отношения с российским правительством, они не будут лучшими врагами — это будет намного проще, если вы выучите русский язык, возьмете несколько классов и поднимете свой уровень русского языка до par, чтобы вы могли эффективно общаться, поинтересуйтесь, нужна ли вам дополнительная информация об этом.Помните, уловка состоит в том, чтобы охватить все углы, если вы правильно настроите себя, вы получите большую экономию, которой вы воспользуетесь.

Тревожный звонок для России | RAND

Из-за опасений по поводу коронавируса экономический рост России в этом году может упасть до 1,2 процента, что ниже даже 1,3 процента роста в прошлом году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. Ухудшение уровня жизни поставило россиян в тупик, и усилились опасения по поводу экономической стагнации.У России есть возможность добиться большего.

Некоторые виды экономической политики еще не реализованы. Осмотрительная политика Центрального банка и бюджетная сдержанность снизили инфляцию в годовом исчислении до 2,42 процента и ликвидировали чистый внешний долг. В прошлом году у правительства был профицит бюджета. Если бы Россия была членом еврозоны, она могла бы быть лучшим показателем макроэкономической ситуации в этой зоне.

Так почему же экономика находится в состоянии стагнации? Цены на нефть ниже предыдущих пиков, но факторы, находящиеся под контролем Москвы, — это структурные барьеры и геополитическая напряженность.

Во-первых, государство контролирует значительную долю экономики, а государственные компании, как правило, менее продуктивны, чем частный бизнес. Федеральная антимонопольная служба России заявляет, что до финансового кризиса 1998 года доля государства в экономике составляла около 25 процентов ВВП, но к 2017-18 году она могла вырасти до 60-70 процентов ВВП. Более низкая оценка Международного валютного фонда может быть основана на другой методологии.

Вторая проблема — препятствия для деловой активности.По индексу верховенства закона World Justice Project Россия находится в нижней трети оцениваемых стран. Согласно Global Property Guide, среди стран Европы только Украина и Босния и Герцеговина пользуются меньшим уважением прав собственности. Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International, Россия занимает нижнюю четверть всех оцениваемых стран.

Третий структурный фактор — геополитика. Напряженность между Россией и Западом из-за Украины, Сирии, вмешательства в выборы и других проблем заставила инвесторов осознавать более высокие политические риски.Международный валютный фонд заявляет, что западные санкции вычитают 0,2 процента от роста ВВП каждый год. Некоторые компании обеспокоены риском будущих санкций и воздерживаются от принятия новых обязательств.

В-четвертых, Россия ввела значительную жесткую бюджетную экономию, что является разумной мерой в условиях нестабильной экономической ситуации, но которая снижает совокупный спрос.

Согласно опросу, проведенному Левада-центром в прошлом году, 75 процентов респондентов рассматривали Россию как сверхдержаву. В военной сфере это правда.В экономической сфере ВВП России меньше, чем у Канады, вдвое меньше, чем у Германии, и на треть меньше, чем у Японии. Германия и Япония, возможно, являются великими державами, но не сверхдержавами. Даже в военной сфере Россия рискует быть опережающей. Среди всех стран он занимает восьмое место по военным расходам, или менее четверти расходов Китая.

Более сильная экономика должна быть привлекательной как для экономических либералов, так и для энтузиастов великой державы. Экономическая стагнация может подорвать как моральный дух народа, так и положение России в мире.Реализация запланированных национальных проектов может дать определенный экономический стимул.

Для достижения стабильно высоких темпов экономического роста могут потребоваться глубокие реформы.

Поделиться в Твиттере

Однако могут потребоваться глубокие реформы для достижения устойчиво высоких темпов экономического роста. России не привыкать к реформам, но многие россияне относятся к ним скептически. В 1990-е годы денежно-кредитные и приватизационные реформы были мучительными. В 2000 году план Грефа способствовал реформе, в том числе путем введения налоговых и земельных изменений и облегчения делового климата.

В случае принятия реформы могут снова поднять экономику и уровень жизни. Они могут укрепить верховенство закона, права собственности и защиту инвесторов, а также стимулировать конкуренцию. Россия могла бы приватизировать большую часть экономики и позволить частному бизнесу более эффективно конкурировать с государственными предприятиями. Меньшая роль государства в таких областях, как энергетика и тяжелая промышленность, может усилить конкуренцию и уменьшить возможности для коррупции. Сокращение государственной собственности коммерческих банков может способствовать развитию конкуренции в сфере финансовых услуг.Стандарты корпоративного управления могут быть повышены.

На геополитическом фронте Запад может снизить или отменить санкции в отношении финансового сектора, если война на Донбассе закончится. Прекращение политической войны — от вмешательства в выборы до обвинения США в коронавирусе — может снизить санкционные риски и успокоить некоторых инвесторов.

Экономика России сильно недозагружена. Несмотря на утечку талантов из-за эмиграции, рабочая сила относительно хорошо образована и не требует больших затрат.Это помогает объяснить место России в первой трети ( PDF ) Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Более глубокие реформы и снижение геополитической напряженности могут помочь России раскрыть свой потенциал. Независимо от того, приносит ли коронавирус существенный вред экономике, инвесторы надеются на тревожный сигнал, который побудит Кремль повысить экономические приоритеты.


Уильям Кортни — старший научный сотрудник некоммерческой организации RAND Corporation, бывший сотрудник U.Посол С. в Казахстане и Грузии.

Этот комментарий впервые появился на The Hill 6 марта 2020 года. Комментарий дает исследователям RAND платформу для передачи идей, основанных на их профессиональном опыте и часто на рецензируемых исследованиях и анализах.

Природные ресурсы и их значение для экономического и политического развития России

Россия — это страна, которая богата разнообразными природными полезными ископаемыми и, таким образом, имеет как преимущества, так и недостатки, связанные со значительным богатством природных ресурсов.Тем не менее, страна занимает уникальное положение по сравнению со многими другими развивающимися рынками, занимающими такое же естественно богатое положение, и, как следствие, ее необходимо оценивать на основе ее особого положения. Его положение подвергает российскую экономику целому ряду пагубных последствий, которые, если с ними не бороться эффективно, могут обернуться катастрофой для экономики страны и ее долгосрочного роста. Важность эффективного макроэкономического управления не имеет себе равных, поскольку политическая экономия играет решающую роль в развитии России и устойчивом росте.В этом эссе будут рассмотрены последствия государственного контроля, поиска ренты и налогово-бюджетной политики правительства в попытке раскрыть природу ресурсной зависимости России, а также вопрос о том, ставится ли под угрозу будущий успех страны из-за наличия природных богатств или политической слабости. .

Одна из основных проблем, связанных с наличием обильных природных ресурсов, таких как нефть, газ и другие природные месторождения, — это потенциальные негативные последствия, которые они могут иметь для остальной экономики.В других странах, ориентированных на ресурсы, заметное снижение производительности обрабатывающей промышленности было отмечено как прямой результат возросшего значения эксплуатации ресурсов в национальном экспорте (Dobrynskaya & Turkisch, 2010). Этот эффект присутствует на ряде развивающихся рынков, которые делают упор на развитие своих секторов природных ресурсов. Воздействие было наиболее заметно в Голландии после открытия залежей природного газа в 1950-х и 60-х годах, что привело к развитию концепции «голландской болезни» (Powell, 2008).В результате многие экономисты отвергли предположение о том, что наличие природных ресурсов благоприятно сказывается на экономическом росте страны, а наличие сырья все чаще рассматривается как препятствие для успешного будущего развития (Ahrend, 2005). Это сочетается с растущим объемом эмпирических исследований, предполагающих, что страны, богатые природными ресурсами, с большей вероятностью будут отставать с точки зрения долгосрочного роста, что приводит к синдрому, часто известному как «Ресурсное проклятие» или «Парадокс изобилия» (Ahrend, et al. al., 2007). Однако в случае с Россией экономисты разделились во мнениях относительно того, страдает ли страна в настоящее время от « голландской болезни », будет ли она страдать от экономического недуга в будущем или, если теория все еще актуальна, учитывая Концепция так же часто отсутствует, как и в странах, богатых ресурсами (Powell, 2008).

Аргументы, предполагающие, что страна в настоящее время находится в тисках тяжелого случая «голландской болезни» (Sapir, 2005), в значительной степени основаны на очевидной зависимости России от нефти для ее экономического роста с 1998 года и далее, а также на наличии количество симптомов, связанных с заболеванием.Россия пострадала от повышения курса рубля из-за высокого экспорта энергоносителей, сокращения занятости в производственном секторе и роста секторов услуг страны, все это указывает на то, что страна в настоящее время страдает от последствий ресурсной зависимости и голландского Болезнь »(Добрынская, Туркиш, 2010). Однако, в отличие от теории, во многих случаях промышленные секторы выросли и испытали повышение уровня производительности (Ahrend, 2005). До финансового кризиса 2008 года сильное развитие российской промышленности поддерживалось двумя основными факторами: резким ростом внутреннего спроса и хорошими показателями российской продукции на зарубежных рынках, таких как Еврозона и Содружество Независимых Государств (СНГ), независимо от того. их растущих цен (Добрынская и Туркиш, 2009).Несмотря на это, Рюдигер Аренд высказал предположение, что рост, достигнутый в секторах, не связанных с сырьевыми ресурсами, был результатом « пассивной » реструктуризации, при этом очевидный рост возможен только из-за высокой неэффективности, с которой столкнулась промышленность в советский период ( 2005).

Как предполагает Аренд, большая часть роста производительности обрабатывающей промышленности в России может быть связана с плохой производственной средой при коммунизме и деиндустриализацией, которая произошла во время экономических трудностей 1990-х годов.В начале 2000-х наблюдался быстрый процесс восстановления, который объясняет рост производства, несмотря на сокращение занятости, с доказательствами, позволяющими предположить, что спрос со стороны Китая и стран СНГ на российские товары также способствовал предотвращению спада российской промышленности (Dobrynskaya & Turkisch , 2010). Добрынская и Туркиш (2010) утверждают, что очевидные симптомы «голландской болезни» также можно объяснить другими факторами, такими как эффект Балассы-Самуэльсона в связи с повышением курса рубля и быстрым ростом услуг из-за их недостаточного развития. в советский период (Добрынская, Туркиш, 2010).Хотя экономисты могут указать на причины продолжающегося промышленного роста и конкурентоспособности, несмотря на зависимость страны от экспорта нефти для финансирования большей части ее развития, продолжающийся долгосрочный рост экономики России зависит от разработки разумной денежно-кредитной и макроэкономической политики по мере роста экономики. будущее будет значительно труднее. Если российское правительство решит проблему ресурсной зависимости с помощью хорошего макроэкономического развития, это, несомненно, снизит уязвимость экономики страны перед внешними факторами (Anon., 2006). Можно утверждать, что будущее развития России продиктовано способностью правительства управлять природными ресурсами страны, при этом эффективное управление в конечном итоге сводит на нет эффекты, связанные с обилием природных материалов. Поэтому крайне важно, чтобы мы осознавали роль, которую играют российские власти в управлении ресурсами, если нужно делать какие-либо прогнозы относительно будущего долгосрочного роста России.

Российское правительство пыталось контролировать ситуацию, складывающуюся в стране, с помощью ряда фискальных политик, некоторые из которых были более успешными, чем другие.Попытки Владимира Путина контролировать укрепление рубля по отношению к доллару в 2004 году, тем самым защищая отечественных производителей от растущего импорта, были в значительной степени безуспешными, что привело к инфляции, возобновлению оттока капитала и кризису ликвидности, который затронул несколько банков, что привело к почти полной остановке экономика (Арис, 2005). Россия столкнулась со значительными трудностями при повышении курса рубля, и это привело к некоторой противоречивой денежно-кредитной политике: в 2004 году Путин признал, что экономика изо всех сил пытается сохранить конкурентоспособность из-за сильного повышательного давления на рубль, вызванного ресурсозависимым характером экономики. Российский экспорт (Анон., 2006).

Однако создание стабилизационного фонда, призванного служить буфером против притока «нефтедолларов», защищает российскую экономику от падения цен на нефть и действует для стерилизации последствий чрезмерного притока при высоких ценах ( Арис, 2005). Обеспечивая финансовую безопасность от колебаний цен на нефть, стабилизационный фонд также является наиболее эффективным средством контроля над инфляцией, играя ключевую роль в поддержании бюджетных расходов, роста и стабильности обменного курса в случае развития « отрицательных условий торговли » ( Джанелла, 2007).Стабилизационный фонд частично контролирует денежную массу страны и, хотя и не полностью предотвращает ее, в некоторой степени снижает рост инфляции (Dobrynskaya & Turkisch, 2010). Структура налоговой системы имеет решающее значение для контроля поступления доходов от природных ресурсов, с развитием эффективной системы налогообложения, обеспечивающей перенаправление любой сверхприбыли в стабилизационный фонд в размере до 500 миллиардов рублей. Прямое налогообложение ресурсных секторов позволит российским властям снизить налоговую нагрузку на обрабатывающую промышленность, тем самым помогая обеспечить постоянную конкурентоспособность промышленности (Gianella, 2007).

Несмотря на это, ряд проблем, связанных со стабилизационным фондом, стал очевиден. Первоначально кажется, что лимита в 500 миллиардов рублей, скорее всего, хватит только на то, чтобы компенсировать дефицит страны не более чем на год. Фонд также не индексируется по темпам инфляции и, как следствие, падает в цене по отношению к ВВП России примерно на 15-20% в год (Ahrend, 2005). Тем не менее, самый заметный и широко обсуждаемый вопрос в российском правительстве заключается в том, что делать с избыточным непредвиденным доходом? Поскольку отсутствует законодательный механизм, позволяющий контролировать быстрое расходование стабилизационных фондов свыше 500 миллиардов рублей, существует реальная опасность «проскальзывания бюджета» (Gianella, 2007).Некоторые предлагали реинвестировать доходы от нефти в инфраструктуру, здравоохранение и образование. Однако опасности такого реинвестирования включают проциклические финансовые потери и инфляционное давление, при этом бывший министр финансов Алексей Кудрин предостерегает от таких мер и побуждает правительство использовать непредвиденные доходы для выплаты внешнего долга, тем самым избегая проциклической политики, которая повысит риск «голландской болезни» (Gianella, 2007). Пока российские власти учли этот совет и осторожно использовали излишки для списания внешнего долга страны (Anon., 2006). Без введения жестких, но гибких ограничений на использование стабилизационного фонда [1], бесконечных спекуляций внутри российского правительства могло бы быть достаточно, чтобы повлиять на управление обменным курсом, с ожиданиями нарушения государственной дисциплины, усиливающей давление. о повышении курса рубля (Gianella, 2007). Отсюда ясно, что сохранение полезности стабилизационного фонда для защиты экономики от чрезмерного поступления доходов от природных ресурсов почти полностью продиктовано политической волей.В результате будущая финансовая стабильность России и поддержание долгосрочного экономического роста уязвимы для изменений политических целей, мнений и правительств; делая свою позицию без значительного усиления законодательных ограничений в лучшем случае хрупкой. Политическая опасность очевидна. Стимулы для правителей, которые не уверены в надежности своего пребывания в должности, с большей вероятностью будут манипулировать и агрессивно расходовать доходы от природных ресурсов в попытке закрепить свой будущий политический авторитет, отстаивая свое положение за счет снижения налогов и государственных расходов, а также использования таких непредвиденных доходов для умиротворить социальный протест, если он произойдет.Возникает соблазн использовать средства для немедленного потребления, а не для поддержки прогрессивной реформы (Tompson, 2005).

Последствия политической экономии потенциально являются одним из самых серьезных препятствий, с которыми сталкиваются богатые ресурсами страны, поскольку поиск ренты и связанные с этим негативные последствия играют важную роль в развитии стран, зависящих от ресурсов. В этом отношении Россия не исключение. Распределение талантов по областям в ресурсном секторе является обычным делом, поскольку люди часто гоняются за рентой, обеспечиваемой природными богатствами России, вместо того, чтобы заниматься предпринимательством в других отраслях, не связанных с природными ресурсами (Ahrend, 2005).Как частный, так и государственный секторы в России сосредоточены на обеспечении ренты, создаваемой ресурсами, а не на создании нового богатства. В результате борьба за контроль над средствами производства ресурсов породила значительные проблемы для диверсификации российской экономики, выступив в качестве основного очага политического конфликта и заставив экономическое производство пострадать из-за непродуктивного характера борьбы (Tompson , 2005). Такие конфликты привели к доминированию над ресурсами меньшего числа более крупных фирм, что усилило политический стимул для национализации этих компаний, особенно когда они составляют значительную часть экономики, из-за опасений правительства перед крупными и политически неуправляемыми предприятиями.Причина такого интенсивного поиска ренты в России в значительной степени связана с общей слабостью прав собственности и правовой системой, плохо приспособленной для борьбы с возникающими конфликтами, а не с природой природных ресурсов. В этой среде агенты с большей вероятностью будут преследовать перспективы получения краткосрочной прибыльности, а не создавать неопределенные долгосрочные предприятия (Tompson, 2005). Очевидно, что, хотя погоня за рентой является серьезной проблемой для российской экономики, она не вызвана напрямую наличием богатых природных ресурсов.Призыв к погоне за рентой будет продолжаться в России до тех пор, пока не будет какой-либо формы законодательного вмешательства, которое резко укрепит права собственности и не создаст правовую систему, способную эффективно защищать право человека на собственность. Таким образом, можно резюмировать, что политические проблемы в России вызваны не нефтью, газом или другими месторождениями полезных ископаемых, а несовершенной и непоследовательной судебной системой и слабой законодательной властью. Таким образом, можно утверждать, что поиск ренты в России и его политические последствия не являются результатом экономических факторов, а следствием слабой правовой системы, которая делает такую ​​экономическую деятельность жизнеспособной.

Традиционно государства, зависящие от природных ресурсов, страдают от неразвитости добывающих институтов из-за их способности получать значительные доходы от своих основных секторов, что снижает стимулы для развития сложных финансовых институтов (Tompson, 2005). Такой сценарий потенциально очень пагубен для политического развития России, поскольку их способность финансировать деятельность без необходимости облагать население налогами снижает подотчетность правительства перед своим народом. Однако эта ситуация, похоже, не отражает и не объясняет условия в России.Чрезвычайно слабые добывающие институты после коммунизма означали, что правительство должно было разработать систему, в которой оно могло бы эффективно облагать налогом все сферы общества. Первоначально проводилась политика общего налогообложения и мало внимания уделялось обеспечению ренты от природных ресурсов, что свидетельствует о том, что до налоговых изменений в 2000–2003 годах на политическое развитие страны не оказывала негативного влияния рента за ресурсы (Tompson, 2005). В 2003 году налоговые поступления правительства России по экспортным пошлинам и налогам на ресурсы (20%) были ниже, чем налоговые поступления от социальных (22.2%) и налоги на потребление (29,5%), что ясно показывает, что налоговые поступления от ресурсного сектора не являются основным источником доходов правительства России, а НДС в России выступает в качестве единственного наиболее важного налога, составляя 35,8% от всех налоговых поступлений. налоговые поступления страны в 2004 г. (Tompson, 2005). Хотя после президентства Владимира Путина в системе управления России произошел отчетливый авторитарный сдвиг, его нелегко связать с развитием налоговой системы или налоговой политики, направленной на поиск ренты за ресурсы.Вместо этого вклад ресурсной ренты в эрозию политической подотчетности произошел не через фискальную систему, а стал результатом усиления прямого государственного контроля над ориентированными на топливо ресурсными секторами, что заметно проявилось в приобретении активов ЮКОСа в 2006 году ( Томпсон, 2005). В то время как налоговая система развивалась прозрачно и эффективно, государственные компании — нет. Неясно, кто несет ответственность в этих организациях, и многие подозревают, что их использование для финансирования деятельности, власть предержащие предпочли бы не фигурировать в бюджете (Tompson, 2005).Продолжающийся государственный контроль над сырьевыми секторами будет по-прежнему оказывать пагубное влияние на демократическое и позитивное политическое развитие в России, а также на многие негативные экономические разветвления.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются богатые ресурсами страны и угрожающие низким экономическим показателям, — это не обязательно наличие богатых природных ресурсов, а вместо этого наличие структур контроля и собственности, которые эти страны часто выбирают для управления своими ресурсными секторами (Ahrend, 2005).Принято считать, что частные предприятия более эффективны, чем операции, принадлежащие государству, и этот контраст можно четко увидеть в России между газовым сектором, в значительной степени принадлежащим государству при Газпроме, и почти полностью частными нефтяными компаниями до 2005 г. (Anon., 2006). ). В результате большая часть развития России в период с 2000 по 2005 год была в значительной степени обусловлена ​​экспортом нефти, при этом в нефтяной отрасли наблюдался значительный рост почти на 70% по сравнению со стагнацией, имевшей место в газовом секторе (Ahrend, et al., 2007). Участие российского правительства в определенных стратегических областях, особенно в энергетическом и финансовом секторах, имело ряд пагубных последствий для развития добычи полезных ископаемых. В государственных компаниях управление иностранными инвестициями со стороны государства было неудовлетворительным из-за чрезмерных ограничений и неясности законодательства, касающегося иностранных инвестиций. Это привело к тому, что внешние инвесторы отговорились от участия в энергетических отраслях России, и, в конечном итоге, снизили потенциал роста региона.Политика правительства в области реинвестиций также имеет серьезные недостатки, поскольку акцент делается на приобретении активов за рубежом, а не на развитии добычи ресурсов внутри страны, что подрывает перспективы возможного роста секторов в будущем (Dobrynskaya & Turkisch, 2009).

Однако обрабатывающая промышленность не подвергалась таким ограничениям из-за большой доли частных компаний. В результате улучшилась инвестиционная среда в обрабатывающих отраслях, а также улучшилось восприятие иностранных инвесторов, которых привлекла относительно невысокая стоимость производства и высококвалифицированный российский рынок труда (Добрынская и Туркиш, 2009).Из этого ясно, что большинство государственных предприятий были недостаточно успешными и подчинялись часто политически мотивированным целям правительства. Однако, по иронии судьбы, непривлекательность российского энергетического сектора для иностранных инвесторов, несмотря на потенциально высокую прибыльность, позволила обрабатывающим отраслям воспользоваться этим, добившись значительного роста там, где теория «голландской болезни» предсказывала эрозию производства и, в конечном итоге, упадок. индустриализация. Приватизация нефтяной промышленности — один из примеров того, как Россия оказалась в лучшем положении, чем большинство других ресурсозависимых развивающихся рынков, но также ясно, что страна не лишена государственного управления и может отказаться от производительности в пользу государственного контроля. .Несмотря на это, неэффективное управление государственным сектором во многих отношениях помогло в краткосрочной перспективе предотвратить «голландскую болезнь». Тем не менее, маловероятно, что любое подобное неправильное обращение в будущем принесет какие-либо реальные выгоды, поскольку продолжение такой политики, вероятно, приведет к экономической стагнации, зависимости от ресурсов и неспособности разработать полностью подотчетную политическую систему. Можно предположить, что многие проблемы, с которыми столкнулась Россия, не являются результатом «ресурсного проклятия», а на самом деле являются следствием «проклятия государственной собственности» (Tompson, 2005).

Очень трудно использовать обычные объяснения, чтобы понять влияние, которое изобилие природных ресурсов оказало как на политическую систему, так и на экономику России. Во многом это связано с рядом явных различий между условиями в России и условиями, которые традиционно наблюдаются на других ресурсозависимых развивающихся рынках. Во-первых, Россия не является типичной экономикой, основанной на ресурсах, поскольку она не испытала «ресурсный шок» в результате открытия ресурсов, как в Великобритании или Нидерландах, а вместо этого он стал результатом корректировки относительных цен вначале. постсоветского переходного периода в стране (Tompson, 2005).Во-вторых, наследие коммунизма в России означало, что внутри страны существовала значительная промышленная база, инфраструктура и бюрократия, что устраняло одно из самых значительных препятствий, мешающих развитию ресурсозависимых стран с нуля. Несмотря на некоторые симптомы « голландской болезни » и очевидную важность экспорта ресурсов в реальном ВВП страны, унаследованный промышленный сектор в некоторой степени сводит на нет потенциально пагубные последствия для роста страны, защищая Россию от деиндустриализация, обычно ассоциируемая с «голландской болезнью».Ясно, что влияние ресурсной зависимости на Россию можно легко преувеличить, и, несмотря на некоторое хорошее макроэкономическое управление системой, с созданием стабилизационного фонда и эффективной системы налогообложения, большая часть экономических трудностей переживается. в России — это прямой результат политической ориентации страны, а не наличия природных ресурсов. Слабая законодательная база, отсутствие значимых прав собственности и неэффективная судебная система привели к поиску ренты, коррупции, растущей национализации и снижению ответственности правительства.Однако, как и в экономике страны, многие из этих политических факторов развиваются не так, как в других странах, зависящих от ресурсов. Национализация не была прямой, но продолжает расти, погоня за рентой является результатом плохих прав собственности, а не характера ресурсов, а уменьшение ответственности российских лидеров не является результатом их свободы от необходимости консультироваться с обществом. или для переговоров об условиях добычи ресурсов, но в результате растущего контроля государства над топливными отраслями промышленности.В настоящее время страна не страдает от «голландской болезни», но без реформы законодательства, касающейся макроэкономической политики страны, усиления прав собственности и совершенствования судебной системы, экономическое будущее России неясно, не из-за наличия богатые природные ресурсы, поскольку, глядя на бедных ресурсами соседей России, кажется, что Россия будет страдать от тех же самых политических проблем, независимо от их богатства природными ресурсами, но из-за непостоянства и потенциально саморазрушительного характера политической экономии страны.

Процитированные работы

Аренд Р., 2005. Может ли Россия сломать «ресурсное проклятие» ?. Евразийская география и экономика, 46 (8), стр. 584-609.

Аренд Р., де Роса Д. и Томпсон В., 2007. Производство в России и угроза «голландской болезни»: сравнение изменений конкурентоспособности в промышленности России и Украины. Рабочие документы Департамента экономики ОЭСР, стр. 1-59.

Anon., 1977. Голландская болезнь. The Economist , 26 ноября, стр.82-83.

Anon., 2006. Going Dutch ?: Обратная сторона бытия и энергетическая сверхдержава. Business Easter Europe , 17 июля, стр. 4–5.

Арис, Б., 2005. Русская рулетка. Euromoney, 36 (429), стр. 44-48.

Добрынская В. и Туркиш Э., 2009. Болеет ли Россия «голландской болезнью» ?. CEPII, с. 1-33.

Добрынская В. и Туркиш Е., 2010. Диверсификация экономики и «голландская болезнь» в России. Посткоммунистическая экономика, 22 (3), стр.283-302.

Джанелла К., 2007. Золотое правило для России? Как фискальная политика, основанная на правилах, может позволить плавную адаптацию к новым условиям торговли. Организация экономического сотрудничества и развития, стр. 1-47.

Оомес, Н. и Калчева, К., 2007. Диагностика голландской болезни: есть ли у России симптомы ?. Рабочий документ МВФ, стр. 1-32.

Пауэлл, Б., 2008. № 8 Лечение «голландской болезни». Time International (Канада), 171 (12), стр.41.

Сапир, Дж., 2005. Нефть и газ в столицах. Мировая нефть, 226 (7), стр. 21.

Tompson, W., 2005. Замороженная Венесуэла? «Ресурсное проклятие» и российская политика. В кн .: М. Эллман, под ред. Нефть и газ в России: золотое дно или проклятие ?. Лондон: Гимн, стр. 189-212.


[1] Поскольку чрезмерно жесткие ограничения с большей вероятностью будут упущены из виду во время финансовой неопределенности, чем ограничения с определенной степенью гибкости (Gianella, 2007).


Автор: Тимоти Фрейн
Написано: Университет Бирмингема
Написано для: Доктор Ричард Коннолли
Дата написания: январь 2012 г.

Дополнительная литература по электронным международным отношениям

Определение шоковой терапии

Что такое шоковая терапия?

В экономике шоковая терапия предполагает, что внезапные драматические изменения в национальной экономической политике могут превратить контролируемую государством экономику в экономику свободного рынка.Шоковая терапия предназначена для лечения экономических недугов, таких как гиперинфляция, дефицит и другие эффекты рыночного контроля, для быстрого старта экономического производства, сокращения безработицы и повышения уровня жизни.

Однако шоковая терапия может повлечь за собой неустойчивый переход, когда цены вырастут с уровня, контролируемого государством, и люди в бывших государственных компаниях потеряют работу, что вызовет гражданские беспорядки, которые могут привести к принудительной смене политического руководства страны.

Ключевые выводы

 • Шоковая терапия — это экономическая теория, которая утверждает, что внезапные драматические изменения в национальной экономической политике могут превратить экономику, контролируемую государством, в экономику свободного рынка.
 • Шоковая терапия предназначена для увеличения экономического производства, повышения уровня занятости и улучшения условий жизни.
 • Экономическая политика в пользу шоковой терапии включает прекращение контроля над ценами и государственные субсидии.
 • Шоковая терапия может иметь негативное влияние на экономику, вызывая рост безработицы и гражданские беспорядки.

Как работает шоковая терапия

Термин «шоковая терапия» относится к концепции шокирующей или встряхивающей экономики в переносном смысле внезапной и драматической экономической политикой, которая влияет на цены и занятость.Характеристики шоковой терапии включают прекращение контроля над ценами, приватизацию государственных предприятий и либерализацию торговли.

Противоположность шоковой терапии, постепенность, указывает на медленный и устойчивый переход от контролируемой экономики к открытой экономике. Открытая экономика обычно считается более ответственной и эффективной стратегией улучшения экономики.

В целом политика, поддерживающая шоковую терапию, включает:

 • Прекращение контроля над ценами
 • Прекращение государственных субсидий
 • Перевод государственных предприятий в частный сектор
 • Ужесточение налогово-бюджетной политики, например повышение налоговых ставок и сокращение государственных расходов

Шоковая терапия может также включать в себя политику по снижению инфляции и бюджетного дефицита или политику, которая сокращает дефицит текущего счета и восстанавливает конкурентоспособность.

Примеры шоковой терапии

Экономист Джеффри Сакс широко ассоциируется с шоковой терапией. Он разработал план шоковой терапии для посткоммунистической Польши в 1990 году, для посткоммунистической России в 1992 году и ряда других стран, включая Боливию и Чили. Боливия, в частности, в 1985 году в результате шоковой терапии добилась успеха в прекращении периода гиперинфляции.

Польша также изначально, казалось, выиграла от шоковой терапии, поскольку инфляция была под контролем, но в ней наблюдался резкий рост безработицы, достигший пика в 16.9%. Саксу не нравился термин «шоковая терапия», который, по его словам, был придуман средствами массовой информации и сделал процесс реформ более болезненным, чем он был на самом деле.

В России неолиберальная шоковая терапия не дала положительных результатов. Шоковая терапия применялась быстро и широко, в отличие от того, как она применялась в других странах. Почти все отрасли промышленности России были недооценены и проданы частным лицам и компаниям, при этом большинство из них было приобретено несколькими российскими олигархами.

При ограниченном государственном вмешательстве большинство отраслей исчезло.Российская валюта упала, что вызвало высокую инфляцию и сокращение сбережений большинства граждан. Безработица резко выросла, и государственные субсидии были отменены, что еще больше ввергло российские семьи в бедность.

Как следует из названия концепции, шоковая терапия может эффективно вылечить определенные экономические недуги, потрясая экономику, но она также может иметь неприятные последствия, вызывая безработицу и гражданские беспорядки.

Преимущества и недостатки шоковой терапии

Некоторые поддерживают шоковую терапию из-за ее предполагаемых преимуществ, в том числе:

 • Более эффективный метод устранения экономических дисбалансов
 • Установление четких ожиданий для потребителей

С другой стороны, противники шоковой терапии видят множество минусов ее использования, таких как:

 • Создание быстрого и достаточного неравенства доходов
 • Рост безработицы
 • Экономическое потрясение

Что такое коммунизм?

Коммунизм — это экономическая система, в которой группа владеет факторами производства.

В странах правительство представляет группу. Средствами, факторами производства, являются труд, предпринимательство, капитальные блага и природные ресурсы. Хотя правительство не владеет рабочей силой на законных основаниях, центральные планировщики говорят людям, где им следует работать. Немецкий философ Карл Маркс разработал теорию коммунизма.

Он сказал: «От каждого по способностям, каждому по потребности». По его мнению, капиталистические владельцы больше не будут откачивать всю прибыль.Вместо этого выручка пойдет рабочим. Для Маркса это означало, что люди будут работать над тем, что им нравится и что они делают хорошо. Они с радостью поделятся этими навыками на благо всех. Экономика будет процветать, потому что они будут работать больше, чем при капитализме.

«Каждому по потребности» означало, что община позаботится о тех, кто не может работать. Он будет раздавать товары и услуги всем по мере необходимости. Те, кто был в состоянии работать, будут руководствоваться просвещенным личным интересом.

10 Теоретические характеристики коммунизма

В «Коммунистическом манифесте» Маркс и соавтор Фридрих Энгельс выделили следующие 10 пунктов.

 1. Отмена собственности на землю и использование всех арендных плат за землю в общественных целях
 2. Высокий прогрессивный или дифференцированный подоходный налог
 3. Отмена права наследования
 4. Конфискация имущества всех иммигрантов и повстанцев
 5. Равная ответственность всех перед трудом и созданием промышленных армий (особенно в сельском хозяйстве)
 6. Постепенная отмена различия между городом и деревней
 7. Бесплатное образование для всех детей в государственных школах и упразднение детского фабричного труда
 8. Централизация кредита в руках государства
 9. Государство будет контролировать связь и транспорт
 10. Государственные фабрики и орудия производства возделывают пустыри и улучшают почву

В манифесте упоминается государственная собственность в трех последних пунктах, из-за чего даже это чистое видение коммунизма звучит как социализм.Но Маркс утверждал, что государственная собственность — это действительный этап перехода к коммунизму.

В настоящей коммунистической экономике решения принимает сообщество. В большинстве коммунистических стран эти решения принимает правительство от их имени. Эта система называется командной экономикой.

Лидеры создают план, в котором излагаются их выборы, и он выполняется в соответствии с законами, постановлениями и директивами. Цель плана — дать каждому «по потребности». В коммунистических странах бесплатное здравоохранение, образование и другие услуги.План также направлен на увеличение экономического роста страны, обеспечение национальной обороны и поддержание инфраструктуры.

Государство владеет бизнесом от имени рабочих, что, по сути, означает, что государство владеет монополией. Правительство вознаграждает менеджеров компаний за выполнение целевых показателей, указанных в плане. При коммунизме центральные планировщики заменяют силы конкуренции и законы спроса и предложения, которые действуют в рыночной экономике, а также обычаи, которыми руководствуется традиционная экономика.

Разница между коммунизмом, социализмом, капитализмом и фашизмом

Коммунизм больше всего похож на социализм. В обоих случаях факторы производства принадлежат людям. Наиболее существенное различие состоит в том, что выпуск распределяется согласно потребностям при коммунизме и согласно способностям при социализме. Коммунизм больше всего отличается от капитализма, где частные лица являются собственниками, но он похож на фашизм в том, что оба используют центральные планы. Фашизм позволяет людям сохранять факторы производства, и многие страны обратились к фашизму, чтобы предотвратить коммунизм.Взаимодействие с другими людьми

Преимущества

Коммунизм имеет централизованно планируемую экономику; он может быстро мобилизовать экономические ресурсы в крупных масштабах, выполнять масштабные проекты и создавать промышленную мощь. Он может двигаться так эффективно, потому что он преодолевает личные интересы и подчиняет благополучие населения в целом для достижения важнейших социальных целей.

Коммунистическая командная экономика может полностью преобразовать общества в соответствии с видением планировщика.

Примеры включают сталинскую Россию, маоистский Китай и Кубу Кастро.Командная экономика России накопила военную мощь, чтобы победить нацистов, а затем быстро восстановила экономику после Второй мировой войны.

Некоторые говорят, что преимущества коммунизма означают, что это следующий очевидный шаг для любого капиталистического общества. Они рассматривают неравенство доходов как признак поздней стадии капитализма и полагают, что недостатки капитализма означают, что он не стал приносить пользу обществу. Они не осознают, что недостатки капитализма присущи системе, независимо от того, на какой стадии она находится.

Отцы-основатели Америки включили в Конституцию поощрение всеобщего благосостояния, чтобы уравновесить эти недостатки.Он поручил правительству защищать права всех следовать своей идее счастья, как это изложено в «Американской мечте». Роль правительства — создать равные условия для этого.

Недостатки

Самый значительный недостаток коммунизма проистекает из того, что он устраняет свободный рынок. Законы спроса и предложения устанавливают не цены, а правительство. Планировщики теряют ценную обратную связь, которую эти цены дают о том, чего хотят люди.Они не могут получить актуальную информацию о потребностях потребителей, и в результате часто бывает избыток одного и нехватка другого.

Чтобы компенсировать это, граждане создают рынок для торговли вещами, которые плановики не предоставляют, что подрывает доверие к чистому коммунизму Маркса. Люди больше не чувствуют, что правительство может давать «каждому по его потребностям».

Коммунистических стран

Последние пять оставшихся коммунистических стран — это Китай, Куба, Лаос, Северная Корея и Вьетнам.Это не чистый коммунизм, а переход от социализма, когда государство владеет компонентами снабжения. Согласно Марксу, это необходимая промежуточная точка между капитализмом и идеальной коммунистической экономикой. Современные коммунистические общества полагаются на смешанную экономику.

Китай

В октябре 1949 года Мао Цзэ Дун основал Коммунистическую партию Китая. В конце 1970-х Китай начал движение к смешанной экономике. Колхозы были упразднены, а частный бизнес разрешен, но по-прежнему строго следует пятилетнему экономическому плану.Политика правительства отдает предпочтение государственным предприятиям в секторах, жизненно важных для его целей. В 2009 году Китай стал крупнейшим экспортером в мире, а в 2014 году стал крупнейшей экономикой мира.

Куба

В октябре 1965 года Коммунистическая партия Кубы стала официальной правящей партией страны. Советский Союз оказал экономическую поддержку обедневшей стране, а в ответ Куба поддержала своего покровителя в холодной войне против своего соседа, Соединенных Штатов. .После распада СССР Куба пострадала и в апреле 2011 года начала разрешать экономические реформы. Теперь люди на Кубе могут покупать бытовую технику, сотовые телефоны, недвижимость и автомобили, и более 500 000 человек зарегистрированы как самозанятые. Например, теперь фермеры могут продавать товары гостиницам.

Лаос

В 1949 году нация завоевала независимость от Франции. В 1986 году он начал децентрализовать контроль и поощрять частный бизнес. Он создал налоговые льготы для поощрения прямых иностранных инвестиций, потому что он хочет расширить свою экономику за пределы экспорта своих природных ресурсов.

Северная Корея

В 1953 году его союзники Китай и Россия помогли создать Северную Корею, чтобы положить конец корейской войне. Страна следовала строгому централизованному планированию с общинным сельским хозяйством. В 1990-х и 2000-х годах он страдал от голода и плохих условий жизни, а в 2002 году он позволил получастным рынкам продавать некоторые товары.

Вьетнам

В 1945 году коммунистический лидер Хо Ши Мин объявил независимость своей страны от Франции. Французы при поддержке США захватили южный Вьетнам.Хо при поддержке Китая занял северную часть. В 1954 году французы согласились разделить Вьетнам по 17-й параллели, но в 1964 году Хо привел вьетконговских солдат к воссоединению страны.

В 1975 году коммунисты добились успеха, а в 1986 году Вьетнам начал переход к более рыночной экономике.

Другие примеры в истории

В 1922 году в Союз Советских Социалистических Республик вошли шесть коммунистических стран: Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская федерация.В 1936 году Федерация стала Грузией, Азербайджаном и Арменией.

К 1991 году, когда он распался, в СССР было всего 15 стран. В число дополнительных девяти вошли Эстония, Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В 1955 году СССР вместе с другими коммунистическими военными союзниками создал Варшавский договор. В их число входили Албания, Болгария, Восточная Германия, Венгрия, Польша и Румыния.

У СССР было много других коммунистических союзников.Многие стали коммунистами в 1970-х годах, но после распада СССР перешли к другой форме правления. В их число входили Афганистан, Ангола, Бенин, Конго, Эфиопия, Монголия, Мозамбик, Сомали, Южный Йемен и Югославия.Камбоджа была коммунистической страной с 1975 по 1979 год.

Microsoft Word — 3_Nellis_Privatization_web.doc

% PDF-1.3 % 1 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > поток Acrobat Distiller 5.0 (Windows) Государственная реформа, переходное правительство, коммунизм, либерализм, экономическое развитие, переходная экономика, экономическая реформа, приватизация, рыночная экономика, плановая экономика, Россия, бывший Советский Союз, Чешская Республика, Бывшая Чехословакия, Польша 2002-09 гг. 20T00: 54: 09Z2007-08-15T11: 15: 33 + 02: 002007-08-15T11: 15: 33 + 02: 00ADOBEPS4.Приложение DRV версии 4.50 / pdf

 • null
 • Microsoft Word — 3_Nellis_Privatization_web.doc
 • Государственная реформа
 • Переходное правительство
 • Коммунизм
 • Либерализм
 • Экономическое развитие
 • Страны с переходной экономикой
 • Экономическая реформа
 • Приватизация
 • Рыночная экономика
 • Плановая экономика
 • Россия
 • Бывший Советский Союз
 • Чешская Республика
 • Бывшая Чехословакия
 • Польша
 • uuid: ce625ec2-4b2c-4c4e-bd2e-0224b08e0612 uuid: 78ecfad9-1185-4c00-bc26-b9063e4fb8b2 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj 4714 эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > поток H | _ 律 bGukEq k`7H ~ R? ȁw >>]}.