Центр регуляції дихання знаходиться у: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Глава 4. Регуляція дихання. — Механізми регуляції вегетативних функцій організма

Глава 4. Регуляція дихання.

Функція дихання спрямована на підтримання оптимального постачання тканин киснем і видалення з організму вуглекислого газу. Дихання має життєво важливе значення, так як окисні процеси в організмі відбуваються безупинно, а внутрішніх резервів кисню в організмі практично немає. Для функції дихання характерна велика рухливість, мінливість. Це позначається в досить широкому діа пазона індивідуальних коливань частоти і глибини дихання, а також в надзвичайній чутливості дихання до щонайменших змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Дихання найтіснішим чином пов’язано з функціями кровообігу, кисневої ємністю крові і регуляцією кислотно-лужної рівноваги.

Пристосування дихання до потреб організму і називається регуляцією дихання. Регуляція дихання проявляється в регуляції дихальних рухів грудної клітки - регуляції легеневої вентиляції, а також в ре гуляции стану гладкої мускулатури бронхіальногодерева.

 Гладкі м’язи бронхів иннервируются симпатичними і блукаючими нервами. При порушенні симпатичних нервів гладкі м’язи бронхів розслабляються. Збудження блукаючих нервів викликає спазм бронхів. Регуляція стану бронхіальних м’язів може бути рефлекторною (з хеморецепторів зі судів, з механорецепторов дихальних шляхів) і гумо ральний (вплив гуморальних агентів на гладкі м’язи бронхів). Вона спрямована на зміну сопро тивления диханню. Регуляція легеневої вентиляції перед ставлена ​​на схемі 4.

Функція дихання — вегетативна функція, але в еферентної ланки регуляції легеневої вентиляції провідну роль виконує соматическая нервова система, так як робочими органами, відповідальними за вентиляцію легень, є скелетні м’язи. Дихальні рухи грудної клітки пов’язані зі скороченням і розслабленням дихальних м’язів: діафрагми, зовнішніх міжреберних (вдихательних) і внутрішніх міжреберних (видихательних) м’язів. Рухові ядра ефферентов них нервів, іннервують дихальні м’язи, рас покладені в спинному мозку.

 Ядро диафрагмального нерва локалізується в III — IV шийних сегментах, ядра міжреберних нервів — в грудних сегментах спинного мозку. Імпульси, що йдуть від мотонейронів спинного мозку, викликають збудження і скорочення дихальних вих м’язів, але ці центри не можуть забезпечити регуляцію дихання. Такий висновок дозволяють зробити результати дослідів з пошаровим перерезкой мозку. Поперечна перерізка на кордоні мозку між довгастим і спинним відділами супроводжується припиненням дихання, хоча мотонейрони спинного мозку, що дають еферентні нервові волокна до дихальних м’язів, залишилися цілими і зберегли свої зв’язки з ефекторами. При перерезке спинного мозку на рівні нижніх шийних сегментів припиняється реберний подих і зберігається диафрагмальное. При перерезке вище довгастого мозку зберігається ритмічне дихання.

Роботами Легаллуа (1812), Флуранса (1842) і осо бенно Н. А. Миславського (1885) було встановлено, що регуляція дихання забезпечується центром, розташований ним в ретикулярної формації довгастого мозку і зі вартому з двох відділів: инспираторного (центр вдиху) і експіраторного (центр видиху).  Інспіраторний і експіраторний відділи дихального центру продолго ватого мозку знаходяться в сполучених відносинах, тобто збудження одного з них гальмує інший.

Інспіраторний відділ посилає імпульси до Мотоно ронам спинного мозку, складовим ядра диафраг мального і зовнішніх міжреберних нервів, тому збудження інспіраторних нейронів викликає скорочення вдихательних м’язів. Головна функція експіраторних нейронів — не викликати видихательние м’язи (спокійний видих — пасивний), а гальмувати інспіратор ниє нейрони. Тому експіраторние нейрони навіть називають «антіінспіраторнимі». При порушенні ЕКСПО раторно центру припиняється генерація потенціалів дії в інспіраторних нейронах і вдихательние м’язи розслаблюються. Сила тяжкості та еластичні сили опору опускають грудну клітку, а внут рібрюшное тиск сприяє підняттю діафрагми. Відбувається видих.

Дихальний центр довгастого мозку може порушуватися автоматично (І. М.

Сєченов, 1882). Причина ритмічних автоматичних розрядів в дихальні ном центрі остаточно не визначена. Найімовірніше, автоматичне порушення дихального центру обумовлене процесами обміну речовин, що протікають в ньому самому, і його високою чутливістю до углекислоте, яка може накопичуватися в процесі обміну.

При збереженні аферентних і еферентних зв’язків стовбура мозку з іншими відділами центральної нервової системи і з рецепторними приладами тіла, а також при зі зберіганні кровообігу, діяльність дихального центру регулюється нервовими імпульсами, які надходили від рецепторів легень, судинних рефлексогенних зон, дихальних та інших скелетних м’язів, а також імпульсами з верхніх відділів центральної нервової системи і, нарешті, гуморальними впливами.

Нормальні пов’язані відносини між інспіраторний і експіраторним відділами дихального центру встановлюються центром пневмотаксіса, розташованим в області варолиева моста (Лумсден, 1923).  Головна функція центру пневмотаксіса — плавна ритмічна зміна фаз дихання, забезпечення оптимальних співвідношень частоти і глибини дихання. Центр пневмотаксіса збуджується імпульсами від инспираторного центру, а сам збуджує експіраторние нейрони і таким чином припиняє вдих. При руйнуванні зв’язків пневмотак сического центру з дихальним центром довгастого мозку дихання стає дуже рідкісним і глибоким.

В регуляції дихання беруть участь також і багато інших відділи центральної нервової системи. Однак роль різних нервових центрів в регуляції дихання участі не однакова. Дихальний центр довгастого мозку є абсолютно необхідним для здійснення ритмічної зміни фаз дихання, при його руйнуванні дихання припиняється. При перерезке і руйнуванні ви шележащіх відділів центральної нервової системи нку ня зберігається.

Проміжний мозок, його гипоталамический відділ, забезпечує зв’язок дихання з іншими вегетативними функціями, зокрема зі змінами обміну речовин і кровообігу.

 Інтенсивність дихання і кровообігу в організмі пристосовується до наявного в даний момент рівню метаболізму. Великим півкулях головного мозку належить особлива роль в зв’язку з тим, що вони забезпечують всю гаму найтонших приспособле ний дихання до потреб організму у зв’язку з не переривчастими змінами умов життєдіяльності і зовнішнього середовища. Здатність кори великих півкуль впливати на процеси зовнішнього дихання є загальновідомим фактом. Людина може довільно змінювати ритм і глибину дихальних рухів, а також затримувати подих на 30-60 с і більше.Експериментально вплив кори великих півкуль на дихання доведено дослідами з виробленням умовних дихальних рефлексів, зміною дихання при гіпнотичному навіювання важкої фізичної роботи і при різних емо нальних станах. Особливо важливе значення має участь кори великих півкуль мозку в пристосуванні дихання людини до мовної і різним формам професії сиональной діяльності.

Роль двоокису вуглецю і кисню в регуляції дихання

Рівень легеневої вентиляції визначається насамперед потребами організму підтримувати нормальну напругу 0 2

 і С0 2 в артеріальній крові при будь-якому рівні тканинного метаболізму і органного кровообігу.  У зв’язку з цим в регуляції дихання велика роль належить двоокису вуглецю і кисню.

Дихання може частішати і заглиблюватися при гіперкапнії (підвищено напруга С0 2 ) і гіпоксемії (знижений напруга 0 2 ) або урежаться і зменшуватися по глибині при гипокапнии (знижений напруга С0 2 ).

Підвищення напруги С0 2 в крові може викликати збудження дихального центру шляхом впливу на хеморецептори артеріальних рефлексогенних зон (Гейманс, 1927) і шляхом впливу на спеціалізовані хеморецепторную клітини, розташовані на вентральній поверхні довгастого мозку (мозкові хемо рецептори) (Лешке, 1960).

Пряме збудливу дію двоокису вуглецю на хеморецептори довгастого мозку доведено шляхом різних експериментів. Наприклад, при дії С0 2 на ізольований довгастий мозок кішки спостерігалося збільшення частоти електричних розрядів, що свідчило про порушення дихального центру.

Рефлекторна дія двоокису вуглецю на дихальний центр показано на тварин з ізольованою каротидної рефлексогенні зоною.  Підвищення напруги С0 

2 в крові, перфузируются ізольований каротидний синус, пов’язаний з організмом тільки афферентними нервовими волокнами, призводить до посилення дихальних рухів, а при зниженні напруги С0 2 дихання гальмується.

Артеріальні хеморецептори відповідальні за початкову швидку фазу гіпервентиляції при гіперкапнії. Подальше збільшення глибини і частоти дихання підтримується роздратуванням хеморецёпторних клітин довгастого мозку. Після денервации судинних реф лексогенних зон підвищення напруги С0 2 в крові викликає гіпервентиляцію значно пізніше і реакція протікає більш мляво, ніж у інтактних тварин.

Посилення дихальних рухів спостерігається не толь ко при підвищенні в крові напруги С0 2 , але і при будь-якому зсуві рН крові в кислу сторону. Збільшення концентрації іонів водню може викликати збудження дихального центру з тими ж шляхами, що й підвищення напруги С0 2 , але реакції розвиваються повільніше і є слабшими.  Розходження в реакціях пояснюється більш швидкою дифузією С0 2 через мембрани хеморецёпторних клітин.

Недолік 0 2 викликає посилення і головним чином почастішання дихальних рухів тільки через збудження хеморецепторів судинних рефлексогенних зон. Якщо в організмі поєднуються явища гіперкапнії і ги поксеміі, то посилення дихання в цьому випадку може бути значно більше того, яке можна очікувати виходячи із законів арифметичного підсумовування. В цьому випадку говорять про гіпоксично-гіперкапніческая взаємодії.

Таким чином, з мозкових і артеріальних хеморецепторів управління диханням здійснюється за принципом негативного зворотного зв’язку — відхилення регульованих параметрів (напруга С0 2 і 0 2 ) воздей ствует через рецептори на дихальний центр і викликає зміни в легеневій вентиляції, що призводять до зменшення виниклих відхилень.

Регуляція дихання з механорецепторов легких

У легеневої тканини і в вісцеральній плеврі распо ложени механорецептори - чутливі нервові закінчення блукаючих нервів, адекватним подразником для яких є розтягнення.  При вдиху відбувається розтягування легенів і роздратування механорецепторів. За блукаючим нервах імпульси надходять в дихальний центр, де збуджують ек спіраторние нейрони і гальмують інспіраторне. Вдих змінюється видихом (рефлекс Герінга — Брейера, 1868). При спокійному видиху спостерігається помірне спадання легеневої тканини, роздратування рецепторів розтягування припиняється. Припиняється і імпульсація, збудлива центр видиху і гальмуюча центр вдиху. Під впливом С0 2 центр вдиху збуджується і видих змінюється вдихом.

При посиленому спадении легеневої тканини, наприклад, при різкому глибокому видиху, зміні видиху на вдих спо собствует роздратування інших механорецепторов. Таке припущення висловлюється в зв’язку з тим, що в цих умовах в блукаючого нерва пачки потенціалів дії реєструються безперервно — верб фазу вдиху і в фазу видиху, чого немає при спокійному диханні (Едріан, 1933).

Рефлексом Герінга — Брейера як би дублюється і полегшується функція центру пневмотаксіса.

Регуляція дихання з механорецепторов верхніх дихальних шляхів

З рецепторів верхніх дихальних шляхів можуть осу ществляться рефлекторні реакції двох типів: 1) рефлекторна регуляція глибини і частоти дихання і 2) захисні рефлекси.

Адекватними подразниками для механорецепторов слизової, м’язів, надхрящніци верхніх дихальних шляхів, що викликають рефлектори зміни глибини і частоти дихання, є швидкість і напрямок руху струменя повітря, зміна тиску в повітроносних шляхах при вдиху і видиху. Аферентні нервові волокна з рефлексогенної зони верхніх нку них шляхів йдуть в складі трійчастих, верхніх і нижніх гортанних нервів; еферентні — в со ставі вегетативних нервів, іннервують мускулатуру дихальних шляхів, і в складі рухових нервів дихальних м’язів грудної клітки і діафрагми. Іс слідування рефлекторної регуляції дихання з механо рецепторів верхніх дихальних шляхів проведено на трахеотомірованних тварин (В. А. Буків, 1941; М. В. Сергієвський і співр., 1948).

В експериментах встановлено, що: а) продування віз духу від трахеї до гортані (імітується природний видих) подовжує видих, поглиблює дихання; б) ритмічна імітація вдиху і видиху через верхні дихальні шляхи, не збігається з ритмом природного дихання, призводить до порушення природного ритму, а в ряді випадків — до підпорядкування останнього ритму штучної вентиляції верхніх дихальних шляхів; в) при зажатии ротового отвори і носа у трахеотомірованних тварин спостерігаються розлади дихання, подібні з асфіксією. Таким чином, рух повітря через верхні дихальні шляхи облег чає розвиток вдиху і видиху і сприяє ритмічній зміні фаз дихання.

Рефлекси з механорецепторов верхніх дихальних шляхів мають велике значення також в регуляції вентиляції легенів при збільшенні опору нку нию. В цих умовах збільшений тиск в возду хоносних шляхах викликає рефлекторне уповільнення іпоглиблення дихання, розслаблення гладких м’язів і розширення бронхів.  Обидві реакції призводять до зниження і навіть до нормалізації опору диханню.

Неадекватне механічне або хімічне подразнення слизової дихальних шляхів може викликати захисні рефлекторні реакції, що сприяють видаленню подразника (кашель, чхання) або перешкоджають попаданню його в бронхи і легені (закриття входу в гортань, спазм голосових зв’язок, спазм бронхів, короткочасна зупинка дихання).

Рецепторное поле кашльового рефлексу — слизова всього дихального тракту від глотки до бронхів, а рецепторное поле рефлексу чхання — слизова носа.

У відповідь на роздратування відповідного рецепторного поля відбувається рефлекторний спазм голосових зв’язок, закриття голосової щілини і одночасно скорочення видихательних м’язів. В легенях і бронхах створюється високий тиск, при якому розкривається голосова щілина і повітря з дихальних шляхів поштовхом, з великою швидкістю викидається назовні через рот при кашлі і через ніс при чханні.

Регуляція дихання з рецепторів розтягування дихальних м’язів

Рецептори розтягування — м’язові веретена — слабо представлені в діафрагму, і їх багато в межреберьям них м’язах. Чутливість м’язових веретен дихальних м’язів до розтягування, відповідно до загального правилом, регулюється за допомогою γ-мотонейронів спин ного мозку. При порушенні γ-мотонейронів скорочуються інтрафузальних м’язові елементи веретена, веретено розтягується і імпульсація з нього зростає. Ослаблення активності γ-мотонейронів призводить до про тівоположность ефекту.

Імпульсація з м’язових веретен рефлекторно збуджує мотонейрони, що здійснюють еферентної ин нервація даної і сусідніх м’язів і викликає скорочення цих м’язів.

При порушенні центру вдиху імпульсация по ретікулоспінальний шляхах надходить до α і γ-Мотоно ронам, иннервирующим зовнішні міжреберні м’язи. За рахунок збудження α-мотонейронів ці м’язи сокра щаются і настає вдих.  Збудження γ-мотонейронів викликає вкорочення інтрафузальних м’язових волокон, веретена при цьому розтягуються, імпульсація з них на α-мотонейрони посилюється, і скорочення дихальних м’язів додатково зростає. Те ж спостерігає ся при активному видиху по відношенню до внутрішніх міжреберних м’язів.

При спокійному диханні активність зовнішніх і осо бенно внутрішніх міжреберних м’язів відносно слабка і дані рефлекторні реакції несуттєві, але вони мають важливе пристосувальне значення в усло -віях збільшення опору диханню. При збільшеннінавантаження міжреберні м’язи негайно посилюють свої скорочення за рахунок включення гамма-активації м’язових веретен.

Регуляція дихання з пропріорецепторов скелетної мускулатури

Будь-яка форма м’язової діяльності сопровожда ється прискоренням метаболізму, зростанням потреб організму в кисні, тому м’язова діяльність завжди супроводжується зміною частоти і глибини дихання, значним (іноді в 10-20 разів) збільшенням хвилинного об’єму дихання.

Одним з найбільш важливих факторів, що призводять до пристосуванню дихання до нових умов життя діяльності при м’язовій роботі, є зростання афферентной імпульсації в мозок з пропріорецеп торів працюючих м’язів. Значення афферентной імпульсації з пропріорецепторів в регуляції дихання дока зиваєтся посиленням легеневої вентиляції при пасивних рухах кінцівок, при роботі м’язів кінцівки з накладеним джгутом, що виключає надходження в об щее кровоносне русло двоокису вуглецю та інших продуктів обміну.

Посилення афферентной імпульсації з пропріорецеп торів може розглядатися як сигнал про можливе настання невідповідності хвилинного обсягу ди хания рівню енергетичних процесів, можливе відхилення напруги С0 2 і 0 2 від нормального рівня, т. е. як сигнал збурення. На основі такого сигна ла і перебудовується робота дихального центру. Звичайно, в цих умовах перебудова функції дихального центру визначається вищими відділами централь ної нервової системи: проміжним мозком, лімбічес кой системою і новою корою.

Контрольні питання

1.                  Що є робочим (виконавчим) органом в системі регуляції дихання?

2.                  На підтримку яких показників гомеостазу на правлю регуляція дихання?

3.                  Звідки виходять сигнали зворотного зв’язку в системі регуляції дихання, що є їх джерелом?

4.                  Як довести вплив газового складу крові на дихальний центр?

5.                  Опишіть взаємодія відділів дихального цін тра.

6.                  Яка фізіологічна роль рефлексу Герінга — Брейера? Опишіть його рефлекторну дугу.

7.                  Поясніть ефекти зміни дихання при: а) перерезке блукаючих нервів, б) перерезке стовбура мозку між вароліевим мостом і довгастим мозком, в) при тому і другом впливі одночасно.

8.                  Яка роль в регуляції дихання рефлексів з механорецепторов верхніх дихальних шляхів і з Пропрій рецепторів дихальних м’язів.

9.                  Наведіть приклади регуляції дихання «по рас погодженням» і «по обуренню».

Проблемні задачі

12. Чи може досвід Фредеріка з перехресним кро вообращения у двох собак вважатися бездоганним для доказу гуморальних механізмів впливу надлишку С0 2 або нестачі 0 2 в крові на дихальний центр? Поясніть відповідь.

13.               Хороші плавці перед тим, як пірнути, в ті чення декількох секунд форсовано дихають. Для че го вони так роблять? Який механізм зміни нку ня в цьому випадку?

14.               Необхідно відтворити в експерименті реф лекс Герінга — Брейера і встановити, які нерви яв ляются аферентні і еферентних в даній реф лекторной дузі. Як Ви це зробите? Які нерви в цьому рефлексі є аферентними, а які еффе рентними?

15.               На собаках проведені експерименти з переріз кой мозку на різних рівнях: 1) перерізання між шей ним і грудним відділами спинного мозку; 2) перерізання між довгастим і спинним мозком.  Які изме нения дихання спостерігалися у собак в даних експеримен тах? Поясніть Ваші відповіді.

 

6

Дихання як сукупність процесів газообміну. Реферат – Освіта.UA

Процеси вдиху і видиху та їх регуляція. Газообмін в легенях та тканинах. Основні показники активності дихання. Нервова та гуморальна регуляція дихання та основні причини, які можуть викликати їх порушення

Дихання – це сукупність процесів, в результаті яких відбувається вживання організмом кисню, його використання і виведення вуглекислого газу.

Дихання включає наступні процеси:

 • Зовнішнє дихання (вентиляція легень) – надходження повітря в повітроносні шляхи і обмін повітря між зовнішнім середовищем та альвеолами легень.
 • Дифузія газів між альвеолами і кров’ю.
 • Перенос газів кров’ю.
 • Дифузія газів між кров’ю і тканинами в тканинних капілярах.
 • Внутрішнє (тканинне) – споживання кисню клітинами і виділення вуглекислого газу.

Значення дихання.

 • Газообмін між організмом і зовнішнім середовищем (надходження О2 до клітин організму для окисних процесів, в результаті яких утворюється енергія, а також СО2, який виводиться з організму).
 • Теплорегуляції – легені втрачають теплову енергію а) зігріваючи вдихування повітря, б) під час випаровування води з легень.
 • Видільній функції – через органи дихання з організму виводяться: СО2, Н2О, аміак, пил, мікроорганізми, сечовина, сечова кислота, іони мінеральних солей.
 • Орган нюху – носова порожнина.
 • Голосовий апарат – гортань.

Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів

Носова порожнина ділиться хрящовою перегородкою на дві половини – праву і ліву. На перегородці розташовуються три носові раковини, які утворюють носові ходи: верхній, середній і нижній. Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Війки епітелію, рухаючись різко і швидко в напрямку ніздрів і повільно й плавно в напрямку легень, затримують і виводять назовні пил та мікроорганізми, які осідають на слиз оболонки. Залози слизової оболонки виділяють слиз, який зволожує стінки порожнини і знижує життєздатність бактерій які потрапляють з повітря.

Слизова оболонка має густу сітку кровоносних судин і капілярів. Кров, що тече по цих судинах, зігріває або охолоджує повітря, яке людина вдихає.

Таким чином, повітря, яке надходить в легені через носову порожнину, очищується, зігрівається і знезаражується. Це не відбувається при диханні через ротову порожнину.

В слизовій оболонці верхньої носової раковини і верхнього відділу перегородки носа знаходяться спеціальні нюхові клітини (рецептори), які утворюють периферичну частину нюхового аналізатора (органа нюху).

     

Поруч з нюховою порожниною розташовані чотири повітроносні придаткові пазухи носа. Найбільші з них є гайморові (міст у верхніх щелепах) та лобна (в центрі лоба). Пазухи з’єднуються каналами з порожниною носа.

З порожнини носа повітря надходить у носоглотку. У ній містяться скупчення лімфатичних мигдаликів, які у разі запалення можуть збільшуватись і перетворюватися на аденоїди – розростання білястого кольору. Вони утруднюють носове дихання, через декілька років спотворюється вираз обличчя, порушується сон, кисневе голодування мозку.

З носоглотки повітря потрапляє в глотку, в якій перехрещуються дихальні й травні шляхи. Від глотки починаються дві трубки: дихальна – гортань, та травна – стравохід, розміщений позаду гортані.

Вхід до гортані при ковтанні їжі закривається надгортанним хрящем. Завдяки цьому повітря потрапляє лише в гортань, а їжа в стравохід.

Процеси вдиху і видиху та їх регуляція

Легені не мають власних м’язів і тому самі не можуть скорочуватися чи розтягуватися. Свій об’єм вони змінюють пасивно, слідом за змінами об’єму грудної порожнини. Дихальні рухи – вдих і видих відбуваються внаслідок ритмічного скорочення та розслаблення дихальних м’язів – міжреберних, діафрагми і м’язів передньої черевної стінки. Дихальні рухи регулюються дихальним центром, що розміщений в довгастому мозку. В ньому розрізняють дві частини – центр вдиху та центр видиху.

Приблизно кожні 4 сек. в дихальному центрі виникають збудження, які у спинному мозку проводяться до міжреберних дихальних м’язів і діафрагми. Зовнішні міжреберні м’язи скорочуються і піднімають ребра. При скороченні діафрагми, її купол, випнутий у бік грудної порожнини, стає плоскішим і опускається донизу. Завдяки цьому об’єм грудної порожнини збільшується.

В плевральній щілині тиск завжди трохи нижчий від атмосферного, тому при збільшенні об’єму грудної порожнини легені наче присмоктуються до стінок грудної клітки і розтягуються. Легені заповнюються повітрям – відбувається вдих. При цьому нервові імпульси від м’язів та легень ідуть до дихального центру і включають його видихову частину.

При збудженні центру видиху одночасно гальмується центр вдиху і дихальні м’язи (міжреберні і діафрагма) розслаблюються, ребра опускаються донизу, а органи черевної порожнини випинають діафрагму куполом догори. Внаслідок цього об’єм грудної порожнини зменшується і відбувається видих. Спокійний видих відбувається пасивно, без участі м’язів.

При глибокому вдиху відбувається одночасне скорочення міжреберних м’язів, діафрагми, а також деяких м’язів грудної клітки і плечового поясу, що піднімають ребра вище, ніж при спокійному вдихові. Глибокий видих зумовлюється, крім розслаблення зовнішніх міжреберних м’язів і діафрагми, скороченням внутрішніх міжреберних м’язів, а також м’язів черевної стінки, що призводить до сильнішого випинання діафрагми вбік грудної порожнини. Об’єм зменшується у вертикальному напрямі.

Залежно від того, які м’язи переважають в акті видиху (діафрагма чи міжреберні), розрізняють черевний і грудний типи дихання.

Ефективнішим вважають черевний тип, бо він забезпечує глибшу вентиляцію легень. Тип дихання залежить від статі (у чоловіків переважає черевний), професії, віку.

Звичайно ритм дихальних рухів підтримується імпульсами, які надходять в нервову систему (довгастий мозок) із рецепторів легень і дихальних м’язів. Під час вдиху збуджуються нервові імпульси, які гальмують видих. При активному видиху виникають імпульси, які гальмують вдих.

Отже, видих є рефлексом на подразнення викликане вдихом і навпаки.

На частоту і глибину дихальних рухів впливають різні подразники зовнішнього середовища, що діють на рецептори шкіри, слуху, зору, нюху, смаку. Процес збудження потрапляє в різні ділянки головного мозку, а звідти збудження досягає дихального центру. Від дихального центру через відцентрові нерви збудження йде до дихальних м’язів. Внаслідок цього відбуваються прискорення і посилення, або сповільнення й послаблення дихальних рухів: настає рефлекторна зміна дихання.

Психічні подразники (страх, радість) також впливають на дихальний центр.

Існують і захисні рефлекси (кашель, чхання). Це своєрідно змінені різкі видихи, за допомогою яких видаляються сторонні частинки, що потрапили в дихальні шляхи.

Газообмін в легенях та тканинах

Чергуючи вдих і видих, людина вентилює легені, підтримуючи в альвеолах відносно постійний газовий склад. До складу атмосферного повітря входить 21% О2, 79% N, 0,03% СО2, невелика кількість водяної пари та інертних газів. Таке повітря – вдихуване. Повітря, яке видихається – видихувальне (О2 – 16%, СО2 – 4%, N -79%, збільшується вміст водяної пари). Повітря, яке знаходиться в альвеолах – альвеолярне (О2 – 14%, СО2 – 5%, N – 80%). Склад альвеолярного повітря відрізняється від вдихуваного і видихуваного. Це пояснюється тим, що під час вдиху в альвеоли надходить повітря повітроносних шляхів (видихуване), а при видиху, навпаки, до видихуваного (альвеолярного) домішується атмосферне з повітроносних шляхів (мертвий простір).

В легенях кисень з альвеолярного повітря переходить в кров, а СО2 з крові поступає в легені шляхом дифузії через стінки альвеол і кровоносних капілярів.

Напрям і швидкість дифузії визначається парціальним тиском, або його напруженістю.

Кров з венозної перетворюється на артеріальну, яка по легеневих венах надходить до лівого передсердя, потім до лівого шлуночка, а звідси – до великого кола кровообігу, яким переноситься до тканин. З капілярів великого кола кровообігу кисень потрапляє до тканин. В артеріальній крові кисню більше, ніж у клітинах, він дифундує в тканинну рідину, яка омиває клітини в тканинах. Вона є проміжним середовищем між кров’ю і клітинами.

З тканинної рідини О2 проникає в клітини і відразу вступає до реакції окислення. Тому в клітинах вільного О2 практично немає. В результаті окислення в клітинах збільшується вміст СО2, який через тканинну рідину надходить у венозний кінець капіляра. Артеріальна кров перетворюється на венозну, яка по венах великого кола кровообігу надходить до правого передсердя, а потім – до правого шлуночка серця, а звідти – до легень.

Основні показники активності дихання

Хвилинний об’єм дихання.

У стані спокою людина здійснює за хвилину 12-16 дихальних циклів, під час сну 10-12, а при фізичному навантаженні, тяжкій хворобі – 30-35. У маленьких дітей та осіб похилого віку частота дихання у спокої 20-25 хв.

Глибина дихання визначається об’ємом повітря, яке вдихається і видихається. У спокійному стані до легень під час вдиху надходить 500 мл повітря – це дихальний об’єм (ДО) і стільки ж виходить під час видиху. З 500 мл, що вдихає людина, тільки 350 мл потрапляє до альвеол. Близько 150 затримується в так званому мертвому просторі: в порожнинах носа, носової і ротової частини глотки, гортані, трахеї і бронхів (тут немає газообміну).

Після спокійного вдиху під час максимального зусилля можна ще вдихнути 1,5 л повітря – це додаткове повітря (резервний об’єм вдиху), а при найглибшому видиху можна ще видихнути 1,5 л – це додатковий видих (резервний об’єм видиху)

ДО + РО вдиху + РО видиху = ЖЄЛ (життєва ємність легень).

ЖЄЛ – це найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимально глибокого вдиху.

ЖЄЛ залежить: від віку, статі, росту, маси тіла, фізичного розвитку людини. Показники ЖЄЛ коливаються: від 3500-4800 мл – у чоловіків, у жінок – від 3000-3500. У фізично тренованих людей вона досягає 6000-7000 мл (гребля, плавання, гімнастики).

Визначають ЖЄЛ за допомогою приладу – спірометра.

Після максимального видиху в легенях залишається 1000-1500 мл повітря, яке називають залишковим. Це пов’язано з тим, що завдяки нижчому тиску в плевральній порожнині по відношенню до атмосферного легені не спадаються і в них завжди міститься повітря.

У тренованих людей при навантаженні, звичайно, зростає дихальний об’єм, а у нетренованих у відповідь на навантаження зростає частота дихальних рухів.

Нервова та гуморальна регуляція дихання та основні причини, які можуть викликати їх порушення

Дихання регулюється нервовою і гуморальною системами. У довгастому мозку є безумовно-рефлекторний центр регуляції дихання (дихальний центр) – центральний регулятор. Він забезпечує координовану ритмічну діяльність дихальних м’язів (скорочення і розслаблення), що викликає почергово вдих і видих, та пристосування дихання до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища організму.

Автоматія дихального центру зумовлюється нервовими імпульсами, які поступають з нервових закінчень легень, судин, м’язів.

Хоча робота дихального центру автоматична – вона не припиняється у сплячої чи непритомної людини, — проте певною мірою вона залежить від нашої волі. Людина може довільно загальмувати або прискорити дихання (умовно-рефлекторна регуляція дихання).

Це пояснюється тим, що у людини дихальний центр контролюється корою великих півкуль мозку. Крім ритмічної зміни вдиху видихом дихальний центр здійснює замикання дихальних рефлексів, таких як:

 • затримка дихання під час занурення тіла у воду;
 • захисні рефлекси кашлю й чхання.

Дихальний центр регулює роботу м’язів гортані, котрі узгоджують ковтання з диханням.

Гуморальна регуляція дихання: нейрони дихального центру чутливі до СО2, якщо в крові, котра омиває дихальний центр, є надлишок СО2 – збудливість дихального центру зростає і дихання стає частим і глибоким.

Якщо СО2 в крові мало, то це, навпаки, викликає гальмування дихання.

При фізичних навантаженнях м’язи виконують посилену роботу і кількість СО2 в крові зростає, що стає однією з причин поглиблення і посилення дихальних рухів.

Причини порушення регуляції дихання:

 • Фізичне навантаження.
 • Коли у повітрі не вистачає кисню.
 • Нездорове серце, легені.
 • Підвищена температура довкілля.
 • Порушення функцій центру дихання (травма голови, дія отрут).
 • Втрата нервового зв’язку між дихальним центром і дихальними м’язами (пошкодження шийного відділу хребта і спинного мозку).

Гортань (larynх) розташована на передній частині шиї. Має лійкоподібну форму, прикріплена зверху до під’язикової кістки, а знизу переходить у трахею. Ззовні частину гортані видно як виступ, що називають кадиком («адамове яблуко»). У чоловіків він випнутий і досить помітний. Основу гортані утворюють кілька хрящів (щитовидний, персневидний, надгортанник, черпакуваті, клиноподібні (ріжкуваті)). Вони сполучені між собою напіврухомо. До них прикріплюються м’язи і голосові зв’язки.

Порожнину гортані вистилає слизова оболонка з миготливим епітелієм, який відсутній на голосових зв’язках і на частині надгортанника.

Поперек гортані натягнені дві голосові зв’язки, між якими розміщена голосова щілина. При скороченні м’язів гортані голосові зв’язки напружуються, а голосова щілина звужується. Повітря, що видихається, приводить голосові зв’язки у коливний рух і виникає звук.

Висота голосу залежить від частоти коливань голосових зв’язок та довжини голосових зв’язок (у жінок коротші). Сила (голосність) голосу залежить від напору струменя видихуваного повітря.

Звук голосу остаточно формується у порожнинах глотки, рота і носа. Велику роль в утворенні звуків членороздільної мови відіграють язик та порожнина рота і носа.

Під впливом надто голосної мови, крику, куріння – голосові зв’язки можуть перенапружуватись, що негативно впливає на голос.

Отже, гортань не тільки повітроносний орган, але й орган утворення голосу.

Гортань безпосередньо переходить у трахею.

Трахея – розташована у грудній клітці, починається на рівні 6-7 шийних хребців спереду від стравоходу. Довж10-12 см, діаметр 2 см, складається з 16-20 хрящових півкілець, з’єднаних між собою зв’язками. Задня стінка утворена сполучною тканиною, в якій містяться не посмуговані м’язові волокна. Така будова трахеї не заважає проходженню їжі по стравоходу та повітря до легень. Внутрішня поверхня вистелена війчастим епітелієм. На рівні п’ятого грудного хребця трахея поділяється на два головних бронхи: лівий і правий, що ідуть до відповідних легенів разом з кровоносними судинами і нервами.

Бронх, що входить в праву легеню поділяється на три гілки відповідно до кількості часток легені (в ліву на дві гілки). У кожній легені гілки багаторазово поділяються, утворюючи бронхіальне дерево. В стінках бронхів є хрящові кільця, які запобігають закриттю просвіту (не спадаються). Всередині бронхи вкриті слизовою оболонкою.

Найтонші бронхи – бронхіоли позбавлені хрящових кілець і мають кільцевий м’язовий шар. Бронхіоли закінчуються легеневими пухирцями, на стінках яких є вп’ячування – комірки вкриті густою сіткою кровоносних капілярів. Ці комірки називаються альвеолами і в них відбувається газообмін. Діаметр альвеол 0,2-0,3 мм. Стінка альвеол складається з одного шару плоского епітелію і тонкого шару еластичних волокон. У легенях дорослої людини 300-400 млн. альвеол.

Легені (лат. — pulmo, грец. – pneumon) – великі парні органи, що займають майже всю грудну порожнину. Права легеня більша за об’ємом, складається з 3 долей, ліва з 2 долей. На внутрішній поверхні легень знаходяться ворота легень, через які проходять бронхи, нерви, легеневі артерії, легеневі вени і лімфатичні судини.

Зовні кожна легеня вкрита тоненькою щільною сполучнотканинною оболонкою – легеневою плеврою, що зростається з повітроносною тканиною легені. Легенева плевра не перериваючись переходить на внутрішню поверхню грудної клітки, зростається зі стінками грудної порожнини, утворюючи зовнішню (пристінкову) плевру.

Між ними є щілина – плевральна порожнина, що заповнена плевральною рідиною, яка зменшує під час дихальних рухів тертя легень об стінки грудної порожнини. Все це сприяє рухові легень під час вдиху і видиху. У ній немає повітря, і тиск на 6-9 мм. рт. ст. нижчий від атмосферного.


07.01.2012

Презентація на тему: «Регуляція дихання. Дихальні рефлекси»

Про матеріал

Презентація містить інформацюі про основні принципи і механізми регуляції дихання.В ній розглядаються нервовий і гуморальний способи регуляції,види рецепторів та гуморальних регуляторних речовин, а також дихальні рефлекси.

Перегляд файлу

Зміст слайдів

Номер слайду 1

Регуляція дихання. Дихальні рефлекси .

Номер слайду 2

Принцип регуляції процесу дихання Регуляція дихання забезпечується завдяки негативному зворотному звязку . Негативний зворотний зв’язок складається з трьох основних компонентів: Сенсора –хеморецепторів, що забезпечують гуморальну регулчцію дихання.Інтегруючого сенсора –дихальних центрів заднього мозку –довгастого та моста. Ефектора – дихальних мязів

Номер слайду 3

Нервова регуляція дихання Регуляція дихання здійснюється центральною нервовою системою мимовільно (автоматично) і довільно.

Номер слайду 4

Мимовільне дихання Мимовільне дихання — це будь-яка форма контролю дихання, яка не перебуває під прямим свідомим контролем. Дихання необхідне для підтримки життя, тому воно відбувається, коли довільне дихання неможливе, наприклад, під час сну або при втраті свідомості. Мимовільне дихання також має метаболічні функції, які працюють, навіть коли людина не спить. Воно контролюється дихальними центрами довгастого мозку та мозочком . Ця область мозку контролює також багато мимовільних і метаболічніх процесів інших систем організму, наприклад певні аспекти серцево-судинної функції і мимовільні рухи м’язів .

Номер слайду 5

Центри управління диханням У довгастому мозку розміщена група нервових клітин — дихальний центр, що відповідає за дихальний цикл (вдих-видих) і тому перебуває в постійній ритмічній активності, яка здебільшого здійснюється автоматично. Ритмічні імпульси передаються від дихального центра до дихальних м’язів, забезпечуючи послідовне здійснення вдиху і видиху. Центри управління диханням — це мозкова речовина, яка посилає сигнали м’язам, що беруть участь в диханні і мосту, який контролює частоту дихання. Та хеморецептори: це центральні рецептори в мозковій речовині і периферичні в кровоносних судинах – аорті та сонних артеріях , які виявляють зміни p. H крові і сигналізують в мозкову речовину про потребу в корекції цих змін. Отже, діяльність дихального центру регулюється рефлекторно (імпульсами, що поступають від рецепторів), та гуморально (залежно від хімічного складу крові). Обидва механізми регуляції діють злагоджено і між ними важко провести межу .

Номер слайду 6

Довгастий мозок Довгастий мозок — це головний центр управління диханням. Його основна функція — посилати сигнали дихальним м’язам, які забезпечують процес дихання. У його мозковій речовині є дві області, які контролюють дихання: *Верхня (дорсальна) група нервових вузлів, які стимулюють рухи вдиху і його тривалість – інспіраторний центр *Нижня (вентральна) група нервових вузлів та обидві групи бічних, які стимулюють рухи видиху і збільшують їх силу – експіраторний центр. Частота дихання (хвилинний об’єм) строго контролюється і визначається в першу чергу рівнем вуглекислого газу в крові, що визначається швидкістю метаболізму Мозкова речовина також контролює рефлекси на недихальні руху повітря, такі як рефлекси кашлю і чхання, а також інші рефлекси, такі як ковтання і блювота.

Номер слайду 7

Міст Міст — інший дихальний центр, основною функцією якого є контроль частоти мимовільного дихання. Він має дві основні функціональні області, які виконують цю роль: Апнейстичний центр посилає сигнали для довгих і глибоких вдихів. Він контролює інтенсивність дихання і пригнічується рецепторами розтягування легеневих м’язів на максимальній глибині вдиху, або сигналами з центру пневмотаксіі. Збільшує дихальний обсяг. Пневмотаксичний центр посилає сигнали для придушення вдиху, що дозволяє йому точно контролювати частоту дихання. Його сигнали обмежують активність ді афрагмального нерва і пригнічують сигнали апнейстичного центру. Зменшує дихальний обсяг. Центри апнейстики і пневмотаксії, щоб контролювати частоту дихання — працюють взаємопротилежно . Отже міст, посилає сигнали м’язам, які ініціюють вдих і видих, і контролюють рефлекси не дихальних рухів повітря, таких як кашель і чхання.

Номер слайду 8

Гуморальна регуляція дихання Гуморальна — хеморецепторна регуляція дихання — це форма негативного зворотного зв’язку. Мета цієї системи — підтримувати p. H кровотоку в межах нормального нейтрального діапазону, близько p. H 7,35. Хеморецептори являють собою сенсорні рецептори, які перетворюють хімічний сигнал в потенціал дії. Потенціал дії передається по нервових шляхах в частини мозку, які є центрами інтеграції цього типу зворотного зв’язку. В організмі є багато типів хеморецепторів, але лише деякі з них беруть участь в диханні. Дихальні хеморецептори працюють, визначаючи p. H навколишнього середовища по концентрації іонів водню. Оскільки більша частина вуглекислого газу перетворюється в крові у вугільну кислоту, хеморецептори можуть використовувати p. H крові як спосіб вимірювання рівня вуглекислого газу в крові. Вони реагують на рівень іонів H, бо саме він являється подразником для цих рецепторів і посилають сигнали в дихальні центри мозку, з метою відрегулювати швидкість вентиляції легень, щоб змінити кислотність шляхом збільшення, або зменшення видалення вуглекислого газу, оскількисаме вуглекислий газ пов’язаний з більш високим рівнем іонів водню в крові.

Номер слайду 9

Види хеморецепторів Основними хеморецепторами, які беруть участь в зворотному зв’язку, є: Центральні хеморецептори: вони розташовані на нижній поверхні довгастого мозку і виявляють зміни p. H спинномозкової рідини. З плином часу їх чутливість може зменшитися по причині хронічної гіпоксії (нестачі кисню) і підвищеного вмісту вуглекислого газу. Периферичні хеморецептори: до них відносяться аортальне і каротидне тіла , які виявляють зміни кисню, вуглекислого газу і іонів H в крові. Вони не знижують чутливість і менше впливають на частоту дихання в порівнянні з центральним хеморецепторами.

Номер слайду 10

ЦЕНТРАЛЬНІ ХЕМОРЕЦЕПТОРИ Розміщені на латеральній поверхні до говгастого Мозку. Вони чутливі до змін р. Н ліквору ЦХ – хеморецептори. ПЕРИФЕРИЧНІ ХЕМОРЕЦЕПТОРИ –Синокаротидні і аортальні тільця, чутливі до зниження РО2 крові, підвищення РСО2 крові і зменшення р. Н крові Це — рецептори аварійної сигналізації ,які збуджуються уються в умовах гіпоксії, коли ЦХ вже не функціонують

Номер слайду 11

Інші речовини гуморальної регуляції Вплив на дихальний центр здійснює не лишегазовий склад крові, а й інші хімічні речини. Так гормон адреналін здатний безпосередньо впливати на дихальний центр стимулюючи дихальні рухи. Подібну дію може викликати молочна кислота, яка утворюється під час роботи м’язів. Вона здатна подразнювати хеморецептори в судинах, що також призводить до збільшення частоти та глибини дихання.

Номер слайду 12

Пропріорецепторна регуляція дихання Пропріорецепторна регуляція дихання проявляється у вигляді « Рефлекс роздування Герінга – Брейера», що запобігає надмірному роздування легень . Рецептори легеневого розтягування: сенсорний рецептор, який посилає потенціал дії при виявленні тиску, напруги, розтягування або спотворення. Рецептори легеневого розтягування, присутні в гладких м’язах дихальних шляхів і плеври, реагують на надмірне розтягнення легкого під час великих вдихів. Рефлекс роздування Герінга — Брейера ініціюється стимуляцією рецепторів розтягування. Рефлекс стиснення легень (дефляції) ініціюється стимуляцією рецепторів стиснення визваних цими пропріорецепторами, або дезактивацією рецепторів розтягування, коли легені здуваються. Активація рецепторів розтягування легенів (через блукаючий нерв) призводить до пригнічення інспіраторного стимулу в довгастому мозку і, таким чином, до придушення вдиху і початку видиху. Придушення вдиху важливо для того, щоб видих. Підвищення активності рецепторів розтягування легенів приводить до почастішання пульсу — тахікардія . Циклічне прискорене серцебиття на вдиху називається синусовою аритмією це нормальна циклічне зміна частоти серцевих скорочень і є нормальним явищем в молодості. Синусова аритмія: процес , при якому почастішання пульсу відбувається під час вдиху, але повертається до норми під час видиху.

Номер слайду 13

Довільне дихання Довільне дихання — це будь-який тип дихання, що знаходиться під свідомим контролем. Довільне дихання важливе для вищих функцій, пов’язаних з подачею повітря, таких як голосове управління, або задування свічок. Подібно до того, як нижні функції мимовільного дихання контролюються нижнім мозком, вищі функції довільного дихання контролюються верхнім мозком, а саме частинами кори головного мозку. Серцеві та дихальні гілки блукаючого нерва: блукаючий нерв — це нервовий шлях, який регулює дихання рецепторами розтягування.

Номер слайду 14

Нейронні коркові механізми регуляції дихання Кора головного мозку контролює довільне дихання. До складу первинної моторної кори входить область мозку, яка ініціює всі довільні м’язові рухи, в тому числі дихальні. Це центральна частина Та також а периферична частина — діафрагмальні нерви: набір з двох нервів, по яких нервові імпульси поступають від спинного мозку до діафрагми. Основні механізм роботи кори головного мозку в контролі дихання полягають в слідуючому :*Моторна кора в корі великих півкуль головного мозку контролює довільне дихання (висхідний дихальний шлях).*Довільне дихання може придушуватися аспектами мимовільного дихання, такими, як подразнення хеморецепторів і стресова реакція гіпоталамуса.*Діафрагмальні нерви, блукаючі нерви і задні грудні нерви — основні нерви, які беруть участь в диханні.*Довільне дихання необхідне для виконання більш високих функцій, таких як голосове управління.

Номер слайду 15

Нерви, що використовуються при диханні Є кілька нервів, відповідальних за м’язові функції, які беруть участь в диханні. Є три типи важливих дихальних нервів:*Діафрагмальні нерви: нерви, які стимулюють діяльність діафрагми. Вони складаються з двох нервів, правого і лівого діафрагмального нерва, які проходять через праву і ліву сторони серця відповідно. Це вегетативні нерви.*Блукаючий нерв: іннервує діафрагму, а також руху в гортані і глотці. Він також забезпечує парасимпатичну стимуляцію серця і травної системи. Це головний вегетативний нерв.*Задні грудні нерви: ці нерви стимулюють міжреберні м’язи, розташовані навколо плеври. Вони вважаються частиною більшої групи міжреберних нервів, які стимулюють області грудної клітини і живота. Це соматичні нерви. Ці три типи нервів продовжують передавати сигнал висхідного дихального шляху від спинного мозку, щоб стимулювати м’язи, які виконують руху, необхідні для дихання. Пошкодження будь-якого з цих трьох дихальних нервів може викликати серйозні проблеми, такі як параліч діафрагми, якщо пошкоджені діафрагмальні нерви. Менш серйозні пошкодження можуть викликати роздратування діафрагмальних або блукаючих нервів, що може привести до гикавки.

Номер слайду 16

Механізм регуляція дихання Мимовільна(автоматична) регуляція дихання здійснюється дихальним центром, який сприймає інформацію, що поступає від хеморецепторів та механорецепторів. Дихальний центр звязаний з діафрагмою діафрагмальними і грудними нервами. Головним фактором, що регулює дихання є концентрація вуглекислого газу в крові. Хеморецептори розміщені у великих судинах і реагують на зниження концентрації кисню та підвищення концентрації вуглекислого газу. В них виникають нервові імпульси, які по нервах досягають інспіраторного дихального центра і стимулюють акт вдиху. Від нього через діафрагмальні і міжреберні нерви поступають імпульси на діафрагму і міжреберні мязи. Таким чином стимулюється вдих. У завершальній стадії вдиху, коли легені розтягуються, подразнюються механорецептори, розміщені у дихальних м’язах та легенях. Імпульси, що виникають у механорецепторах, направляються до дихального центру, гальмують центр вдиху і збуджують центр видиху. Від центру видиху імпульси передаються до дихальних м’язів, які починають розслаблюватися. Закінчення видиху рефлекторно стимулює вдих. Довільна регуляція дихання. У регуляції дихання може брати участь кора великих півкуль головного мозку. Людина може довільно (за своїм бажанням) на деякий час затримати дихання, змінити його ритм і глибину.

Номер слайду 17

Особливості регуляції дихання в дитячому віці. На момент народження функціональне формування дихального центра ще не завершилося. Збудливість дихального центра у немовлят є низькою, однак вони характеризуються високою стійкістю до недостачі кисню в повітрі. Чутливість дихального центра до вмісту вуглекислого газу підвищується з віком. В 11 років вже добре виражена можливість пристосування дихання до різних умов життєдіяльності. В період статевого дозрівання відбуваються тимчасові зміни регуляції дихання. Організм підлітка є менш стійким до недостатньої кількості кисню. В міру росту і розвитку потреба в кисні забезпечується вдосконаленням регуляції дихального апарату. Дихання стає більш економним. В міру розвитку кори великих півкуль головного мозку вдосконалюється можливість довільно змінювати дихання — зупиняти дихання або здійснювати максимальну вентиляцію легень. Під час фізичних навантажень молодші школярі не можуть значно змінити глибину дихання і збільшують частоту дихальних рухів. Дихання стає більш частим і ще більш поверхневим, що знижує ефективність вентиляції легень. Організм підлітків швидко досягає максимального рівня споживання кисню але не може довго підтримувати цей процес на високому рівні. Найбільш оптимальним є дихання носом, при якому видих довший за вдих. Одним із головних завдань вчителя є навчити дітей правильно дихати під час ходьби, бігу, фізичної праці.

Номер слайду 18

Регуляція дихання

Номер слайду 19

Дихальні рефлекси є наслідком подразня рецепторів у респіраторному тракті:  Кашлевий рефлекс- складний рефлекторний акт, який є частиною комплексу захисно-очищувальних реакцій органів дихання. Сприяє виведенню подразнюючих агентів з легень і бронхів.  Чхальний рефлекс безумовний рефлекс дихальної захисна реакція організму, що викликається подразненням чутливих нервових закінчень слизової оболонки носа і видаленню пилу, слизу і інших подразнюючих речовин з носової порожнини.  Рефлекс дефляції Герінга-Брейєра. — при роздуванні легені відбувається зменшення дихального обсягу ізбільшення частоти дихання. Іншими словами, рефлекс Херінга-Бройера спрямований на придушення тривалості вдиху і збільшення тривалості видиху). Одночасно і рефлекторно виникає тахікардія (збільшення ЧСС).  Рефлекторне тахіпное -збільшення частоти дихання Бронхоконстрикція- рефлекторне звуження бронхів Дихальні рефлекси

2.1 Дихальний центр. Система дихання

Похожие главы из других работ:

Анатомия человека

4. Общий центр тяжести тела (ОЦТ) и его местоположение в организме человека. Возрастные, половые и индивидуальные особенности расположения ОЦТ тела и центра объема тела человека.
Площадь опоры. Соотношение тела и площади опоры

Для человека важное значение имеет мышечно-суставное чувство, позволяющее даже при закрытых глазах правильно определять положение своего тела, находить предметы. Рецепторы двигательного анализатора находятся в мышцах, сухожилиях…

Деятельность медицинской сестры по обучению пациентов мерам профилактики атеросклероза сосудов

1.5 Центр Здоровья как современная технология медсестринской помощи по профилактике атеросклероза сосудов

Центр Здоровья в ГБУЗ «Городская поликлиника №4» существует с 2009 года, где каждый житель г. Петрозаводска бесплатно в скрининг- режиме может получить сведения о состоянии своего здоровья…

Онкотическое давление плазмы крови. Свертывание крови. Системное артериальное давление

3. Сердечно-сосудистый центр: его локализация, особенности функционирования

Сердце представляет собой полый мышечный орган, разделенный продольной перегородкой на изолированные друг от друга правую и левую половины. Каждая из них состоит из предсердия и желудочка, разделенных фиброзными перегородками…

Организация фармацевтической деятельности в аптеке готовых лекарственных препаратов (на примере аптеки «Ладушка» ресурсного центра)

2.1 Ресурсный центр по подготовке специалистов — фармацевтов в Приволжском федеральном округе. Основные цели и задачи

Сегодня профессиональное обучение развивается по направлению Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) [4]. Это необходимо, чтобы сократить разрыв между теоретическими знаниями и практической деятельностью…

Стан рівноваги тіла людини

4. Центр тяжіння тіла людини

Варто розрізняти загальний центр ваги (центр мас) тіла (ОЦТ тіла) людини і центри ваги окремих частин тіла. Загальним центром ваги тіла людини називається точка дії рівнодіючої всіх сил ваги складових його частин (ланок тіла)…

Стан рівноваги тіла людини

5. Центр об`єму тіла людини

Зведення про центр об`єму тіла людини мають особливо велике значення для анатомічного аналізу рухів при плаванні, для оцінки гідродинамічних якостей плавця. ..

Температура тіла та її регуляція

3. Центр терморегуляції

Центр терморегуляції знаходиться в гіпоталамусі. Якщо довгою голкою зробити укол у задні відділи гіпоталамуса, то спостерігається підвищення температури тіла. Такий укол був названий тепловим…

(PDF) Фізіологія дихання

одної, що практично не взаємодіють між собою. Кожний газ в суміші веде

себе так, ніби інших газів не існує. Тому загальний тиск газової суміші

складається із індивідуальних тисків її компонентів, які пропорційні їх вмі-

сту (відсотку) в суміші. Ці індивідуальні тиски газів прийнято позначати те-

рміном «парціальний тиск» газу. Наприклад, якщо на рівні моря тиск пові-

тря становить 760 мм рт.ст, а вміст кисню – 21%, то парціальний тиск ки-

сню складає 760*0,21=159,6. В альвеолярному повітрі до складу газової

суміші входить насичена водяна пара, яка при t=37 Co має парціальний

тиск 47 мм рт. ст. Цей тиск віднімається від загального тиску газової сумі-

ші при розрахунку парціальних тисків дихальних газів. Зокрема, парціа-

льний тиск кисню в альвеолярному повітрі РО2= (760-47)*0,14= 100 мм

рт.ст., а парціальний тиск вуглекислого газу РСО2= (760-47)*0,055=40 мм

рт.ст.

Згідно

закону Генрі

, вміст газу, розчиненого в рідині, прямо пропо-

рційний парціальному тиску газу, що знаходиться в стані рівноваги з цією

рідиною. При цьому розчинені в рідині молекули газу створюють парціа-

льний тиску цього газу в рідині, який прийнято називати

напругою

газу.

При рівності напруги газу в рідині та його парціального тиску над рідиною

дифузії не відбувається. Якщо з’являється різниця цих тисків, то виникає

дифузія до відновлення стану рівноваги.

В легенях дорослої людини знаходиться близько 300 млн альвеол.

Середній діаметр альвеоли складає 150-300 мкм, а сумарна поверхня на

якій відбувається газообмін між альвеолярним повітрям та кров’ю леге-

невих капілярів досягає 75-90 м2. Від альвеолярного повітря кров відді-

лена тонкою легеневою мембраною товщиною 0,4-1,5 мкм. Ця мембра-

на складається із ендотелію капілярів, двох базальних мембран, плоского

альвеолярного епітелію та шару сурфактанту. Дихальні гази проникають

через легеневу мембрану шляхом дифузії завдяки градієнтам парціальних

тисків дихальних газів. Так, парціальний тиск кисню в альвеолярному по-

вітрі складає приблизно 100 мм рт.ст., а його напруга у венозній крові —

близько 40 мм рт.ст.; парціальний тиск вуглекислого газу в альвеолярному

повітрі — 40 мм рт.ст., а його напруга у венозній крові – 46 мм рт.ст.

(мал.6.14.) Бачимо, що градієнт для кисню в 10 разів більший, ніж граді-

єнт для вуглекислого газу, але, незважаючи на це, за час проходження

крові по легеневому капіляру (0,7-1,0 с) парціальний тиск обох газів у

альвеолярному повітрі встигає вирівнятися з їх напругою у крові. Справа

в тому, що вуглекислий газ в 20-25 разів краще дифундує через легеневу

мембрану, завдяки кращій розчинності в ліпідах мембран.

Проникність легеневої мембрани для газів характеризують таким

параметром як

дифузійна здатність легень

. Вона вимірюється кількістю

газу, що дифундує через легеневу мембрану за 1 хв. при градієнті тиску,

рівному 1 мм рт.ст. В нормі дифузійна здатність для кисню дорівнює 25

мл/хв./мм рт.ст., для вуглекислого газу — близько 500-550 мл/хв./ мм

рт.ст. З віком і при захворюваннях легень цей показник знижується. На-

пруга кисню в змішаній артеріальній крові, що відтікає від легень по леге-

________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________

Фізіологія дихання

Що потрібно знати про задишку

Як ми дихаємо

Людина без дихання може прожити до 5 — 7 хвилин, навіть менше! Після такого проміжку часу відмирають невідновлювані клітини головного мозку.

Організм людини потребує постійного постачання кисню ззовні та видалення вуглекислоти, яка утворюється в тканинах. Це здійснюється за допомогою органів дихання (дихальні шляхи та легені) та власне самого фізіологічного процесу дихання (зовнішнє дихання, транспорт газів та внутрішнє, тканинне дихання). Зовнішнє дихання складається з актів вдиху і видиху. Вдих здійснюється внаслідок  скорочення зовнішніх міжреберних м’язів та діафрагми. Під час вдиху ребра підіймаються догори і розходяться в обидва боки, а діафрагма опускається. Грудна клітка збільшується в об’ємі. Легені розширюються, і тиск у них знижується. Внаслідок різниці між атмосферним тиском і тиском у легенях повітря засмоктується в легені, тобто відбувається вдих. Видих – це пасивний акт, він здійснюється під час розслаблення дихальних м’язів і діафрагми. Грудна клітка зменшується в об’ємі, легені спадаються, тиск підвищується і повітря виходить назовні.

Кров, що проходить крізь гемокапіляри легень, змінює свій газовий склад внаслідок різниці парціальних тисків кисню та вуглекислого газу в альвеолярному повітрі та крові в капілярах.
Кров стає артеріальною, а вуглекислий газ із капілярів переходить в альвеоли і під час видиху виходить назовні. Збагачені киснем еритроцити транспортують останній до тканин, де відбувається тканинне дихання, з виведенням через ті самі еритроцити вуглекислого газу назовні.

Дихання регулюється дихальним центром, який міститься у довгастому мозку центральної нервової системи. Частота дихання у нормі становить 16-20 за 1 хвилину.

Задишка

Задишкаcтан суб’єктивного відчуття утрудненого дихання, що виражається зміною його глибини, частоти і ритму, що особливо посилюється при фізичному навантаженні.

Задишка є одним із важливих симптомів гострої та хронічної патології органів дихання, проте більшість фізіологічних та патологічних станів, які супроводжуються задишкою, не пов’язані з пульмонологічною патологією.

Розрізняють задишку фізіологічну і патологічну. Фізіологічна задишка характерна для здорових людей, наприклад у вагітних, або у людей, що здійснюють значну фізичну роботу та знаходяться в обстановці з підвищеним вмістом у повітрі вуглекислого газу і високою температурою навколишнього середовища.

Патологічна задишка зустрічається не лише при патології органів дихання, а і  при різних позалегеневих захворюваннях, що в свою чергу проявляється в почастішанні з поглибленим або поверхневим диханням (тахіпрое, брадіпное) або взагалі з порушенням ритму дихання (дихання Чейна – Стокса, Куссмауля, Біота) аж до самої зупинки дихання (апноє).

Дихання при задишці, як правило, глибоке і часте. Посилюється як вдих, так і видих, який носить активний характер і відбувається за участю експіраторних м’язів. Проте, в деяких випадках може переважати або вдих, або видих. Тоді говорять про інспіраторну (утруднений і посилений вдих) або експіраторну (утруднений і посилений видих) задишку.

Інспіраторна задишка спостерігається в 1 стадії асфіксії, при загальному порушенні центральної нервової системи, при фізичному навантаженні у хворих з недостатністю кровообігу, при пневмотораксі.

Експіраторна задишка виникає при бронхіальній астмі, емфіземі, коли при видиху збільшується опір току повітря в нижніх дихальних шляхах.

Тахіпное (поліпное) — збільшення хвилинного об’єму дихання (більше 20 дихальних рухів за 1 хвилину у дорослої людини).

Брадіпное (олігопное) — зменшення хвилинного об’єму дихання (менше 16 дихальних рухів за хвилину у дорослої людини).

 

Проте,  спостерігаються клінічні ситуації, коли людині дихати дійсно важко, але задишки при цьому не виникає. Наприклад, гіпервентиляція у відповідь на метаболічний ацидоз рідко супроводжується задишкою. З іншого боку, хворі з зовні спокійним диханням можуть скаржитися на брак повітря. Відчуття задишки, наприклад, може виникнути у паралізованих пацієнтів, яким проводиться апаратне дихання.

 

Переважно задишка є хронічним патологічним станом, проте раптове і несподіване виникнення задишки в спокої може бути результатом гострого патологічного стану, наприклад емболії судин легенів, спонтанного пневмотораксу або сильного психо-емоційного збудження.

Поява задишки після прийняття хворим положення на спині може виникнути у хворих з бронхіальною астмою та хронічною обструкцією дихальних шляхів, а також бути частим симптомом при двосторонньому паралічі діафрагми.

Основні причини задишки

 

 1. Захворювання легень та інша патологія органів дихання.

Причини задишки при захворюваннях органів дихання залежать від виду дихальної недостатності.

—            Задишка при вентиляційній недостатності (ВН), внаслідок порушення прохідності дихальних шляхів (стороннє тіло в дихальних шляхах, справжній круп при дифтерії, несправжній круп при гострому ларинготрахеїті, обструктивний синдром при бронхіальній астмі, обструктивний синдром при хронічному обструктивному захворюванні легень, обструктивний синдром при муковісцидозі, обструктивний синдром при онкологічній патології органів дихання та органів середостіння).

—            Задишка при легеневій недостатності (ЛН), внаслідок ураження легеневої інтерстиційної тканини (пневмонія, туберкульоз легень, ідіопатичний легеневий фіброз, саркоїдоз легень, хронічне обструктивне захворювання легень та первинна емфізема легень, інша хронічна інтерстиційна патологія легень, яка супроводжується хронічним легеневим серцем та вторинною легеневою гіпертензією).

—            Задишка при дихальній недостатності (ДН), внаслідок порушення зовнішнього дихання з порушенням дифузії газів (гіпоксемія) та порушенням тканинного дихання (гіпоксія) при декомпенсації гострої та хронічної легеневої патології, яка в тому числі супроводжується серцевою та поліорганною недостатністю (вище перелічена патологія).

 

Ваші дії: Зверніться за консультацією до пульмонолога, торакального хірурга, фтизіатра, кардіолога!

 

 1. 2.                    Задишка при серцево-судинній патології.

—            Серцева недостатність (СН). При серцевій недостатності, як наслідок різноманітної хронічної серцево-судинної патології, задишка завжди супроводжується вимушеним положенням хворого. Вона виникає у людини, що лежить на низькій подушці, і проходить, коли пацієнт приймає сидячу позицію. Характерне різке виникнення задишки, що переростає в задуху, часто з’являється в нічний час. На відміну від попередньої причини в цьому випадку задишка не проходить ні в сидячому, ні в стоячому положенні. Людина стає блідою, в грудях виникають вологі хрипи, починають набрякати легені. Подібний стан загрожує життю хворого, тому слід негайно викликати швидку допомогу!

—            Стенокардія та інфаркт міокарда (ІХС). Задишка є настільки ж типовою ознакою ішемічної хвороби серця, як і стискаючий біль в лівій частині грудної клітки.

—            Гіпертонічна хвороба (ГХ). Задишка виникає на грунті серцевої недостатності, а також раптово під час виникнення гіпертонічного кризу.

—            Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) і виникненням інфаркт-пневмонії. Ознаками тромбоемболії легеневої артерії є різке виникнення на тлі нормального здоров’я важкої задишки, колючих болів в грудях, болісного кашлю. В особливо важких випадках у людини синіє обличчя та падає артеріальний тиск з наступною втратою свідомості.

—            Аневризма грудної аорти та її розрив. Виникає як гостро так і поступово, супроводжується больовим синдромом імітуючи ішемічну хворобу серця, втратою свідомості  та наростанням ознак гострої серцевої недостатності, і характеризується високим ризиком смерті. 

Ваші дії: Зверніться за консультацією до кардіолога, судинного хірурга, кардіохірурга, пульмонолога!

 1. Задишка при захворюваннях нервової системи. За регуляцію дихання відповідають певні структури мозку, які є частиною ЦНС, тому причинами задишки можуть стати нервові розлади або органічна патологія ЦНС (Енцефаліт, порушення мозкового кровообігу). До нервових розладів відноситься істерика, як у приватному прояві, так і при неврозах. Виникає «собаче» дихання, з частотою 60 — 80 дихальних рухів на хвилину. Задишку можуть викликати черепно-мозкова травма, сильний стрес, міжреберна невралгія тощо. Панічна атака — сильне хвилювання, тривога, гнів і страх стимулюють вироблення адреналіну. Потрапляючи в кров, адреналін змушує організм пропускати через легені багато повітря, провокуючи гіпервентиляцію. Тому при серйозних переживаннях посилюється серцевий ритм і з’являється задишка.

 

Ваші дії: Зверніться за консультацією до невролога, психолога, психіатра!

 

 1. Погана фізична форма (недостатня тренованість). В цьому випадку задишка – закономірне явище внаслідок фізичної детренованості. Потрібні регулярні аеробні заняття, які призводять до почастішання дихального ритму і серцебиття. Якщо немає часу на спортзал, підійдуть і прогулянки швидким кроком. Спускайтеся і піднімайтеся сходами в межах 3-4 поверхів. Дітям, перед запланованим фізичним навантаженням, рекомендовано зробити індекс Руф’є.

Ваші дії:Зверніться за консультацією до сімейного лікаря, при потребі кардіолога!

 

 1. Анемія. Іони заліза насичують кров киснем та відіграють важливу роль у процесах кровотворення. При їх нестачі розвивається гіпоксія і включається екстрений захисний механізм — задишка. Такий стан характерний для жінок, особливо в період вагітності, хоча і у чоловіків нерідко зустрічається брак заліза в організмі.

 

Ваші дії:Зверніться за консультацією до сімейного лікаря,  гематолога!

 

 1. Ожиріння. Небезпеку представляє не зовнішній жир на стегнах або сідницях, а внутрішній, так як ожиріння — це не просто косметичний дефект. Шар жиру огортає легені і серце, не даючи людині нормально дихати. Крім того, у повних людей серце переносить підвищені навантаження, так як йому потрібно качати кров у велику «жирову подушку». Людям з зайвою вагою в першу чергу слід визначити свій індекс маси тіла.

Ваші дії:Зверніться за консультацією до сімейного лікаря, при потребі консультація ендокринолога та/або дієтолога.

 1. Метаболічні порушення. Захворювання, які призводять до задишки – нефрологічна патологія з розвитком ниркової недостатності (уремія), цукровий діабет  (ацидоз), ацетонемічний синдром у дітей, лихоманка з вираженим інтоксикаційним синдромом при інфекційній патології.

 

Ваші дії:Зверніться за консультацією до сімейного лікаря, при потребі профільного спеціаліста!

 

 1. Задишка та вагітність. У визначений період вагітності жінка може зіштовхнутися з такою неприємністю як задишка. Чим більше термін вагітності, тим більше навантаження відчуває дихальна і серцево-судинна системи. Поступово зростаюча матка і плід починають здавлювати всі навколишні органи. В третьому триместрі матка доходить до діафрагми, тисне на неї, ускладнюючи дихання. Вагітній жінці важко підніматися сходами, нахилятися вперед і виконувати елементарні вправи. Чим сильніше матка тисне на діафрагму, тим сильніше задишка. У нормі доросла жінка в стані спокою повинна робити близько 20 дихальних рухів (вхид-видих) за хвилину. Вагітна жінка повинні виконувати до 22-24 дихальних рухів. Це дозволяє кисню в повній мірі забезпечувати тканини і органи та виводити вуглекислий газ. Деякі вагітні також скаржаться на задишку навіть в положенні лежачи в стані спокою. Але цей симптом свідчить про порушення відтоку венозної крові від нижньої частини тіла.
  Зважаючи на те, що вагітність являє собою фізіологічний процес, не слід вважати, що задишка при вагітності завжди є фізіологічним станом! Варто уточнити про яку задишку йде мова. Якщо це фізіологічна задишка, яка виникає іноді тільки у зв’язку з тиском матки на діафрагму, то хвилюватися не варто. Якщо ж задишка виникає постійно при будь-яких фізичних діях або навіть у стані спокою, то варто обов’язково звернутися до лікаря, оскільки це може бути сигналом того, що є проблеми з дихальною або серцево-судинною системою, які вперше виникли або загострилися під час вагітності. Також задишка може бути ознакою анемії при вагітності. Регулярні напади задишки можуть призвести до гіпоксії плода, тому необхідно якомога швидше з’ясувати причини і усунути її. Якщо задишка при вагітності Ваш частий супутник, то ви повинні намагатися не провокувати її, а саме, утримайтеся від фізичних навантажень, займайтеся домашніми справами, гуляйте по вулиці і піднімайтеся сходами в такому темпі, який не викликає задишки.Відмовтеся від кофеїну в будь-якому вигляді. Мало того, що він сам по собі ворог вагітності, він ще провокує задишку, адже впливає на серцево-судинну систему, підвищує артеріальний тиск, збуджує центральну нервову систему, завдяки чому організм більше має потребу в кисні. Сильно погіршує стан куріння і пасивне куріння. Нікотин і окис вуглецю, що містяться в тютюновому димі, швидко потрапляють у кров і погіршують доставку кисню до тканин і органів мами і малюка. Також тютюновий дим викликає спазм кровоносних судин, на що організм відповідає підвищенням тиску і збільшенням частоти серцевих скорочень, що викликає прискорене дихання і задишку. Як тільки ви відчули, що починаються проблеми з диханням, в першу чергу потрібно подбати про те, щоб нормалізувати дихання і розслабитися. Для цього необхідно прийняти максимально зручне положення, в якому ви можете розслабити тіло, вам буде комфортно. У цьому положенні найголовніше розслабити плечовий пояс, грудну клітку і руки. Намагайтеся дихати повільно, виконуючи повноцінний глибокий вдих і видих.Важливе значення для нормального дихання має правильне положення лежачи необхідно лежати (спати) на боці, або, якщо ви звикли спати на спині, то підкладіть під спину і голову подушку так, щоб ваше становище було наближене до положення «напівсидячи». Якщо лікар не заборонив вам фізичні вправи, то чудовим засобом від задишки та для її профілактики, є йога для вагітних. Завдяки певним вправам, ви навчитеся правильно контролювати ваше дихання, розслаблятися і заспокоюватися. Це також допоможе вам легше перенести пологи.

 

Ваші дії: Зверніться за консультацією до акушер-гінеколога, сімейного лікаря та/або терапевта жіночої консультації.

лекция Фізіологія системи кровообігу — Docsity

Лекція 4. Фізіологія системи дихання План лекції: 1. Значення дихання для організму. 2. Морфофункціональна характеристика системи дихання. 3. Дихальний цикл. Механізм вдиху і видиху. 4. Легеневі об’єми. 5. Регуляція дихання. Дихання – невід’ємна ознака життя, надходження в організм кисню, необхідного для життєдіяльності, і виділення вуглекислого газу. Дихання забезпечується складним комплексом процесів, які поділяються на такі етапи: 1) обмін газів між атмосферою і альвеолами легенів; 2) обмін газів між повітрям альвеол і кров’ю; 3) зв’язування газів і їх транспортування кров’ю; 4) обмін газів між кров’ю і тканинами (тканинне дихання). Перший і другий етапи відносяться до зовнішнього дихання – це газообмін між організмом і оточуючим його атмосферним повітрям. Здійснюється зовнішнє дихання за рахунок активності апарату зовнішнього дихання. До апарату зовнішнього дихання належать: дихальні шляхи, легені, плевра, скелет грудної клітки і її м’язи, діафрагма. Основною функцією апарату зовнішнього дихання є забезпечення організму киснем і звільнення його від надлишків вуглекислого газу. Функціональний стан апарату зовнішнього дихання характеризується частотою, глибиною дихання, величиною легеневих об’ємів, показниками поглинання кисню і виділення вуглекислого газу тощо. Зв’язування і транспорт газів здійснюється кров’ю; транспорт забезпечується за рахунок різниці парціального тиску газів. Під парціальним тиском розуміють ту частину тиску, що приходиться на цей газ у суміші. Найбільший парціальний тиск кисню – в атмосферному повітрі. Тканинне дихання поділяється на два етапи: 1) обмін газів між кров’ю і тканинами; 2) споживання кисню клітинами і виділення вуглекислого газу. Людина дихає атмосферним повітрям. Склад вдихуваного повітря: 20,94 % кисню О2, 0,03 % вуглекислого газу СО2, 79,03 % азоту N2. Склад видихуваного повітря: 16,3 % – О2; 4 % – СО2; 79,7 % – N2. Порівняння складу вдихуваного і видихуваного повітря є доказом зовнішнього дихання. Альвеолярне повітря за складом відрізняється від атмосферного, тому що саме з капілярів альвеол кисень переходить у кров, а з крові в альвеоли переходить вуглекислий газ; у повітрі альвеол різко зменшується вміст кисню і збільшується вміст вуглекислого газу. Склад альвеолярного повітря: 14,2– 14,6 % О2, 5,2–5,7 % СО2, 79,7–80 % N2. До системи дихання входять носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені. До органів газообміну відносяться легені, до повітроносних шляхів – носоглотка, гортань, трахея, бронхи. Трахея у грудній порожнині поділяється на два бронхи, кожний з яких дихотомічно галузиться 23 рази. Перші 16 поколінь дихальних шляхів (бронхи та бронхіоли) виконують тільки повітроносну функцію, 17–22 покоління – перехідна зона, у якій частково відбувається газообмін, 23 покоління складається з альвеол, це дихальна, або респіраторна зона. Дихальні шляхи вистелені багатошаровим миготливим епітелієм, його війки коливаються у напрямку до ротової порожнини, слизова оболонка містить багато залоз, які виділяють слиз. Завдяки цьому повітря зволожується, очищується, зігрівається. Будова легенів забезпечує виконання дихальної резервний об’єм видиху. Показник життєвої ємкості легенів залежить від статі, віку, маси тіла, стану дихальних м’язів та ін.;  загальна ємкість легень – складається з життєвої ємкості легенів і залишкового об’єму легенів;  хвилинний об’єм дихання – кількість повітря, що проходить через легені за одну хвилину, можна визначити шляхом множення дихального об’єму на частоту дихання (6–8 л/хв.). Легеневі об’єми визначаються спірометром і спірографом. +Регуляція дихання. Ритмічна послідовність вдиху і видиху, зміна характеру дихальних рухів у залежності від стану організму забезпечуються діяльністю дихального центру, який знаходиться у довгастому мозку. Дихальним центром називається сукупність нейронів, які забезпечують діяльність апарату дихання і його пристосування до мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища. У дихальному центрі є дві групи нейронів – інспіраторні (нейрони вдиху) і експіраторні (нейрони видиху). Між інспіраторними і експіраторними нейронами існує реципрокний функціональний зв’язок – при збудженні інспіраторних нейронів гальмується активність експіраторних, і навпаки. Від дихального центру (довгастий мозок) імпульси надходять до мотонейронів спинного мозку, які іннервують дихальні м’язи. Діафрагма іннервується аконами мотонейронів, розташованих на рівні ІІІ–IV шийних сегментів спинного мозку; міжреберні м’язи іннервуються мотонейронами передніх рогів грудних (ІІІ–ХІІ) сегментів спинного мозку. Регуляція діяльності дихального центру здійснюється гуморально, також за рахунок рефлекторних впливів і нервових імпульсів, що надходять з головного мозку. Гуморальні впливи. Регулятором активності нейронів дихального центру є вуглекислий газ, який діє на хеморецептори ретикулярної формації довгастого мозку. Зі збільшенням вмісту вуглекислого газу у крові хеморецептори збуджуються; збудження надходить до інспіраторних нейронів і підвищує їх активність – вдихи стають більш глибокими, частими, що сприяє насиченню крові киснем і зниженню вмісту вуглекислого газу у крові. У результаті зниження вмісту вуглекислого газу у крові припиняється вплив на хеморецептори, ритм та глибина дихання нормалізуються. Регуляція дихання корою великих півкуль має свої особливості. Якщо провести експеримент: супроводжувати звуком метронома процес вдихання людиною газової суміші з підвищеним вмістом вуглекислого газу, що стимулює дихальні рухи, то через 10–15 таких сеансів один лише звук метронома викликатиме стимуляцію дихальних рухів – тобто утвориться умовний рефлекс на звуковий подразник. Зміни ритму, глибини дихання, що виникають до початку фізичного навантаження, спортивних змагань тощо також здійснюються за механізмом умовних рефлексів. Ці зміни мають пристосувальне значення. Отже, кіркова регуляція дихання забезпечує необхідний рівень легеневої вентиляції, темп та ритм дихання, адекватні оточуючому середовищу. Регуляція активності дихального центру багаторівнева: перший рівень регуляції – спинний мозок, де розташовані центри діафрагмальних і міжреберних нервів, які обумовлюють скорочення дихальних м’язів. Але цей рівень не забезпечує ритмічну зміну вдиху і видиху, ритм дихання забезпечується другим рівнем регуляції – довгастим мозком. Дихальний центр у довгастому мозку сприймає імпульси від різних структур дихального апарату; цей рівень регуляції забезпечує ритмічну зміну фаз дихання і активізує спинномозкові нейрони, що іннервують дихальні м’язи. Третій рівень регуляції – це верхні відділи головного мозку. Тільки за участі кори великих півкуль головного мозку можливе адекватне пристосування роботи системи дихання до мінливих умов оточуючого середовища.

Политики и технологии для взаимодействия и снижения нагрузки

Политики и технологии для взаимодействия и снижения нагрузки

Обзор

8 декабря 2021 года CMS объявила о публикации Уведомления Федерального реестра (FRN CMS-9115-N2), чтобы формализовать свое решение по правоприменительному усмотрению не принимать меры против определенных положений об обмене данными между плательщиками Окончательное правило, касающееся взаимодействия и доступа пациентов, май 2020 г. (см. Часто задаваемые вопросы, связанные с этим решением).Администратор также выпустил блог об этом Уведомлении, в котором была включена дополнительная информация о стремлении администрации расширить обмен данными о состоянии здоровья и инвестировать в совместимость.

15 сентября 2021 года CMS опубликовала три часто задаваемых вопроса, в которых объясняется, что CMS не будет принимать принудительные меры в отношении определенных плательщиков в отношении положения об обмене данными между плательщиками в окончательном правиле взаимодействия и доступа пациентов от мая 2020 года до тех пор, пока не будет завершено формирование правил в будущем. .Решение CMS по своему усмотрению применять политику «плательщик-плательщик» по своему усмотрению до тех пор, пока не произойдет нормотворчество в будущем, не влияет на какие-либо другие существующие нормативные требования и сроки реализации, указанные в окончательном правиле. Пожалуйста, просмотрите соответствующие часто задаваемые вопросы для получения подробной информации.

С 1 июля 2021 года действуют две политики из окончательного правила взаимодействия и доступа пациентов от мая 2020 года. 30 апреля 2021 года вступили в силу требования к больницам с определенными возможностями EHR по отправке уведомлений о приеме, выписке и переводе другим поставщикам.1 июля 2021 года CMS начала вводить требования для определенных плательщиков по поддержке API-интерфейсов доступа к пациентам и каталога поставщиков. Дополнительная информация доступна на странице часто задаваемых вопросов и в другой информации, доступной ниже.

CMS продолжает развивать свою дорожную карту для улучшения взаимодействия и доступа к медицинской информации для пациентов, поставщиков и плательщиков. При эффективном внедрении обмен медицинской информацией (функциональная совместимость) также может снизить нагрузку на определенные административные процессы, такие как предварительная авторизация.Наши правила будут способствовать изменению порядка обмена клинической и административной информацией между плательщиками, поставщиками медицинских услуг и пациентами, а также будут способствовать более эффективной координации помощи.

Правила CMS включают политики, которые требуют или побуждают плательщиков внедрять интерфейсы прикладного программирования (API) для улучшения электронного обмена данными о здравоохранении — обмена информацией с пациентами или обмена информацией между плательщиком и поставщиком или между двумя плательщиками. API-интерфейсы могут подключаться к мобильным приложениям или к электронной медицинской карте поставщика (EHR) или системе управления практикой, чтобы обеспечить более удобный метод обмена информацией.Правила также включают политики, которые могут снизить нагрузку на процесс предварительного разрешения за счет увеличения автоматизации и поощрения улучшений в политиках и процедурах для упрощения принятия решений и обмена информацией.

На этой странице вы можете найти ссылки на ресурсы, которые будут полезны для реализации API-интерфейсов для поддержки политик этих правил. В частности, мы призываем заинтересованные стороны использовать общую информацию для Руководств по внедрению ресурсов Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) уровня Health Level 7 (HL7), на которые есть ссылки в правилах CMS.

Quick Links — Вам не терпится найти то, что вы ищете? Перейдите по этим ссылкам ниже:

Политика

Технические стандарты

Поддержка внедрения API

Политика

CMS выпустила два ключевых правила, касающихся взаимодействия и снижения нагрузки. Информация, помогающая понять технические требования, представлена ​​ниже. Чтобы узнать больше о положениях операционной политики, обратитесь к обзору или информационному бюллетеню.

Окончательное правило взаимодействия с CMS и доступа к пациентам

Окончательное правило взаимодействия и доступа к пациентам (CMS-9115-F) ставит пациентов на первое место, предоставляя им доступ к своей медицинской информации, когда они больше всего в ней нуждаются, и таким образом, чтобы они могли ее использовать наилучшим образом. Это последнее правило сосредоточено на обеспечении взаимодействия и доступа пациентов к медицинской информации путем предоставления данных о пациентах с использованием полномочий CMS для регулирования программ Medicare Advantage (MA), Medicaid, Children’s Health Insurance Program (CHIP) и Qualified Health Plan (QHP) на федеральном уровне. упрощенные обмены (FFE).

Признавая проблемы, с которыми столкнулись плательщики во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, CMS по своему усмотрению применила политику принудительного применения API доступа к пациентам и политик API каталога поставщиков для эмитентов MA, Medicaid, CHIP и QHP на FFE * с 1 января 2021 года по июль. 1, 2021. CMS начала применять эти новые требования 1 июля 2021 года.

* Эмитенты QHP на FFE не обязаны реализовывать Provider Directory API в соответствии с этим правилом.

Ссылка на окончательное правило взаимодействия и доступа пациентов: https: // www.Federalregister.gov/documents/2020/05/01/2020-05050/medicare-and-medicaid-programs-patient-protection-and-affordable-care-act-interoperability-and

Прочтите Информационный бюллетень, чтобы узнать больше о политики для окончательного правила взаимодействия и доступа пациентов.

Предлагаемое правило взаимодействия с CMS и предварительное разрешение

Предлагаемое правило совместимости и предварительной авторизации (CMS-9123-P) основывается на политиках, окончательно сформулированных в окончательном правиле CMS Interoperability and Prior Authorization (CMS-9123-P). Это предлагаемое правило подчеркивает необходимость улучшения обмена медицинской информацией для обеспечения надлежащего и необходимого доступа к полным медицинским записям для пациентов, поставщиков медицинских услуг и плательщиков. Это предлагаемое правило также сосредоточено на усилиях по совершенствованию процессов предварительной авторизации с помощью политик и технологий, чтобы помочь пациентам оставаться в центре их заботы. Правило расширяет определенные политики из окончательного правила CMS Interoperability and Patient Access, а также добавляет несколько новых положений для увеличения совместного использования данных и уменьшения общей нагрузки на плательщиков, поставщиков медицинских услуг и пациентов за счет предлагаемых улучшений методов предварительной авторизации.

Ссылка на предложенное правило взаимодействия и предварительного разрешения от декабря 2020 года: https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/18/2020-27593/medicaid-program-patient-protection-and-affordable-care-act -снижение бремени поставщиков услуг и пациентов на

Прочтите информационный бюллетень, чтобы узнать больше о политиках предлагаемого правила взаимодействия и предварительной авторизации.

Офис национального координатора медицинских информационных технологий (ONC) 21 st Заключительное правило Закона о лечении веков
Департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) завершил разработку технических стандартов, а также стандартов содержания и словарного запаса в ONC 21st Century Cures Акт окончательного правила, которое CMS приняла для поддержки этих политик API.Другие HL7 IG доступны для API провайдера, плательщика и предварительной авторизации, которые пока не являются обязательными. Однако, если плательщики решат использовать их, это уменьшит нагрузку и поддержит наш общий путь к интероперабельной системе здравоохранения. Кроме того, CMS продолжает работать с HL7 и другими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить свободный доступ к IG и дополнительные ресурсы для плательщиков, если они захотят их использовать.

Руководство для государств: функциональная совместимость CMS и окончательное правило доступа пациентов (CMS-9115-F)

В августе 2020 года CMS направила медицинским работникам штата письмо с подробным описанием того, как государственные агентства Medicaid должны внедрять окончательное правило CMS Interoperability and Patient Access в соответствии с существующими рекомендациями. В этом регламенте есть много положений, которые влияют на программы Medicaid и CHIP с оплатой за услуги (FFS), планы управляемого медицинского обслуживания Medicaid и организации управляемого медицинского обслуживания CHIP, и в этом письме обсуждаются эти вопросы. Кроме того, в этом письме говорится, что они должны знать окончательное правило ONC 21 st Century Cures Act о блокировке информации. Ссылка на письмо:

https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/sho20003.pdf

Рекомендации для плательщиков и разработчиков приложений

Этот документ содержит ссылки на полезную информацию и передовые методы, которые помогут плательщикам и разработчикам создавать и поддерживать API на основе FHIR, а также передовые практики для сторонних разработчиков приложений.

Рекомендации для плательщиков и разработчиков приложений (PDF)

Ресурсы по конфиденциальности и безопасности пациентов

В этом документе дается обзор того, что требуется включить в ресурсный документ плательщика, и некоторые плательщики контента могут использовать его для удовлетворения этого требования. Использование этого документа не требуется; он предназначен для поддержки плательщиков, поскольку они производят ресурсы пациентов, адаптированные к их популяции пациентов.

Ресурсы по конфиденциальности и безопасности пациентов (PDF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

FHIR

FHIR, выпуск 4.0.1 предоставляет первый набор нормативных ресурсов FHIR. Подмножество ресурсов FHIR является нормативным, и будущие изменения в ресурсах, помеченных как нормативные, будут иметь обратную совместимость. Эти ресурсы определяют содержание и структуру основных данных о состоянии здоровья, которые разработчики создают для стандартизированных приложений.

HL7 версии 4.0.1 Спецификация FHIR, выпуск 4, 30 октября 2019 г.

SMART IG / OAuth 2.0

SMART на FHIR обеспечивает надежную и безопасную авторизацию для различных архитектур приложений с помощью OAuth 2.0 стандарт. Этот профиль предназначен для использования разработчиками приложений, которым необходим доступ к ресурсам FHIR путем запроса токенов доступа с серверов авторизации, совместимых с OAuth 2. 0. Профиль определяет метод, с помощью которого приложение запрашивает авторизацию для доступа к ресурсу FHIR, а затем использует эту авторизацию для извлечения ресурса.

SMART Application Launch Framework IG Release 1.0.0, 13 ноября 2018 г.

OpenID Connect

OpenID Connect 1.0 — это простой уровень идентификации поверх OAuth 2.0 протокол. Он позволяет клиентам проверять идентичность конечного пользователя на основе аутентификации, выполненной сервером авторизации, а также получать базовую информацию профиля о конечном пользователе с возможностью взаимодействия и с использованием RESTful. Эта спецификация определяет базовую функциональность OpenID Connect: аутентификацию, основанную на OAuth 2.0, и использование утверждений для передачи информации о конечном пользователе. В нем также описаны соображения безопасности и конфиденциальности при использовании OpenID Connect.

OpenID Connect Core 1.0 с набором исправлений 1, 8 ноября 2014 г.

Основные данные США для взаимодействия (USCDI)

USCDI — это стандартизированный набор классов данных о состоянии здоровья и составных элементов данных для общенационального интероперабельного обмена информацией о здоровье. CMS требовала, чтобы плательщики передавали данные USCDI, которые они хранят, пациентам через API доступа к пациентам, а другим плательщикам — через обмен данными между плательщиками.

Основные данные США для взаимодействия USCDI, февраль 2020 г., версия 1

Посетите веб-сайт Health IT, чтобы узнать об обновлениях USCDI и узнать больше о рекомендациях для версии 2.

Поддержка внедрения API:

IG и связанные ресурсы могут использоваться для API доступа пациента, доступа к поставщику, доступа плательщика, каталога поставщиков и API предварительной авторизации. Эти руководства предоставляют информацию, которую плательщики могут использовать для выполнения требований правил CMS без необходимости разработки независимого подхода, что сэкономит время и ресурсы. Кроме того, эталонные реализации, доступные на соответствующих веб-сайтах, позволяют плательщикам видеть API в действии и поддерживать тестирование и разработку.

Данные о претензиях и встречах

Плательщики обязаны предоставлять доступ к заявкам пациента и полученным данным через API доступа к пациентам.

HL7® FHIR® CARIN Consumer Directed Payer Data Exchange IG (также называемый CARIN IG для Blue Button®) URL: http://hl7.org/fhir/us/carin-bb/STU1

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плательщики должны сделать клинические данные пациента, определяемые как те данные, которые поддерживает плательщик и которые включены в версию 1 USCDI, доступными через API доступа к пациентам.

HL7 FHIR® Da Vinci PDex IG: версия STU 1.0.0. URL: http://hl7.org/fhir/us/davinci-pdex/STU1

HL7 FHIR® US Core IG STU 3.1.0. PDex IG основан на US Core IG со следующими дополнениями, разработанными для случаев использования, связанных с плательщиками:

 • Ресурс Medication Dispense был добавлен для регистрации заявлений участника о рецептурных лекарствах
 • Ресурс Device был добавлен для расширения поддержки устройств, которые не имплантируются
 • Добавлен ресурс Provenance для конкретного плательщика
 • Добавлен ресурс Coverage , который определяет ограничения для представления информации подписчика Плательщику. Это вместе с именем, фамилией, датой рождения и полом пациента позволяет плательщику идентифицировать участника в своей системе, исполнителем которого был наиболее ответственный врач (MRP)
 • Дополнительная информация для просмотра:

Обмен данными о плательщиках (PDex) IG:

США Core IG:

Покрытие плана и формуляры (часть API доступа к пациентам)

В соответствии с окончательным правилом CMS Interoperability and Patient Access, планы Part D Medicare Advantage должны предоставлять формулярную информацию через API доступа к пациентам.Кроме того, программы Medicaid и CHIP FFS и регулируемое медицинское обслуживание должны предоставлять списки предпочтительных лекарств. IG, помогающий участникам выбрать тип покрытия во время регистрации на лекарства, которые они принимают в настоящее время, — это HL7 FHIR Da Vinci — PDex US Drug Formulary IG: Version STU 1.0.1.

Справочник поставщиков

В соответствии с окончательным правилом совместимости CMS и доступа пациентов и окончательным правилом совместимости CMS и предварительного разрешения, программы Medicaid FFS, программы CHIP FFS, планы управляемого медицинского обслуживания Medicaid и организации управляемого медицинского обслуживания CHIP должны предоставлять информацию каталога поставщиков через Справочник поставщиков медицинских услуг. API.Окончательное правило совместимости CMS и доступа пациентов распространяется на организации магистратуры. Этот API должен быть доступен через общедоступную цифровую конечную точку на веб-сайте плательщика. IG — это HL7 FHIR Da Vinci PDex Plan Net IG: версия STU 1.0.0.

Улучшения предварительной авторизации с помощью технологий
Служба поиска требований к документации (DRLS) API

CRD IG определяет рабочий процесс, позволяющий плательщикам предоставлять информацию о требованиях к покрытию поставщикам медицинских услуг через их клинические системы во время принятия решения о лечении.Это гарантирует, что врачи и административный персонал будут иметь возможность принимать обоснованные решения и соответствовать требованиям страхового покрытия пациента. IG: HL7 FHIR Da Vinci — CRD IG: версия STU 1.0.0.

Шаблоны документации и правила

DTR IG определяет, как правила плательщика могут выполняться в контексте поставщика, чтобы гарантировать выполнение требований документации. В свою очередь, нагрузка на провайдера будет уменьшена за счет сокращения ручного ввода данных.IG: HL7 FHIR Da Vinci — DTR IG: версия STU 1.0.0.

Поддержка предварительной авторизации (PAS)

PAS IG определяет способ прямой подачи запросов на предварительную авторизацию из EHR или систем управления практикой (PMS). Прямая подача запросов на предварительную авторизацию из EHR или PMS может снизить затраты как для поставщиков, так и для плательщиков. Это также может привести к более быстрому принятию решений о предварительном разрешении, что приведет к улучшению обслуживания пациентов. IG: HL7 FHIR Da Vinci — PAS IG: Version STU 1.0,0.

Биржа решений о покрытии плательщика (PCDE)

PCDE IG определяет механизм для обмена информацией от одного плательщика (предыдущего плательщика) к «новому» плательщику, когда пациент меняет план, чтобы помочь обеспечить непрерывность лечения и уменьшить / устранить необходимость в повторных лабораторных или диагностических исследованиях. , повторные попытки предыдущих терапий и т. д. IG: HL7 FHIR Da Vinci — PCDE IG Version STU 1.0.0.

Спецификация Bulk Data объясняет, как передавать данные о больших группах пациентов через FHIR, например, перенос клинических данных в аналитическое хранилище данных, обмен данными между организациями или отправку данных в регулирующие органы.Эта спецификация не была принята HHS или CMS; однако некоторые федеральные и частные организации используют его. Мы призываем плательщиков рассмотреть возможность тестирования удобства использования в своих организациях.

Дополнительные ресурсы для массовых данных:

 • Эталонные реализации SMART Server
 • Группа обсуждения массовых данных (массовые данные)

Конец технических стандартов

Вопросы? Электронная почта CMS Health Informatics and Interoperability Group at CMSHealthInformaticsAndInteroperabilityGroup @ cms.hhs. gov

Ссылки на правила:

Чтобы просмотреть окончательное правило совместимости CMS и доступа пациентов (CMS-9115-F) в Федеральном реестре, перейдите по адресу:
https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/01/2020-05050/medicare -and-medicaid-programs-защита пациентов-и-доступный-уход-действие-совместимость-и

Чтобы ознакомиться с окончательным правилом ONC 21 st Century Cures Act, перейдите по адресу: https://www.healthit.gov/curesrule. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете связаться с ONC через их форму обратной связи: https: // www.healthit.gov/form/healthit-feedback-form

Чтобы просмотреть предлагаемое правило совместимости CMS и предварительного разрешения (CMS-9123-P) в Федеральном реестре, перейдите по адресу: https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/18/2020-27593/medicaid- программа-защита-пациента-и-доступная-помощь-действие-сокращение-поставщика-пациента-бремени-к

Центр передового опыта в области регулирования | NCSBN

Центр передового опыта в области регулирования (CRE) предоставляет многочисленные возможности финансирования для научно-исследовательских проектов, устанавливает научно обоснованные программы, которые продвигают науку о политике в области сестринского дела, и предлагает будущим руководителям медицинских сестер опыт в области регулирования, необходимый для подготовки их к динамичной сфере здравоохранения.

Сертификат выпускника политики здравоохранения и взаимодействия со СМИ

Дата выпуска: май 2017

Разработанная для NCSBN Школой медсестер Джорджа Вашингтона, эта программа с 15 кредитными сертификатами дает возможность членам NCSBN и другим специалистам в области здравоохранения расширить свои научные знания о политике в области здравоохранения и улучшить свои лидерские навыки в нормативно-правовой среде. Сертификат выпускника по политике здравоохранения и взаимодействию со СМИ направлен на продвижение использования основанных на фактических данных стандартов в политике здравоохранения и накопление нормативных знаний для профессиональных медсестер.

Узнайте больше о сертификате выпускника по политике в области здравоохранения и взаимодействию со СМИ.

Программа стипендиатов регулирующих органов

Программа грантов CRE для докторантов

Программа грантов CRE для докторантов обеспечивает финансирование научно-исследовательских проектов, связанных с регулированием и политикой сестринского дела. Он будет финансироваться программой грантов Центра передового опыта в области регулирования (CRE) NCSBN и предоставит кандидатам гранты на сумму до 30 000 долларов США — по одному гранту на каждый цикл финансирования.

Узнайте больше о программе грантов CRE для докторантов.

Ученый в резиденции

Позиция стипендиата по месту жительства будет состоять из одной восьминедельной оплачиваемой стажировки на полный рабочий день, которая предоставит аспиранту или преподавателю ценный опыт регулирования медсестер, связанный с образованием, практикой, лицензированием, политикой и / или дисциплиной в зависимости от того и другого. основная область интересов стажера и организационные цели NCSBN.

Узнайте больше о должности ученого в резиденции.

Неоплачиваемая аспирантура

Неоплачиваемая стажировка для выпускников по вопросам регулирования или политики в области сестринского дела будет предложена ограниченному числу студентов-медсестер, которые хотели бы получить опыт в области регулирования / политики в области сестринского дела, чтобы удовлетворить компоненту клинического опыта своей программы подготовки медсестер.

Узнайте больше о неоплачиваемой стажировке для выпускников.

Положения об уходе за детьми

Положения об уходе за детьми


Нормативный индекс для детских учреждений составляет 55 Па.Кодекс §§ 3270, 3280 и 3290 был обновлен и теперь отражает изменения, вступившие в силу в декабре 2020 года. Чтобы обеспечить точное понимание, провайдеры должны ознакомиться с обновленными формулировками и ссылаться на полные правила ухода за детьми, используя приведенные ниже ссылки.

Положения


Постановления Департамента социальных служб (DHS) относительно работы детских учреждений доступны в Интернете. Ниже перечислены все нормативные акты, относящиеся к работе детского учреждения, краткое описание нормативных требований и гиперссылка на нормативные акты:

  • 55 Па.Кодекс, Глава 20, Лицензирование или одобрение объектов и агентств
   • См. Постановление
    В этом постановлении изложены правила, касающиеся подачи заявки на сертификат соответствия (лицензии), частоты и содержания проверок DHS, подготовки и выдачи сертификата соответствия , условия, при которых сертификат соответствия может быть отклонен, не продлен или отозван, а также решения DHS о лицензировании или одобрении, которые могут быть обжалованы. Глава 20 применяется к центрам по уходу за детьми и группам дневного ухода за детьми.
  • Кодекс 55 Па, глава 3270, центры по уходу за детьми .
   • См. Постановление
    Это постановление устанавливает правила, касающиеся работы центра по уходу за детьми. Детский центр — это учреждение, в котором семь или более детей, не связанных с оператором, получают услуги по уходу за детьми. Для работы детский дневной центр должен иметь сертификат соответствия (лицензию) от DHS.
  • Кодекс 55 Па, Глава 3280, Групповые детские дома .
   • См. Постановление
    Это постановление устанавливает правила, касающиеся работы группового дома по уходу за детьми. Групповой детский дом — это учреждение, в котором от семи до 12 детей, не связанных с оператором, получают услуги по уходу за детьми. Для работы групповой детский дом должен иметь сертификат соответствия (лицензию) от DHS.
  • Кодекс 55 Па, глава 3290, Семейные детские дома .
   • См. Постановление
    Это постановление устанавливает правила, касающиеся работы семейного дома по уходу.Семейный детский дом — это учреждение, в котором четыре, пять или шесть детей, не связанных с оператором, получают услуги по уходу за детьми. Дом семейного ухода должен находиться в доме и иметь сертификат соответствия (лицензию) от DHS, чтобы работать.
Семейный уход за детьми: чего ожидать от проверки

Все семейные детские дома в Пенсильвании скоро должны будут получить Сертификат соответствия в качестве СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ, также называемых ЛИЦЕНЗИОННЫХ, поставщиков услуг по уходу за детьми.Процесс получения сертификата / лицензии включает ежегодные необъявленные проверки семейных детских домов.

Ежегодные необъявленные проверки, проводимые представителями Управления по вопросам развития детей и раннего обучения (OCDEL) при Министерстве социальных служб (DHS), помогут семейным детским домам соответствовать нормативным стандартам для обеспечения безопасной и здоровой среды для детей. .

OCDEL сотрудничал с программой «Pennsylvania Key», «Better Kid Care» и несколькими опытными программами по уходу за детьми в семье, чтобы подготовить вводный видеоролик о том, что поставщики услуг могут ожидать во время проверки.

Контрольный список для самооценки программы OCDEL для подтверждения соответствия требованиям сертификации

Эти новые удобные в использовании инструменты были разработаны для помощи центрам по уходу за детьми, семейным и групповым поставщикам детских домов в проведении периодических проверок деятельности своего учреждения для обеспечения соответствия требованиям OCDEL правила сертификации. При регулярном использовании эти контрольные списки могут помочь выявить сильные стороны программы и пробелы в понимании и соблюдении правил OCDEL.

Инструмент инспекции сертификации (CII)

Новый инструмент инспекции сертификации и рабочие листы для повторных посещений

Создание и внедрение инструмента инспекции сертификации (CII) свидетельствует о приверженности DHS и OCDEL последовательному мониторингу всех существующих правил и прозрачность процесса сертификации и инспекции. CII стандартизирует то, как правила сертификации применяются, измеряются и соблюдаются последовательно в Пенсильвании, и поддерживает согласованное документирование результатов инспекций и соответствия.

CII, доступ к которому осуществляется по приведенным ниже ссылкам и представленный на веб-семинаре, предназначен для использования при проведении проверки на продление в Центре по уходу за детьми, Групповом доме по уходу за ребенком, Доме по уходу за детьми для семей и в учреждении по уходу за детьми школьного возраста.

Загрузите CII и соответствующие рабочие листы и формы ниже: CII поддерживает последовательный мониторинг правил сертификации. Используйте это для поддержки вашего собственного обзора требований, связанных с: размещенными уведомлениями, необходимыми документами, транспортировкой, соотношением и контролем, а также физическим сайтом.

Узнайте больше об инструменте сертификации и рабочих листах, просмотрев этот веб-семинар. Мы рекомендуем загрузить и распечатать инструмент Certification Inspection Instrument (CII) перед просмотром видео.

Веб-семинар: Запуск нового инструмента сертификации: Инструмент проверки сертификации (CII)

Структура и функции мозга | Травма головного мозга

Структура мозга состоит из трех основных частей: переднего, среднего и заднего мозга, каждая из которых состоит из нескольких частей.

Передний мозг

Головной мозг: Также известный как кора головного мозга, головной мозг является самой большой частью человеческого мозга, и он связан с высшими функциями мозга, такими как мысли и действия. Нервные клетки составляют серую поверхность, которая немного толще нашего большого пальца. Белые нервные волокна под поверхностью передают сигналы между нервными клетками в других частях мозга и тела. Его морщинистая поверхность увеличивает площадь поверхности и представляет собой шестислойную структуру, обнаруженную у млекопитающих, которая называется неокортексом. Он разделен на четыре части, называемые «лепестками». Они есть; лобная доля, теменная доля, затылочная доля и височная доля.

Функции долей:

Лобная доля — Лобная доля находится прямо под нашим лбом и связана со способностью нашего мозга рассуждать, организовывать, планировать, говорить, двигаться, делать выражения лица, выполнять серийные задачи, решать проблемы, сдерживать контроль, спонтанность, инициировать и саморегулироваться. поведения, обращать внимание, помнить и контролировать эмоции.

Теменная доля — Теменная доля расположена в верхней задней части нашего мозга и контролирует наше сложное поведение, включая такие чувства, как зрение, осязание, осознание тела и пространственную ориентацию. Он играет важную роль в интеграции сенсорной информации из различных частей нашего тела, знания чисел и их отношений, а также в манипулировании объектами. Части связаны с нашей визуально-пространственной обработкой, пониманием языка, способностью конструировать, позиционированием и движением тела, пренебрежением / невниманием, дифференциацией левых и правых и самосознанием / пониманием.

Затылочная доля — Затылочная доля расположена в задней части нашего мозга и связана с нашей визуальной обработкой, такой как визуальное распознавание, визуальное внимание, пространственный анализ (движение в трехмерном мире) и визуальное восприятие языка тела; такие как позы, выражения и жесты.

Височная доля — височная доля расположена возле наших ушей и связана с обработкой нашего восприятия и распознавания слуховых стимулов (включая нашу способность сосредоточиться на одном звуке из многих, например, слушать один голос среди многих на вечеринке), понимать разговорный язык, вербальная память, зрительная память и производство языка (включая беглость речи и поиск слов), общие знания и автобиографические воспоминания.

Глубокая борозда разделяет головной мозг на две половины, известные как левое и правое полушария. И хотя два полушария выглядят почти симметрично, кажется, что каждая сторона функционирует по-разному. Правое полушарие считается нашей творческой стороной, а левое полушарие — нашей логической стороной. Связка аксонов, называемая мозолистым телом, соединяет два полушария.

Средний мозг

Средний мозг расположен ниже коры головного мозга и над задним мозгом, располагаясь рядом с центром мозга.Он состоит из тектума, покрышки, церебрального водопровода, ножек головного мозга и нескольких ядер и пучков. Основная роль среднего мозга — действовать как своего рода ретрансляционная станция для наших зрительных и слуховых систем. Части среднего мозга, называемые красным ядром и черной субстанцией, участвуют в контроле движений тела и содержат большое количество нейронов, продуцирующих дофамин. Дегенерация нейронов черной субстанции связана с болезнью Паркинсона. Средний мозг — это самая маленькая область мозга, расположенная в самом центре полости черепа.

Лимбическая система — лимбическую систему часто называют нашим «эмоциональным мозгом» или «детским мозгом». Он обнаружен в головном мозге и содержит таламус, гипоталамус, миндалину и гиппокамп.

Таламус — основная роль таламуса заключается в передаче сенсорной информации из других частей мозга в кору головного мозга

Гипоталамус — основная роль гипоталамуса заключается в регулировании различных функций гипофиза и эндокринной активности, а также соматических функций e. g. температура тела, сон, аппетит.

Миндалевидное тело — основная роль миндалевидного тела заключается в том, чтобы быть важным процессором чувств. Связанный с гиппокампом, он играет роль в эмоционально нагруженных воспоминаниях и содержит огромное количество участков опиатных рецепторов, которые участвуют в гневе, страхе и сексуальных чувствах.

Гиппокамп — основная роль гиппокампа заключается в формировании памяти, организации и хранении информации. Это особенно важно для формирования новых воспоминаний и соединения эмоций и чувств, таких как запах и звук, с воспоминаниями.

Гипофиз — основная роль гипофиза является важным связующим звеном между нервной системой и эндокринной системой. Он высвобождает множество гормонов, влияющих на рост, обмен веществ, половое развитие и репродуктивную систему. Он связан с гипоталамусом и размером с горошину. Он расположен в центре черепа, сразу за переносицей.

Задний мозг

Мозжечок — Мозжечок, или «маленький мозг», похож на головной мозг своими двумя полушариями и сильно изогнутой поверхностью. Он связан с регуляцией и координацией движений, позы, равновесия и сердечного, дыхательного и вазомоторного центров.

Ствол мозга — Ствол мозга расположен под лимбической системой. Он отвечает за жизненно важные функции, такие как дыхание, сердцебиение и артериальное давление. Ствол головного мозга состоит из среднего мозга, моста и продолговатого мозга.

Мост — основная роль моста — служить мостом между различными частями нервной системы, включая мозжечок и головной мозг.Многие важные нервы, которые берут свое начало в мосту, например тройничный нерв, отвечающий за ощущение лица, а также за контроль мышц, отвечающих за кусание, жевание и глотание. Он также содержит отводящий нерв, который позволяет нам смотреть из стороны в сторону, и вестибулярно-улитковый нерв, позволяющий слышать. Как часть ствола мозга, часть нижнего моста стимулирует и контролирует интенсивность дыхания, а часть верхнего моста уменьшает глубину и частоту вдохов.Мост также связан с контролем циклов сна, дыханием и рефлексами. Он расположен выше продолговатого мозга, ниже среднего мозга и прямо перед мозжечком.

Медулла — Основная роль мозгового вещества — регулирование наших непроизвольных функций поддержания жизни, таких как дыхание, глотание и частота сердечных сокращений. Являясь частью ствола головного мозга, он также помогает передавать нейронные сообщения в головной и спинной мозг и из них. Он расположен на стыке спинного и головного мозга.


Пожалуйста, поддержите Северную ассоциацию травм мозга. Ваш дар будет использован, чтобы помочь людям в кризисной ситуации получить помощь, в которой они нуждаются, когда и где они в ней нуждаются.

Исполнительная функция и саморегулирование

Когда у детей есть возможность развивать управляющие функции и навыки саморегуляции, люди и общество получают выгоды на всю жизнь. Эти навыки имеют решающее значение для обучения и развития. Они также способствуют позитивному поведению и позволяют нам делать здоровый выбор для себя и своей семьи.

Управленческие функции и навыки саморегуляции зависят от трех типов функций мозга: рабочей памяти, умственной гибкости и самоконтроля. Эти функции тесно взаимосвязаны, и успешное применение навыков управляющих функций требует, чтобы они действовали в координации друг с другом.

Каждый тип навыка управляющей функции опирается на элементы других.
 • Рабочая память управляет нашей способностью сохранять и обрабатывать отдельные фрагменты информации в течение коротких периодов времени.
 • Психическая гибкость помогает нам поддерживать или переключать внимание в ответ на разные требования или применять разные правила в разных условиях.
 • Самоконтроль позволяет нам расставлять приоритеты и противостоять импульсивным действиям или реакциям.

Дети не рождаются с этими навыками — они рождаются с потенциалом для их развития. Некоторым детям может потребоваться больше поддержки, чем другим, для развития этих навыков. В других ситуациях, если дети не получают того, что им нужно, от отношений со взрослыми и условий в их среде — или (что еще хуже), если эти влияния являются источниками токсического стресса, — их развитие навыков может быть серьезно задержано или нарушено.Неблагоприятные условия, возникающие в результате пренебрежения, жестокого обращения и / или насилия, могут подвергать детей токсическому стрессу, который может нарушить архитектуру мозга и нарушить развитие управляющих функций.

Сосредоточившись на повседневных жизненных ситуациях, таких как время отхода ко сну и время приема пищи, программа Ready4Routines направлена ​​на укрепление управленческих навыков у взрослых и детей, а также на повышение предсказуемости жизни маленьких детей.

Оказание поддержки, необходимой детям для развития этих навыков дома, в программах по уходу и образованию в раннем возрасте, а также в других условиях, с которыми они регулярно сталкиваются, является одной из важнейших обязанностей общества. Среда, способствующая росту, предоставляет детям «основу», которая помогает им практиковать необходимые навыки, прежде чем они будут вынуждены выполнять их в одиночку. Взрослые могут способствовать развитию у ребенка управляющих навыков, устанавливая распорядок дня, моделируя социальное поведение, а также создавая и поддерживая поддерживающие и надежные отношения. Также важно, чтобы дети развивали свои развивающие навыки с помощью действий, которые способствуют творческой игре и социальным связям, учат их справляться со стрессом, включают в себя энергичные упражнения и со временем предоставляют возможности для управления своими собственными действиями при снижении надзора со стороны взрослых.

Правила лицензирования ухода за детьми

| Отделение по делам детей и семьи

Правила лицензирования ухода за детьми

регулируют программы ухода за детьми в штате Вермонт. Эти правила представляют собой минимальные требования, установленные для защиты здоровья и безопасности детей Вермонта, получающих уход вне дома, и обеспечения того, чтобы детям, участвующим в программах ухода за детьми в Вермонте, был предоставлен здоровый рост и образовательный опыт.

Нормативные документы по уходу за детьми

Программа ухода за детьми после школы
Программа ухода за детьми и дошкольного образования на базе центра
Зарегистрированные и лицензированные семейные детские дома
Переводы

Мы стремимся к тому, чтобы требования к лицензированию были четкими, разумными, справедливыми и обеспеченными правовой санкцией и чтобы дети и их семьи находились в центре внимания.В интересах общества комментарии к правилам приветствуются в любое время и будут учитываться при будущих изменениях или разработке новых требований. Комментарии можно сделать здесь: https://www.surveymonkey.com/r/cc_regulations_suggestions

Нормативные ресурсы для программ ухода за детьми

Руководства
Для каждого набора правил ухода за детьми были написаны руководства

, чтобы помочь ответить на вопросы, которые могут возникнуть у программ о правилах и соблюдении.

Часто задаваемые вопросы

На этой странице содержатся часто задаваемые вопросы о Положениях по уходу за детьми штата Вермонт.

Визиты по лицензированию детских садов

Визиты для лицензирования предназначены для оценки соблюдения нормативных требований. Во время визитов для получения лицензии сотрудники, занимающиеся лицензированием, соблюдают процедуры, направленные на обеспечение безопасности и здоровья вас, членов вашей семьи и сотрудников, занимающихся лицензированием. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Чего ожидать от посещения лицензионных учреждений по уходу за детьми».

Проверка данных по отпечаткам пальцев Отдела развития ребенка

Информация о недавно принятых правилах по уходу за детьми в отношении проверки биографических данных.Они одинаковы для семейных домов по уходу за детьми (FCCH) и программ по уходу за детьми и дошкольными учреждениями на базе центров (CBCCPP). Обратите внимание на эти параллельные или более строгие, чем 16 V.S.A. Требования раздела 255.

Требования к оказанию первой помощи и СЛР

Информация об изменениях требований к оказанию первой помощи и СЛР, вступающих в силу с июля 2019 года, которые влияют на персонал программ по уходу за детьми и дошкольных учреждений на базе центров (CBCCPP), программ послешкольного ухода (ASP) и семейных детских домов (FCCH). Это также относится к заместителям, помощникам, помощникам и стажерам в семейных детских домах.

Уставов, положений и руководящих указаний | SAMHSA

Федеральные законы, постановления и руководящие принципы регулируют медикаментозное лечение опиоидной зависимости. Подразделение фармакологической терапии (DPT) SAMHSA, входящее в состав Центра лечения наркозависимости (CSAT) SAMHSA, осуществляет повседневный надзор, необходимый для выполнения федеральных правил, касающихся использования лекарств, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), например как метадон и бупренорфин для лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов (OUD), для практикующих врачей и программ лечения опиоидов (OTP).

Закон о медикаментозном лечении (MAT)

Некоторые лекарства, используемые при медикаментозном лечении (MAT), являются контролируемыми веществами, регулируемыми Законом о контролируемых веществах. Закон содержит федеральную политику в области лекарственных средств, регулирующую производство, импорт, хранение, использование и распространение контролируемых веществ.

Закон о профилактике расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, который способствует восстановлению и лечению опиоидов для пациентов и сообществ, или Закон о поддержке пациентов и сообществ 2018 года (Закон о поддержке)

Закон «О ПОДДЕРЖКЕ» предоставляет практикующим врачам большую гибкость в предоставлении медикаментозного лечения (MAT) и расширяет привилегию назначения бупренорфина в офисных условиях на других практикующих врачей ( практикующих медсестер (NP), помощников врачей (PA), клинических врачей). Медсестры-специалисты (CNSs), сертифицированные зарегистрированные медсестры-анестезиологи (CRNA) и сертифицированные медсестры-акушерки (CNM) до 1 октября 2023 г.

Закон о ПОДДЕРЖКЕ расширяет возможности лечения до 100 пациентов в первый год после получения отказа, если практикующие выполняют одно из следующих двух условий:

 1. Врач имеет сертификат по наркологической медицине или наркологической психиатрии Американским советом профилактической медицины или Американским советом психиатрии и неврологии
 2. Практикующий врач обеспечивает медикаментозное лечение (MAT) в «условиях квалифицированной практики». Квалифицированная практика — это практика, которая:
  • обеспечивает профессиональную страховку для пациентов, оказывающих неотложную медицинскую помощь в часы, когда практика практикующего врача закрыта;
  • предоставляет пациентам доступ к услугам по ведению пациентов, включая направления к специалистам и последующие услуги для программ, которые предоставляют или финансово поддерживают предоставление таких услуг, как медицинские, поведенческие, социальные, жилищные, трудовые, образовательные или другие сопутствующие услуги;
  • использует системы информационных технологий здравоохранения, такие как электронные медицинские карты;
  • зарегистрирован для участия в государственной программе мониторинга рецептурных препаратов (PDMP), где действует и в соответствии с федеральными законами и законами штата; и
  • принимает стороннюю оплату расходов на оказание медицинских услуг, включая письменные счета, кредитные политики и процедуры сбора, или федеральные медицинские льготы.

Через год после достижения лимита в 100 пациентов врачи и другие квалифицированные практикующие врачи, отвечающие вышеуказанным критериям, могут подать заявку на увеличение лимита пациентов до 275.

Чтобы подать заявление об отказе от права на 30, 100 или 275 пациентов, перейдите на страницу «Стать практикующим врачом, от которого отказываются от бупренорфина».

Закон о комплексном лечении от наркозависимости и выздоровлении от 2016 года (CARA)

CARA , подписанный в 2016 году, направлен на борьбу с опиоидной эпидемией, охватывая все шесть столпов, необходимых для такого скоординированного реагирования: профилактика, лечение, выздоровление, правоохранительные органы, реформа уголовного правосудия и борьба с передозировками.Закон одобряет использование медикаментозного лечения ПН и вносит поправки в Закон о контролируемых веществах, чтобы при определенных условиях и ограничениях увеличить общее количество пациентов, которые выписывающий рецепт может иметь для отпуска бупренорфина, с 30 до 100 в год. .

Закон 2000 года о лечении наркозависимости (ДАННЫЕ 2000)

DATA 2000, часть Закона о детском здоровье 2000 года, разрешает врачам, отвечающим определенной квалификации, лечить опиоидную зависимость с помощью наркотических препаратов, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), включая бупренорфин, в лечебных учреждениях, отличных от ОТП.

Закон разрешает квалифицированным врачам получить отказ от отдельных требований регистрации Закона о лечении наркозависимых — 1974 г. для лечения опиоидной зависимости с помощью препаратов Списка III, IV и V или комбинаций таких препаратов, которые были одобрены FDA для этих показаний. . Узнайте больше о бупренорфине для лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Найдите информацию об обучении по отказу от бупренорфина или об обучении и ресурсах SAMHSA.

Правила OTP

Сертификация программ лечения опиоидов, 42 Свод федеральных правил (CFR) 8 предусматривает систему аккредитации и сертификации для ОТП, контролируемую SAMHSA, и включает правила использования опиоидных препаратов для лечения OUD. Постановление передало административную ответственность и надзор за этими видами лечения от FDA к SAMHSA.

Правила признают, что OUD является медицинским заболеванием и что разные пациенты в разное время могут нуждаться в совершенно разных лечебных услугах. Правила также сохраняют за штатами право регулировать одноразовые пароли. Надзор за лечебными препаратами, используемыми в MAT, остается многосторонней системой, в которой участвуют штаты, SAMHSA, Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), Министерство юстиции (DOJ) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA).

Сертификация программ лечения опиоидами, 42 Свод федеральных нормативных актов, часть 2 защищает конфиденциальность пациентов посредством ограничений, касающихся раскрытия и использования историй болезни пациентов, относящихся к лечению от наркозависимости.

Прочтите окончательное правило SAMHSA относительно опиоидных препаратов в поддерживающем и детоксикационном лечении опиатной зависимости — 2001.

пациента MAT, получающего помощь в OTP, также должны получить консультации, которые включают различные формы поведенческой терапии.Узнайте больше о лекарствах и консультационном лечении.

Руководство по лечению опиоидов

Федеральное руководство по программам лечения опиоидов — 2015 служит руководством для аккредитующих организаций при разработке стандартов аккредитации. Руководящие принципы также предоставляют OTP информацию о том, как программы могут достичь и поддерживать соответствие федеральным нормам. Рекомендации 2015 г. являются обновлением Руководства по аккредитации программ лечения опиоидов 2007 г. (PDF | 547 КБ).Новый документ отражает обязанность ОТП оказывать помощь в соответствии с ориентированными на пациента, интегрированными и ориентированными на выздоровление стандартами лечения от наркозависимости.

DPT наблюдает за сертификацией одноразовых паролей и предоставляет рекомендации некоммерческим организациям и государственным правительственным учреждениям, которые хотят стать аккредитованным органом, утвержденным SAMHSA. Узнайте больше об аккредитации и сертификации OTP и надзоре SAMHSA над органами по аккредитации OTP.

Типовое руководство для государственной медицинской комиссии

При содействии SAMHSA Федерация государственных медицинских комиссий в 2013 году приняла пересмотренную версию политики федерации в области лечения опиоидами.Типовая политика в отношении DATA 2000 и лечения опиоидной зависимости в медицинском офисе — 2013 (PDF | 279 КБ) представляет собой типовое руководство для использования медицинскими советами штатов при регулировании лечения опиоидами в офисе.

Руководство OTP

Руководство для программ лечения опиоидами в праздничные дни (PDF | 263 KB) дать рекомендации относительно запросов на неконтролируемые дозы лекарств для пациентов на эти даты.Посмотреть образец SMA-168 (PDF | 204 КБ).

Руководство по расширению возможностей использования метадона на дому (18 ноября 2021 г.)

Письмо директорам OTP, SOTA и государственным директорам по мобильному компоненту (PDF | 216 KB)
Информация, касающаяся разрешения для программ лечения опиоидов (OTP) для добавления «мобильного компонента» к их существующей регистрации. Это возможность расширить доступ к лекарствам для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов (OUD), особенно в отдаленных или недостаточно обслуживаемых районах.

Письмо государственным директорам по наркозависимости (PDF | 238 KB)
Письмо Мириам Э. Дельфин-Риттмон, доктора философии, помощника секретаря по психическому здоровью и наркозависимости, относительно финансирования мобильных медицинских пунктов программ лечения опиоидов (ОТП).

Особые обстоятельства для предоставления бупренорфина

Некоторые федеральные законы и постановления разрешают врачам и другому медицинскому персоналу назначать бупренорфин пациентам с ОУД без отказа от бупренорфина при особых обстоятельствах.

Более того, в недавних практических рекомендациях были созданы два отдельных уведомления о намерении (NOI) назначать бупренорфин. Чтобы получить разрешение практикующего врача на введение, выдачу и назначение бупренорфина, практикующие должны уведомить Центр лечения наркозависимости (CSAT) SAMHSA, Отдел фармакологической терапии (DPT) о своем намерении практиковать эту форму лечения с помощью лекарств (MAT). NOI должен быть отправлен в SAMHSA до первоначальной выдачи или назначения лекарства для лечения OUD.

Чтобы подать заявку на последующее увеличение числа клиентов, имеющих право на лечение бупренорфином, поставщики медицинских услуг обязаны проводить необходимые учебные мероприятия. Завершение необходимого обучения сопровождает NOI.

Чтобы расширить доступ к бупренорфину, Практическое руководство по применению бупренорфина для лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов , освобождает правомочных врачей, помощников врача, практикующих медсестер, клинических медсестер-специалистов, сертифицированных зарегистрированных медсестер-анестезиологов и сертифицированных медсестер-акушерок от требований сертификации. связанные с обучением, консультированием и другими вспомогательными услугами (т.е., психосоциальные услуги) в соответствии с 21 U.S.C. § 823 (g) (2) (B) (i) — (ii) Закона о контролируемых веществах (CSA).

Практикующие, использующие это исключение, могут лечить не более 30 пациентов одновременно (время, потраченное на практику в соответствии с этим исключением, не дает практикующему врачу права на более высокий предел пациентов).